EG BI for Dynamics

Spar tid på rapportering med automatiserte standardrapporter

Alle virksomheter har enorme mengder data som er gull verdt hvis de kan omdannes til nyttig informasjon. EG BI er en enkel og oversiktlig rapporteringsløsning som strukturerer data i Microsoft Dynamics AX og Dynamics 365 – punktlig – og på en visuelt tiltalende måte.

Les mer

Forhåndsdefinerte standardrapporter for åtte forretningsområder

EG BI bygger på "best practice" fra en rekke store kunder, noe som betyr at viktige virksomhetsparametere er definert på forhånd. Allerede fra første dag dekker EGs forhåndsdefinerte datamodell dermed en stor del av virksomhetens rapporteringsbehov uten ytterligere tilpasning. Velg aktuelt forretningsområde og les mer:

 • Økonomi
 • Innkjøp
 • Salg
 • Prosjekter
 • Lager
 • HR
 • Detaljbransjen
 • Produksjonsbransjen
Tilbake
Fremover

Oversikt i form av intuitive grafer og nøkkeltall

Få oversikt over tallene ved hjelp av noen få klikk. Følg virksomhetens KPI-er på daglig basis og få all nødvendig informasjon før du tar den riktige beslutningen:

 • Budsjett og saldoer basert på oppsett av regnskaper i Dynamics AX og Dynamics 365
 • Omsetning, EBIT, nettoresultat m.m.
 • Kontoplan, finansdimensjoner og oppsett av finanssaldo
 • Finansposter, MVA-transaksjoner og finansbudsjettposter.
Økonomi

Innsikt i avanser, varegrupper og lageromsetning

Få innsikt i avanser, varegruppeandeler og en rekke andre verdifulle lageropplysninger, og følg lageromsetningen for samtlige varer eller en enkelt varegruppe:

 • Analyse av innkjøp og leverandørvirksomhet
 • Beløp på åpne ordrer, fakturert beløp ÅTD og for tidlig/punktlig/forsinket levering
 • Leverandører, varer og produktkategorier
 • Innkjøpsordrer og kjøpsfakturaposteringer
Innkjøp

Lett tilgjengelig salgsoversikt

Få rask og visuell innsikt i virksomhetens salgsresultater. Følg det samlede salget for både områder og salgsansvarlige med noen få klikk:

 • Analyse, overvåking og evaluering av salg og overskudd
 • Tilbudsmengde, åpne ordrer, bruttoavanse og dekningsgrad
 • Salgsordrer, salgsfakturaer, kunder og varer
 • Salgstransaksjoner, tilbud og fakturaposteringer
 • Sammenligning med foregående år og foregående måned
Salg

Detaljert innsikt i alle prosjekter

Få oversikt over de viktigste prosjektopplysningene, fordyp deg på områder der prosjektene ikke går som forventet og få opplysningene du trenger for å ta gode valg:

 • Detaljert innsikt i prosjekter basert på oppsettet i Dynamics AX og Dynamics 365
 • Kostnader, omsetning og pågående arbeid fordelt på timer, varer og utgifter
 • Prosjekter, prosjektledere og prosjektkategorier
 • Utgiftsposteringer for prosjekter, timeposteringer, vareposteringer og a kontoposteringer for konkrete prosjekter
Prosjekter

Følg lagerbeholdningen og hold kontroll med investeringene

Følg nøye med på lagerbeholdningen og administrer både verdi og mengde. Hold kontroll med investeringene og sørg for at de riktige varene befinner seg på riktig sted og at kundene ikke kommer forgjeves:

 • Detaljert innsikt i lagerbeholdninger, omsetningshastighet og ABC-klassifisering
 • Gjennomsnittlige lagerkostnader, gjennomsnittlig lagerantall og kostpris for disponibel lagerbeholdning
 • Varer, varianter, lager- og sporingsdimensjoner m.m.
 • Lagertransaksjoner
Lager

Detaljert oversikt over og innsikt i medarbeidere

Følg med på arbeiderrelaterte KPI-er – se medarbeiderutskiftninger og andre relevante opplysninger om medarbeidere:

 • Detaljert innsikt i medarbeiderne og deres kompetanse
 • Arbeidstimer, ansettelser og antall medarbeidere
 • Fravær, organisasjonsplaner, stillinger, kvalifikasjoner og medarbeidere
 • Ansettelsestransaksjoner og kompetansetransaksjoner

Full kontroll over hele detaljvirksomheten

Få verdifull innsikt i og full kontroll over detaljvirksomheten med vår BI-løsning for detaljhandelen:

 • Få dashbord som viser enkeltbutikkene eller produktene som selger best
 • Opplysninger om tidspunkter og datoer
 • Salg i henhold til transaksjonstype, handlekurv og tidspunkt på dagen
 • Kunder, salgssteder og handlekurver
 • Betalingstransaksjoner og salgstransaksjoner
Detaljbransjen

Følg produksjonsnøkkeltallene nøye

Hold løpende øye med produksjonsnøkkeltall og få innsikt i hvordan avgjørende faktorer kan optimeres. Følg med på beregningene både før og etter produksjon:

 • Innsikt i leveringsytelse, kapasitet, effektivitet samt før- og etterberegninger
 • Planleggingstimer, planleggingsbelastning, produksjonstimer og kapasitetstimer
 • Produksjoner, ruter, ressurser, varer og produksjonskapasitet
 • Produksjonstransaksjoner og produksjonsplanleggingstransaksjoner
Produksjonsbransjen

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.