Microsoft Dynamics 365-apper for CRM

Omsett kunderelasjoner i salg med apper for CRM og CEM

La EG hjelpe dere med å planlegge og implementere strategier for kundeengasjement med cloudbaserte Dynamics 365-apper som integrerer virksomhetens prosesser og datakilder, og fremmer samarbeid, beslutningstaking og produktivitet på tvers av organisasjonen.

Les mer om CRM og EG på denne siden

Få kunder for livet med Dynamics 365-apper for CRM

EG kan hjelpe dere med å skape verdi i all kontakt med kundene ved hjelp av intelligente, integrerte Dynamics 365-apper for CRM, som spenner over og knytter sammen salgs-, markedsførings- og serviceorganisasjonen.

 • Microsoft Dynamics 365 for Sales
 • Microsoft Dynamics 365 for Marketing
 • Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
 • Microsoft Dynamics 365 for Field Service
 • Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation
Tilbake
Fremover

Omsett kundelojalitet i livslang verdi

Det kreves mer for å bygge tillit og kundelojalitet enn bare å administrere virksomhetens eksisterende salgspipeline.

Med Microsoft Dynamics 365 for Sales kan dere bruke omfattende kundeinnsikt basert på historiske data og senere tids kontakt til å forstå kundenes atferd, trender og potensiell verdi, og dermed:

 • Forutsi kundene behov og gi dem mer relevante tilbud
 • Fokusere på de viktigste kundene og handlene
 • Redusere kostnadene knyttet til skaffe og holde på kunder
 • Sette fart i salgsprosessen med data og prediktiv analyse i sanntid
 • Få lojale, fornøyde kunder for livet.

EG kan hjelpe dere med å dele kundeinnsikt og salgsopplysninger på tvers av organisasjonen, slik at dere kan tilby kundene et koordinert og verdiskapende samarbeid i alle faser av kundenes livssyklus.

Les mer

Kontakt oss for å høre mer

Skap sammenhengende kundeopplevelser

Hvor er krysningspunktet mellom markedsføring og salg? Overgangen er ofte flytende og usynlig for kundene.

Med Microsoft Dynamics 365 for Marketing kan dere samle salgs- og markedsføringsdata, plattformer og prosesser i ensartede og sammenhengende kundeopplevelser, slik at dere kan:

 • Få en samlet oversikt over kundene på tvers av salg og markedsføring
 • Forutse kundenes behov og få tilgang til skjult innsikt
 • Levere mer personlig tilpassede og engasjerende kundeopplevelser
 • Måle og få maksimal avkastning på markedsføringsinvesteringen
 • Selge mer og raskere, og øke kundenes livstidsverdi.

EG har bred erfaring med å implementere skalerbare og sikre digitale plattformer som omfatter automatiske markedsføringsløsninger. Vi kan hjelpe dere med å utarbeide og gjennomføre en digital strategi og få mer valuta for markedsføringspengene.

Kontakt oss for å høre mer
Foren salg og marketing, så kundeoplevelsen sammensættes med Dynamics 365 og Adobe Marketing Cloud

Yt bedre kundeservice og få kunder for livet

Kundereisen slutter ikke når kundene kjøper løsningene deres. Grunnlaget for mer fruktbare og livslange kunderelasjoner legges gjennom effektiv kundeservice når og der kundene ønsker det.

Med Microsoft Dynamics 365 for Customer Service kan dere tilby en sammenhengende opplevelse i alle kanaler og servicetyper, og dermed:

 • Tilby kundeservice når som helst og hvor som helst på tvers av enheter og kanaler
 • Løse kundeserviceproblemer proaktivt og tilpasse dere til skiftende behov
 • Gjøre kontakten med kundene personlig basert på tidligere kontakt og atferd
 • Hjelpe kundene med selv å finne svar på spørsmål gjennom selvbetjening
 • Gi servicemedarbeiderne opplysningene de trenger for å kunne yte raskere og bedre service.

EG kan hjelpe dere med å dele kundeopplysninger på tvers av virksomhetens salgs- og markedsføringsfunksjoner, slik at dere kan utnytte mulighetene for kryss- og mersalg som servicemedarbeiderne registrerer.

Les mer

Kontakt oss for å høre mer

Gjør det riktig første gang

Når dere må ut på flere servicebesøk som følge av dårlig planlegging, manglende reservedeler eller utilstrekkelig kompetanse, er det frustrerende for kundene og kostbart for dere.

Med Microsoft Dynamics 365 for Field Service kan dere få jobben gjort første gang. Med intelligent planleggings- og mobilstøtte kan dere få de riktige ressursene til riktig sted på riktig tidspunkt. Dere kan:

 • Optimere tidsplaner automatisk og raskt omfordele ressurser
 • Inkludere posisjon, tilgjengelighet, kompetanse og kundepreferanser i ressursplanleggingen
 • Øke andelen oppgaver som løses ved første besøk og forenkle ekspedisjonen
 • Få med de riktige ressursene og delene ut til kundene hver gang gjennom effektiv lagerstyring
 • Gi serviceteknikerne i felten tilgang til kundeopplysninger i sanntid og mulighet til å håndtere arbeidsordrer via mobilapper.

EG kan hjelpe dere med å yte rask og effektiv service ute i felten. Vi kan også hjelpe dere med å gå fra å løse problemene når de har oppstått til å benytte prediktiv analyse, slik at dere kan løse serviceproblemer før kunden selv blir bevisst på dem.

Kontakt oss for å høre mer

Mer lønnsomme prosjekter og færre overraskelser

Virksomhetens omdømme og bunnlinje avhenger av kvaliteten på prosjektene dere leverer.

Med Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation kan dere drive prosjektene mer effektivt helt fra innledende planlegging til endelig leveranse. Ved å automatisere rutineoppgaver og bringe medarbeidere og prosesser sammen kan dere:

 • Planlegge prosjekter i samarbeid mellom salgs- og prosjektavdelingene
 • Vinne og holde på kundenes lojalitet med nøyaktige estimater som innfrir forventningene
 • Øke medarbeidernes produktivitet gjennom prosessautomatisering og samarbeidsverktøy
 • Benytte de beste prosjektressursene på tvers av prosjektstyring, kundeservice og feltservice.

EGs konsulenter kan hjelpe dere med å integrere sentrale funksjoner for automatisering av prosjektstyringen i prosjektforretningen. På den måten kan dere øke lønnsomheten, sette kundene i fokus og sørge for at det blir færre overraskelser.

Kontakt oss for å høre mer

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.