Tapsforebygging med intelligent transaksjonsanalyse

En tredjedel av alt svinn i detaljhandelen skyldes tyveri begått av medarbeidere. Kasselinjen er særlig utsatt, ettersom det er umulig å overvåke hver eneste transaksjon ved hver kasse manuelt.

EG Loss Prevention benytter datastyrt analyse til å gi deg nyttig kunnskap om mistenkelige mønstre. Den cloudbaserte modellen der du bare betaler for det du bruker, gir maksimal fleksibilitet.

Kontakt oss for mer informasjon