Mobile løsninger

Ha alle de viktigste verktøyene i lommen

Mobile IT-løsninger gjør det mulig å løse en rekke administrasjons- og logistikkoppgaver mens du er på farten eller ute hos en kunde.

Ring meg

Apps

Generelle apper

Brukerbilder

Vis mer

Brukerbilder

Gi dine kolleger et ansikt
Med appen "Brukerbilder" kan du sette inn bilder av organisasjonens brukere i brukeroversikten i bedriftens ERP-system. Bildene tas med det innebygde kameraet i mobiltelefonen og lastes direkte opp til ERP-systemet. Bildene administreres raskt og brukervennlig i oversikten, og med filterfunksjonen er det mulig å vise brukere som ikke har fått tilknyttet et bilde.

Prosjektregistreringer

Vis mer

Prosjektregistreringer

Registrer utgifter, tidsforbruk og kilometer på prosjekter
Denne appen er en avansert løsning for registrering av timer, kilometer og utgifter fordelt på prosjekter. Brukerne får tilgang til å foreta registreringer, og registreringene er direkte integrert med ERP-systemet. Appen støtter bruk av Google Maps til opprettelse av kjøreregnskaper, og det innebygde kameraet i enheten kan ta bilder av kvitteringer på utgifter.

Ferie og avspasering

Vis mer

Ferie og avspasering

Gi medarbeiderne enkel tilgang til en oversikt over egen ferie, kilometerregnskap med mer
Denne appen gir den enkelte medarbeider mobil tilgang til opplysninger fra HRM-systemet om antall brukte feriedager, kilometerregnskap og oppspart avspasering. Medarbeiderne får informasjon her og nå uavhengig av lønningskontorets åpningstider, og appen viser bare opplysninger om personen som er pålogget.

Se mer i brosjyren

Mine data

Vis mer

Mine data

Enkel, selvbetjent oppdatering av medarbeidernes stamdata
Med denne appen kan en medarbeider se og selv oppdatere sine stamdata. For eksempel i forbindelse med navnebytte, flytting, nytt telefonnummer, ny bankforbindelse, skattekort, frivillig trekkprosent, nærmeste pårørende eller annen relevant informasjon. Appen hopper over en arbeidsoperasjon i administrasjonen.

Se mer i brosjyren

Min nyhetsstrøm

Vis mer

Min nyhetsstrøm

Ligg i forkant med bedriftens nyheter
Med denne appen kan du følge med på nyheter i bedriften på smarttelefon eller nettbrett. Appen henter nyheter basert på abonnementene du har opprettet fra den samlede nyhetsstrømmen. Du kan filtrere nyhetsstrømmen automatisk, se innlegg fra andre brukere, like andres innlegg og opprette egne innlegg.

Se mer i brosjyren

Mine oppgaver

Vis mer

Mine oppgaver

Delta i arbeidsflyten – også når du er på farten
Med appen "Mine oppgaver" kan alle delta aktivt i arbeidsflyten. Du kan for eksempel godkjenne oppgaver mens du er på farten og dermed være en like aktiv aktør i forretningsprosessene som om du var til stede på kontoret. Du kan dessuten opprette oppgaver til deg selv direkte fra appen.

Se mer i brosjyren

Økonomi og statistikk

Økonomisk oversikt

Vis mer

Økonomisk oversikt

Få økonomisk oversikt over driftsregnskapet
Appen gir mulighet for innblikk i driftsregnskapet basert på brukerrettigheter og rapporteringsmodellen som er konfigurert for brukeren. Avhengig av konfigurasjonen kan brukeren blant annet se resultatoppgjør, avdelingsregnskaper, distriktsregnskaper eller produktregnskaper. Innsikten kan altså målrettes til brukerens interesser og behov.

Se mer i brosjyren

Timeregistrering

Vis mer

Timeregistrering

Effektiviser time- og materialregistreringen og spar tid
Appen gir medarbeidere i håndverks-, installasjons- og byggefirmaer tilgang til umiddelbar registrering av time- og materialforbruk på igangværende jobber. På den måten sparer både svenner, mestere og administratorer tid på å taste inn kråketær fra krøllete ukelister. Det tar da kortere tid å opprette mer nøyaktige fakturaer og det blir enklere å avregne lønn.

Se mer i brosjyren

Nøkkeltall

Vis mer

Nøkkeltall

Ta temperaturen på forretningen mens du er på farten
Med denne appen kan du alltid få tilgang til oppdaterte nøkkeltall om forretningen. Du får både et totalbilde og detaljerte opplysninger om avvik, slik at du raskt har et oppdatert grunnlag for å ta kloke beslutninger. Dataunderlaget hentes kontinuerlig fra bedriftens ERP-løsning.

Se mer i brosjyren

Kunder og leverandører

Leverandørdata

Vis mer

Leverandørdata

Få rask oversikt over sentrale leverandøropplysninger
Denne appen gir tilgang til en rekke sentrale opplysninger om bedriftens leverandører. Ved hjelp av leverandørens adresse kan du bruke enhetens kart- og GPS-tjeneste til å planlegge en kjørerute til leverandøren. Du kan søke etter leverandører ved hjelp av valgfri segmentering eller fritekstsøk, og du kan blant annet finne stamdata, tekster og merknader, og sende direkte e-post og tekstmeldinger.

Se mer i brosjyren

Fakturagodkjenning

Vis mer

Fakturagodkjenning

Enkel godkjenning av leverandørfakturaene du har ansvar for
Med denne appen kan medarbeiderne godkjenne betaling av leverandørfakturaene som de har ansvar for. Den enkelte medarbeider kan se og godkjenne den aktuelle bokføringen av fakturaen eller flytte godkjenningen til en kollega – uavhengig av tid og sted, slik at hele godkjenningsprosessen går raskere.

Se mer i brosjyren

Sammenligningsstatistikk

Vis mer

Sammenligningsstatistikk

Hjelp til grundige forberedelser før kundemøter
Fra appen har selgere i tekstil- og motebransjen enkel tilgang til en rekke statistikker over salg til kunder, slik at de kan forberede seg godt før et salgsbesøk. Salgsstatistikkene konfigureres i backend, og selgeren kan velge akkurat den statistikken som er relevant for kundemøtet. Statistikkene kan også vises som grafiske diagrammer.

Se mer i brosjyren

CRM-selgerterminal

Vis mer

CRM-selgerterminal

Komplett løsning for selgere i tekstil- og motebransjen
En komplett mobilløsning til selgere i tekstil- og motebransjen. Via et intuitivt brukergrensesnitt kan selgeren bruke appen til å opprette kundeordrer med riktig fordeling av farger og størrelser – eventuelt ved hjelp av tidligere brukte fordelinger. Med et enkelt klikk kan selgeren se gjeldende lager- og disponeringsstatus og vurdere leveringsparametrene.

Se mer i brosjyren

Ordreoversikt

Vis mer

Ordreoversikt

Rask oversikt over innkommende og leverte ordrer
Fra appen kan en selger i tekstil- og motebransjen lett skaffe seg oversikt over innkommende og leverte ordrer til en kunde – for eksempel som forberedelse før et kundebesøk. Oversikten er inndelt i ordrer som ikke er levert ennå og ordrer som er levert til kunden, samt når og hvordan leveringen har skjedd.

Se mer i brosjyren

Ny bestilling

Vis mer

Ny bestilling

Gi kundene et verktøy for ny bestilling av varer
Appen gir bedriftens kunder i detaljleddet en effektiv måte å legge ordrer på. Kundene kan bestille nye varer ved hjelp av kameraskanning og kan lett tilpasse ordren – for eksempel med andre farger eller størrelser – bare ved å klikke seg frem til ønsket vare under alternativene. Handlekurven vises hele tiden, og kan redigeres.

Se mer i brosjyren

Reklamasjon

Vis mer

Reklamasjon

Gi kundene et enkelt og effektivt reklamasjonsverktøy
Appen gir bedriftens kunder i detaljleddet en effektiv måte å melde eventuelle reklamasjoner på. Kundene kan nøyaktig identifisere varen de reklamerer på – for eksempel ved å skanne inn varens pakkseddel. Skanningen suppleres med angivelse av årsak, merknader og bilder tatt direkte med enhetens kamera.

Se mer i brosjyren

Opprettelse av innkjøpsordrer

Vis mer

Opprettelse av innkjøpsordrer

Effektiviser registreringen av innkjøpsordrer og slipp papir- og inntastingsarbeid
Appen gir bedriftens medarbeidere mulighet for umiddelbar registrering av innkjøpsordrer, slik at rekvisisjonsnummeret straks kan videresendes til leverandøren. I tillegg er innkjøpsrekvisisjonen klar for fakturamatch. Appen erstatter håndskrevne rekvisisjoner og sørger for at dataene bare må registreres én gang.

Se mer i brosjyren

Kommisjonssalg

Vis mer

Kommisjonssalg

Slipp papir og lagergjennomgang ved salg av kommisjonslager
Denne appen effektiviserer rutinene for salg fra kommisjonslager og stilles til disposisjon av leverandøren. Ekspeditøren bruker appen til å registrere salget som er gjort via kassen. I de enkleste tilfellene dreier det seg bare om å skanne varens EAN-nummer og deretter trykke på OK.

Se mer i brosjyren

Mine kunder

Vis mer

Mine kunder

Bli oppdatert om din kunde- og ordreportefølje
Med denne appen kan du følge gjeldende status for dine kunder, deriblant ordrestatus, leveringsstatistikk, inntjening og forfalne betalinger for hver enkelt kunde. Via nettbrettet er du dermed alltid oppdatert om de siste bevegelsene før et kundemøte. Appen henter bevegelsene direkte fra bedriftens ERP-system.

Se mer i brosjyren

Service

Ekstern service

Vis mer

Ekstern service

Oppdatert elektronisk jobbseddel for servicemontører
Appen sørger for at servicemontører ute i felten alltid er oppdatert om planlagte arbeidsoppgaver. Fra denne kalenderoversikten kan montøren velge en jobb og automatisk foreta timeregistrering ved hjelp av start-/stoppangivelser, og brukte reservedeler kan registreres eller skannes inn. Det er også mulighet for fotodokumentasjon.

Se mer i brosjyren

Intern service

Vis mer

Intern service

Oppdatert jobbseddel for interne serviceteknikere
Appen orienterer interne serviceteknikere om både planlagte vedlikeholdsoppgaver og ikke-planlagte feilrettinger samt alarmer. Fra oversikten kan teknikeren velge en jobb og automatisk foreta timeregistrering ved hjelp av start-/stoppangivelser, og brukte reservedeler kan registreres eller skannes inn. Det er også mulighet for fotodokumentasjon.

Se mer i brosjyren

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Vis mer

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Gjør livet enklere for serviceteknikerne
Denne appen er en avansert løsning som støtter serviceteknikernes arbeid med å vedlikeholde maskiner og utstyr. Appen gir tilgang til opplysninger om jobber, kunder og type serviceoppdrag, og teknikeren kan registrere detaljerte opplysninger om utførelse av servicejobbene. Registreringene blir overført direkte til ERP-systemet.

Se mer i brosjyren

Produksjon

Jobboversikt

Vis mer

Jobboversikt

En papirløs og alltid oppdatert jobbliste for produksjonsmedarbeidere
Appen gir oversikt over planlagte jobber og jobbsekvenser for hver enkelt produksjonsmedarbeider. På den måten blir oversikten en løpende oppdatert jobbliste for uken, dagen eller vakten. Oversikten kan filtreres og sorteres på ulike måter. Det er også mulig å vise jobbene sortert etter prioritet, noe som for eksempel kan være nyttig for selvstyrende grupper der det ikke er foretatt sekvensplanlegging.

Se mer i brosjyren

Lager

Vareopplysninger

Vis mer

Vareopplysninger

Tilgang til varesortimentet i byggmarkede
Denne appen gir medarbeidere i byggmarkeder og trelastforretninger rask og effektiv tilgang til varesortimentet. Medarbeiderne kan søke etter varer ved hjelp av fritekst eller ved å skanne EAN-nummeret med enhetens kamera. Appen viser en rekke sentrale opplysninger om varen, deriblant standardpriser, beholdninger og leverandørinformasjon, og den gir tilgang til ByggeBasen.

Se mer i brosjyren

Syklisk lagerstatus

Vis mer

Syklisk lagerstatus

Eliminer behovet for tradisjonelle håndterminaler ved syklisk lagertelling
Tellingen planlegges av backend-systemet, og på forsiden kan brukeren velge en av de aktive tellebunkene. Herfra ledes brukeren gjennom varene og beholdningene som inngår i tellebunken. Varene identifiseres ved å skanne strekkoden, og brukeren taster inn det talte antallet. Feilaktige eller nye lokasjoner kan også registreres.

Se mer i brosjyren

Plukkejobber

Vis mer

Plukkejobber

Eliminer behovet for tradisjonelle håndterminaler ved vareplukking på lager
Appen støtter plukking av varer for forsendelse. På forsiden kan brukeren orientere seg om jobbens størrelse og velge en av de planlagte jobbene. Herfra ledes brukeren gjennom den tilrettelagte plukkeruten og bekrefter på detaljbildet at plukkingen er gjennomført. Avhengig av oppsettet kan brukeren også bekrefte plukkingen ved å skanne inn kontrollkoden.

Se mer i brosjyren

Planlagt lagerflytting

Vis mer

Planlagt lagerflytting

Eliminer behovet for tradisjonelle håndterminaler ved planlagt lagerflytting
Appen støtter planlagte lagerflyttinger. På forsiden kan ekspeditøren se de planlagte flyttingene. En flytting kan bekreftes med en enkel kvittering på detaljbildet. Avhengig av oppsettet kan flyttingen også bekreftes ved å skanne inn en kontrollkode i form av varenummer, lokasjonsnummer eller lignende.

Se mer i brosjyren

Lagerflytting

Vis mer

Lagerflytting

Bruk mobile enheter til lagerflytting og eliminer behovet for håndterminalløsninger
Appen brukes ved gjennomføring av lagerflyttinger. Beholdningen kan identifiseres ved å skanne inn enten varenummer, lokasjonsnummer eller partinummer. Finnes det flere beholdninger, klikker brukeren seg bare inn på den faktiske beholdningen. Den nye plasseringen kan velges fra en liste eller skannes inn via en strekkode.

Se mer i brosjyren

Lagertelling

Vis mer

Lagertelling

Eliminer behovet for håndterminalløsninger ved lagertelling
Appen støtter lagertelling, og på forsiden kan brukeren velge en av de planlagte tellejobbene. En tellejobb er inndelt i en rekke linjer tilsvarende beholdningene som skal telles. På forsiden kan brukeren orientere seg om jobbens størrelse og status ut fra angivelsen av talte linjer og samlede linjer. Talt antall kan tastes inn eller redigeres ved hjelp av enhetens innebygde tastatur.

Se mer i brosjyren

IT-administrasjon

Brukeradministrasjon

Vis mer

Brukeradministrasjon

Enkel administrasjon av systembrukere
Med denne appen kan administratorer raskt utføre enkle og hyppig forekommende oppgaver ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. For eksempel aktivere en bruker på nytt eller tildele en adgangskode. Inngangsbildet er en liste over systemets brukere, der man raskt kan søke eller filtrere på ERP- og nettbrukere.

Se mer i brosjyren

Systemadministrasjon

Vis mer

Systemadministrasjon

Enkel driftsstyring av IT-systemer – hvor som helst og når som helst
Med denne appen kan administratorer utføre en rekke av de vanligste driftsstyrings- og overvåkingsoppgavene ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. Alle vanlige systemkommandoer er tilgjengelige i en mobil versjon fra appen, noe som gjør det enklere å ha vakt.

Se mer i brosjyren

Brukerjobber

Vis mer

Brukerjobber

Oversikt over brukere og brukerjobber
Appen gir tilgang til et raskt fritekstsøk etter brukere og brukerjobber. Fra oversiktsbildet kan brukeren trykke seg videre til flere opplysninger om brukerjobben, deriblant en detaljert logg. På den måten har systemadministratorer og arbeidsledere alltid en oversikt for hånden.

Se mer i brosjyren

Transportbransjen

Fraktkalkulator

Vis mer

Fraktkalkulator

Rask beregning av pris på enkel frakt fra A til B
Appen gjør det mulig å beregne pris på et enkelt fraktoppdrag der en bestemt mengde og type gods skal fraktes fra A til B. Appen egner seg særlig godt til lynraske svar på forespørsler fra "strøkunder". Beregningen bygger på standardtilbud, og tilbudet kan sendes per e-post ved hjelp av en standardmal.

Se mer i brosjyren

Chartekoversikt

Vis mer

Chartekoversikt

Få en rask oversikt over ikke-avsluttede transporter
Med denne appen kan den enkelte disponent få en rask oversikt over egne charteker for ikke-avsluttede transporter. Sist oppgitte status for bilen er angitt med symboler, og sjåførens kontaktopplysninger vises også. Bookingdisposisjoner kan omposisjoneres og eventuelt avdisponeres eller omdisponeres til andres eller egne charteker.

Se mer i brosjyren

Ressursoversikt

Vis mer

Ressursoversikt

Få et øyeblikksbilde av gjeldende ressurssituasjon
Appen gir et øyeblikksbilde av ressurssituasjonen. Gjeldende status og en rekke opplysninger om trekkvogner og hengere vises i et oversiktsbilde, og med integrasjon til et bakenforliggende flåtestyringssystem er det også mulig å følge ressursene på enhetens innebygde kart.

Se mer i brosjyren

Chartekstatistikk

Vis mer

Chartekstatistikk

Få oversikt over speditørenes kjørestatistikk
Appen viser chartekavdelingene som speditøren har tilgang til, i form av en oversikt. Den viser generelle statistikknumre for den valgte perioden, blant annet omsetning, kostnader og dekningsbidrag. Summene kan sammenlignes med tidligere perioder, og utvalgte statistikker kan også vises i grafiske diagrammer.

Se mer i brosjyren

Sjåførjobber

Vis mer

Sjåførjobber

Få oversikt over dagens sjåførjobber
Denne appen gir dine egne sjåfører eller sjåførene til dine samarbeidspartnere en enkel oversikt over dagens oppdrag. Det er ikke behov for utskrift av kjørelister, og for sjåførene er det en fordel at listen alltid er oppdatert. Den gjenspeiler for eksempel eventuelle omlegginger av planer som gjøres i forbindelse med kjøreplanlegging hjemme på kontoret, og den inneholder kartopplysninger om lesse-/lossepunkter.

Se mer i brosjyren

Søk etter kommisjoner

Vis mer

Søk etter kommisjoner

Rask oversikt over og søk i kommisjoner
Appen gir tilgang til fritekstsøk i aktive kommisjoner. Fra oversiktsbildet kan brukeren trykke seg videre og se flere opplysninger samt gjeldende status for oppdraget. Dermed har spedisjonsmedarbeiderne alltid en oversikt lett tilgjengelig.

Se mer i brosjyren

Advokater

Mine saker

Vis mer

Mine saker

Få mobil tilgang til alle egne saker
Appen gir advokater og andre medarbeidere på et advokatkontor mobil tilgang til egne saker. Det er mulig å skifte mellom "Mine saker" og "Foretrukne" saker, og man kan søke i sakene. Fra saksoversikten er det tilgang til en rekke stamopplysninger, for eksempel om partene i saken, samt en oversikt over saksgangen med de nyeste aktivitetene øverst. I tillegg er det mulig å registrere timer.

Se mer i brosjyren

Public

ByggeBasen

Vis mer

ByggeBasen

Hurtigtilgang til ByggeBasen
Appen gir håndverkere og forbrukere tilgang til viktige opplysninger om produktsortimentet i ByggeBasen, deriblant monteringsveiledninger, sikkerhetsdatablader og andre REACH-dokumenter. Appen kan tilpasses ulike trelastforretninger eller byggmarkeder etter behov.

Se mer i brosjyren

Arrangementer

Vis mer

Arrangementer

Erstatt et trykt konferanseprogram med en elegant mobil løsning
Appen erstatter et trykt konferanseprogram og gjør det mulig å få med endringer i siste øyeblikk. I tillegg er det mulig å få med langt mer bakgrunnsmateriale enn i trykte programmer, og materialet kan være dynamisk. Brukeren har alle relevante opplysninger tilgjengelig uten å måtte bære rundt på et trykt program. Ved valgfrie spor får brukeren sitt eget program.

Se mer i brosjyren

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Dynamics 365
 • Rådgivning
 • ERP-plattformer
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Dynamics 365 - fremtidens plattform

Med Dynamics 365 kan bedriften skape sammenheng i prosesser og funksjoner, og IT-ressursene kan frigjøres fra drift til fokus på forretningsverdi. La EG hjelpe deg trygt i mål når du skal starte din reise mot skyen.

Les mer om Dynamics 365

Kundereferanser

 • Tysse

  Med netthandelsløsningen Dynamicweb levert av EG, bestiller kundene det de trenger. Dermed kan selgerne bruke tiden på aktiv oppfølging av forhandlernettverket.

 • HOFF

  CRM systemet sørger for at HOFF til enhver tid har oversikt over mersalg og salgsoppfølging av 16 000 kunder innenfor storhusholdning.

Nyheter og artikler

2okt
Pressemelding
EG kjøper CalWin A/S

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.