EG Statistical Baseline Forecast

Øk bunnlinjen med datadrevet forecasting.

Alle virksomheter utarbeider prognoser og forsøker å se inn i fremtiden, men EG Statistical Baseline Forecast er et verktøy som kan gi detaljerte prognoser for etterspørselen basert på virksomhetens historiske data – prognoser som blant annet gjenspeiler trender og sesongsvingninger.

Ring oss for å høre mer