Advanced Analytics

Advanced Analytics er en paraplybetegnelse for mer tradisjonelle disipliner som Data Mining, tidsrekkeforecasting og statistisk modellering samt nyere disipliner som Text Analytics og Machine Learning – deriblant Deep Learning.

Les hvordan Advanced Analytics løser forretningsrelaterte problemstillinger

Et konkret konkurransefortrinn for hele bedriften

Bruk av Advanced Analytics for å finne løsninger på forretningsmessige problemstillinger er relevant på tvers av hele organisasjonen. I EG har vi hovedsakelig erfaring med å løse problemer innen følgende forretningsområder.

 • Økonomistyring
 • Salg og marketing
 • Forsyningskjede
Tilbake
Fremover

Advanced Analytics hjelper deg med å ta bedre økonomiske beslutninger – store som små.

Skal du bygge et nytt produksjonsanlegg i år? Hvordan får du maksimalt ut av de siste valutasvingningene? Hva kan du gjøre for å redusere lagersvinn?

Med Advanced Analytics kan du ta bedre strategiske beslutninger, enten det gjelder de store linjene eller den daglige driften.

I en tid preget av “big data” kan det være vanskelig å sortere – for eksempel i makroøkonomiske indikatorer, demografi, råstoffpriser, infrastruktur og fraktpriser – og ikke minst vite hvordan du bruker dataene til å gi virksomheten et løft.

Advanced Analytics hjelper deg med å utnytte alle dataene til din fordel og avdekke sammenhenger som du ikke har sett tidligere.

Du kan styrke det økonomiske beslutningsgrunnlaget ved å bruke modeller og beregninger til å analysere de mange, og ofte selvmotsigende, datakildene.

Hvis økonomiavdelingen ikke benytter sjansen til å gå i bresjen i arbeidet med dataanalyse, vil den også ødelegge sjansene til å bli en god sparringspartner for bedriften. Deloitte, 2014

Forutse kundefrafall og skap mer verdifulle kunderelasjoner

Det er alltid mer kostbart å få tak i nye kunder enn å holde på dem du allerede har. Hvordan kan du vite at en bestemt gruppe kunder kanskje vurderer å gå nye veier?

Advanced Analytics hjelper deg med å identifisere verdifulle risikokunder, slik at du kan iverksette målrettede salgs- og marketingtiltak og utnytte ressursene maksimalt.

Hvorfor ikke bruke dataene du allerede har til å få innsikt i kundenes historiske og potensielle atferdsmønstre?

Med EGs Advanced Analytics kan du:

 • Integrere analyseresultater i CRM-systemet, slik at salgs- og marketingteamene alltid har tilgang til de nyeste prognosene
 • Identifisere og omvende kunder som er i ferd med å falle fra
 • Øke kundelojaliteten ved å finne frem til produkter og tjenester som muligens kan være interessante
 • Opprette nøyaktige og detaljerte profiler av personer eller bedrifter som kan være interessert i å handle med deg.
Les mer om kundefrafall

Få større utbytte av utstyr, lagerbeholdning og personale

Med Advanced Analytics kan du granske alle sider ved verdikjeden og finne de svakeste leddene.

På den måten kan du optimere, automatisere og integrere en rekke innbyrdes avhengige "mikrobeslutninger" om alt fra bestilling og produksjon til bemanning og kvalitetssikring.

Bruk data til å redusere lagerbeholdningen og samtidig unngå tomme hyller eller til å forutsi fremtidige ordrer, slik at de kan grupperes så effektivt som mulig.

Advanced Analytics kan hjelpe deg med å oppnå konkrete forretningsmessige fordeler i styringen av hele produksjonen og forsyningskjeden. Du kan:

 • Utnytte produksjons- og logistikkressurser mer effektivt ved å finne ut hvilke artikler som skal produseres hvor og i hvilket antall, slik at du kan sende alt på én gang.
 • Unngå avbruddstid ved å implementere prediktivt vedlikehold eller ved å forbedre din eksisterende løsning. Verktøyene i Advanced Analytics kan holde styr på bruksdata og data fra sensorer samt forutse avbrudd, slik at du kan reagere proaktivt.
 • Få en mer kostnadseffektiv bruk av personale gjennom produksjonsplanlegging, slik at du kan unngå dyre overtidstimer i helger eller utenom vanlig arbeidstid.
97 % av alle toppledere vet at det er mulig å effektivisere hele forsyningskjeden ved å analysere big data – men bare 17 % har implementert analytiske verktøy som kan gjøre det. Accenture Global Operations Megatrends Study, 2014

Solide plattformer for Advanced Analytics-løsninger

 • IBM ILOG CPLEX
 • IBM SPSS Modeler
 • R og Python
 • Azure Machine Learning
Tilbake
Fremover

Ta bedre beslutninger basert på håndfaste data og analyser.

Dra nytte av EGs erfaring med konfigurasjon og optimal bruk av IBM ILOG CPLEX – et av markedets mest kjente verktøy for preskriptive analyser.

IBM ILOG CPLEX har vært det ledende produktet på markedet for preskriptiv analyse i over 20 år. Verktøyet omfatter et modelleringsspråk som kan omsette firmaligninger til matematiske problemer samt diverse "løsningsmekanismer" som løser problemene.

EGs konsulenter har grundig kjennskap til ILOG CPLEX og erfaring med å løse kundeutfordringer i en rekke ulike bransjer, deriblant detaljhandel, energi og produksjon.

Ta effektive og velfunderte beslutninger basert på håndfaste data og analyser.

Dra nytte av EGs erfaring med konfigurasjon og optimal bruk av IBM ISPSS Modeler – et av markedets mest kjente verktøy for diagnostiske og prediktive analyser.

EGs konsulenter er sertifisert i IBM SPSS Modeler og har mange års erfaring med å løse kundeutfordringer i en rekke ulike bransjer, deriblant detaljhandel, energi og produksjon.

EG har dessuten en grundig forståelse av hvordan IBM SPSS Modeler og andre Advanced Analytics-verktøy kan integreres direkte med blant annet ERP- og CRM-løsninger.

Dra nytte av EGs erfaring med Open Source-verktøyene R og Python

Open Source-baserte verktøy er en smart løsning når du ønsker å komme i gang med Advanced Analytics, men ikke har behov for den omfattende, forhåndskonfigurerte funksjonaliteten som følger med i de lisensierte verktøyene til Advanced Analytics.

Det er særlig to verktøy som er interessante i denne sammenhengen, og EG har bred erfaring med å implementere og bruke begge:

 • R har eksistert i mer enn 15 år og er i dag det mest utbredte verktøyet for avansert dataanalyse og Machine Learning. Det kan tilpasses stort sett alle formål ved hjelp av moduler, og det kan integreres med en rekke Advanced Analytics-verktøy som blant annet IBM SPSS Modeler og IBM ILOG CPLEX.
 • Python er et godt dokumentert programmeringsspråk som brukes til applikasjonsutvikling. I løpet av de siste ti årene er det utviklet mange ekstra moduler (for eksempel SciKit Learn), som gjør det enklere å jobbe med Advanced Analytics og Machine Learning.

Både R og Python støttes av et stort økosystem som gjør det mulig å bruke dem i en rekke sammenhenger.

Kom raskt i gang med en cloudbasert tjeneste som gjør det lett å bygge modeller og utnytte resultatene

Microsoft Azure Machine Learning er et godt alternativ for virksomheter som ønsker å komme raskt og enkelt i gang med å analysere data. Den cloudbaserte tjenesten gir tilgang til en rekke godt dokumenterte metoder, og gir brukeren mulighet til å innarbeide egne modeller via plug-in-moduler til både R og Python.

EG har inngående kjennskap til Microsoft Azure-plattformen, og vi kan enten gi råd om hvordan du best kommer i gang på egen hånd eller utføre selve analysearbeidet for deg.

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Dynamics 365
 • Rådgivning
 • ERP-plattformer
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Dynamics 365 - fremtidens plattform

Med Dynamics 365 kan bedriften skape sammenheng i prosesser og funksjoner, og IT-ressursene kan frigjøres fra drift til fokus på forretningsverdi. La EG hjelpe deg trygt i mål når du skal starte din reise mot skyen.

Les mer om Dynamics 365

Kundereferanser

 • GMC Maritime

  Ved hjelp av EGs Business Intelligence-løsning går GMC Maritimes forretning stadig bedre. I bunnen ligger forretningssystemet Microsoft Dynamics – også levert av EG.

 • Nic. Christiansen Gruppen

  Med en Cognos BI-løsning fra EG kunne Nic. Christiansen-gruppen selv sette sammen Active Reports. Les mer om deres opplevelse av Cognos BI her!

 • NOE / Jysk Energi

  I NOE/Jysk Energi ga implementeringen av Cognos BI fra EG oversikt og et optimalt beslutningsgrunnlag. Les mer om deres opplevelse av EG her!

 • Norfors

  Ved hjelp av IBM Cognos Express fra EG ble det mulig for Nordforbrænding å binde sitt produksjons- og økonomisystem tettere sammen. Les mer her!

 • SPORTMASTER – digitale skilt

  I samarbeid med EG har SPORTMASTER oppnådd integrasjon mellom sin instore-TV-løsning og varestyringssystemet, slik at utsolgte varer blir fjernet fra spillelisten.

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.