Økonomistyring

Effektiviser rapporteringen

For å kunne ta riktige forretningsmessige beslutningene må du ha de ferskeste og mest relevante tallene. Du trenger ikke å bruke tid på å samle dem inn manuelt ved hjelp av regneark, e-poster og avstemmingsmøter. EGs økonomistyringsløsninger gir enklere og raskere kontroll med dine økonomiske data.

Kontakt oss for en prat om hvilke behov dere har

Effektiviser rapporteringen

 • Juridisk konsolidering
 • Utarbeiding av budsjetter og prognoser
 • Aktivitetsbasert kostnadsberegning
Tilbake
Fremover

Avslutt regnskapene raskt og effektivt

Volder manuelle rutiner hodebry når du skal avslutte regnskapene?

EG kan hjelpe deg med å standardisere og automatisere bedriftens regnskapsrutiner.

Gjennom inndeling av oppgavene i deloppgaver og en strukturert prosess gir du eierskapet over tallene tilbake til forretningsenhetene som innrapporterer dem. På den måten skaper du veldefinerte roller, slik at måneds-, kvartals- og årsregnskapene kan avsluttes raskt og effektivt.

Raskere og mer profesjonelle årsregnskaper
Er du frustrert over at årsrapporten blir forsinket fordi den må gjennomgås flere ganger?

Ofte tar det like lang tid å utarbeide, kontrollere og revidere tall og tekst som å ferdigstille selve regnskapet, og prosessen omfatter ofte manuelle oppgaver som gir stor risiko for feil.

EG kan hjelpe deg med å effektivisere og automatisere prosessen, slik at du kan produsere et profesjonelt og korrekt årsregnskap på 15–20 dager.

Med effektive budsjettprosesser er du klar til å takle utfordringer

EGs budsjett- og prognoseverktøy sørger for at du alltid har kontroll med dataene dine og kan handle raskt hvis situasjonen i bedriften skulle ta en uventet retning.

Rask og fleksibel budsjettering betyr at tallene kan gjennomgås oftere og at gjennomgangen blir mindre omfattende. Det gir langt mer relevante og verdifulle prognoser for den enkelte medarbeider.

Med nøyaktige og dynamiske prognoser basert på historiske data kan du se tendenser og forutsi fremtidig etterspørsel, og dermed gjøre ressurs- og materialplanleggingen optimal på tvers av virksomheten.

Hvilke produkter og kunder skaper størst verdi for bedriften?

I takt med at forretningen vokser og tilpasser seg et skiftende marked er det viktig å vite hvilke produkter og kunder som bidrar mest til langsiktige resultater for bedriften.

EG Activity-Based Costing hjelper deg med å se bort fra tradisjoner og følelser, og avdekke hvor du virkelig tjener penger og hvilke områder du kan nedprioritere eller fase ut.

Du kan teste ut ulike scenarier og analysere kostnadene ved hjelp av parametere som ikke kan måles med vanlig økonomistyring – for eksempel "Hva koster et salgsmøte med en kunde om et bestemt produkt?" eller "Hvordan kan vi øke lønnsomheten ved å endre kundenes atferd?"

Ifølge våre kunder medfører aktivitetsbasert kostnadsberegning endringer i daglige rutiner og atferd, og øker  i betydelig grad økonomiavdelingens bidrag til den øvrige organisasjonen.

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Dynamics 365
 • Rådgivning
 • ERP-plattformer
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Dynamics 365 - fremtidens plattform

Med Dynamics 365 kan bedriften skape sammenheng i prosesser og funksjoner, og IT-ressursene kan frigjøres fra drift til fokus på forretningsverdi. La EG hjelpe deg trygt i mål når du skal starte din reise mot skyen.

Les mer om Dynamics 365

Kundereferanser

 • GMC Maritime

  Ved hjelp av EGs Business Intelligence-løsning går GMC Maritimes forretning stadig bedre. I bunnen ligger forretningssystemet Microsoft Dynamics – også levert av EG.

 • Nic. Christiansen Gruppen

  Med en Cognos BI-løsning fra EG kunne Nic. Christiansen-gruppen selv sette sammen Active Reports. Les mer om deres opplevelse av Cognos BI her!

 • NOE / Jysk Energi

  I NOE/Jysk Energi ga implementeringen av Cognos BI fra EG oversikt og et optimalt beslutningsgrunnlag. Les mer om deres opplevelse av EG her!

 • Norfors

  Ved hjelp av IBM Cognos Express fra EG ble det mulig for Nordforbrænding å binde sitt produksjons- og økonomisystem tettere sammen. Les mer her!

 • SPORTMASTER – digitale skilt

  I samarbeid med EG har SPORTMASTER oppnådd integrasjon mellom sin instore-TV-løsning og varestyringssystemet, slik at utsolgte varer blir fjernet fra spillelisten.

Nyheter og artikler

2okt
Pressemelding
EG kjøper CalWin A/S

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.