Microsoft Dynamics AX

Hjelper store og mellomstore bedrifter med å sette fart på forretningen, styrke veksten og bevare konkurranseevnen.

Kontakt oss for en prat om hvilke behov dere har

Stort bransjefokus med Dynamics AX

Omfattende bransjekunnskap danner fundamentet for EGs bransjespesifikke løsninger for Dynamics AX. Derfor kan du være trygg på at løsningen som du investerer i, optimerer virksomheten og gjør den rustet for suksess – uten overraskelser av noe slag.

 • Prosjekt & Service industri
 • Prosess industri
 • Retail & Distribusjon
Tilbake
Fremover

Prosjekt & Service industri

Prosjektbaserte produksjonsbedrifter støter daglig på utfordringer knyttet til kvalitet, priser, leveringstider og overholdelse av lovmessige krav.

Med EG Project Industries for Dynamics AX får du en stram styring av informasjon, prosjekter og prosesser, og med innsikt på tvers av alle produksjonssykluser kan du optimere hver enkelt leveranse og øke effektiviteten fra første kundekontakt til endelig levering.

Les mer om EG Project Industries for Dynamics AX

Knut Undheim

Nordic Vertical Lead, AX Project Industry

Tlf: +47 480 83 808

knut.undheim@eg.no

EG Process Industries for Dynamics AX

EG Process Industries for Dynamics AX er bygd opp rundt sentrale best practices for bedrifter i prosessindustrien.

Løsningen vektlegger kjerneprosesser som leverandørstyring, reseptstyring, batchstyring og kvalitetskontroll. Den støtter de delene av virksomheten som er avgjørende for å skape verdi i forsyningskjeden og styrke konkurranseevnen.

Les mer om EG Process Industries for Dynamics AX

Knut Arild Fjeldvik Evensen

Director, Enterprise & Manufacturing

Tlf: +47 932 13 399

knfev@eg.no

Microsoft Dynamics AX for Retail

Microsoft Dynamics AX for Retail er en omfattende generell styringsløsning for detaljhandelen, som hjelper deg med å rette søkelyset mot de største utfordringene for din virksomhet:

 • Å komme i kontakt med og engasjere kundene
 • Å styrke medarbeidernes kompetanse i samtlige kanaler.

Solid omnichannel-funksjonalitet bidrar til å gi kundene en god opplevelse hver gang du er i kontakt med dem – i fysiske butikker, på nett eller sosiale medier.

Les mer om Microsoft Dynamics AX for Retail

Øyvind Myrstad

Salgsdirektør, Retail & Distribution

Tlf: +47 930 05 718

oyvind.myrstad@eg.no

Skap merverdi med tilleggsløsninger for Dynamics AX

Hvis standardfunksjonene i Dynamics AX ikke dekker dine behov fullt ut, tilbyr EG utvidet funksjonalitet i form av et omfattende utvalg av testede og dokumenterte tilleggsløsninger.

Apps

Vis mer

Apps

Oppnå høyere effektivitet i hverdagen med Apps for Dynamics AX
Få enkel og direkte mobiltilgang til funksjoner i Dynamics AX som gjør brukerne mer effektive – enten de sitter på kontoret eller er på farten.

EG Apps kan øke den daglige effektiviteten, redusere tidsforbruket knyttet til inntasting av data og redusere risikoen for feil – helt uten behov for IT-support.

Med enkle og brukervennlige applikasjoner som gir tilgang til informasjon, funksjonalitet og prosesser, kan du:

 • Gi ledere tilgang til oppdaterte kunde- og transaksjonsdata uansett hvor de er
 • Gjøre det enkelt for medarbeiderne å registrere bilag og utgifter mens de er på farten
 • Sikre mobiltilgang til de viktigste funksjonene og prosessene
 • Dele funksjoner og informasjon med kunder eller leverandører og dermed styrke samarbeidet.

E-handel

Vis mer

E-handel

Skap vekst i virksomheten med E-commerce for Dynamics AX
Klarer bedriften å øke omsetningen ved hjelp av teknologi? Finn ut hvordan du kan skape vekst i virksomheten ved å integrere en nettbutikk i din Dynamics AX-løsning.

EGs e-handelsløsning styrker konkurranseevnen ved å synliggjøre din markedsprofil, øke din markedsandel og automatisere nøkkelområder innen kundeservice og ordrestyring.

Løsningen gir deg:

 • Økt omsetning
 • Administrative besparelser
 • Prosessoptimering
 • Markedsføring på nett
 • Salg til nye målgrupper.

Full integrasjon mellom nettbutikken og Dynamics AX innebærer at du bare trenger å vedlikeholde data ett sted, noe som forenkler implementeringen og det daglige vedlikeholdet.

Løsningen bygger på ExpandITs nettbutikk, som allerede er implementert i mer enn 550 bedrifter og omfatter løsninger for både B2B- og B2C-handel.

Global Data Management

Vis mer

Global Data Management

Med Global Data Management for Dynamics AX og Dynamics 365 kan alle bedriftsdata styres under ett
Global Data Management bidrar til å sikre transparens, konsekvens og kontroll når du jobber med forretningsdata på tvers av organisasjonen og samtidig skal ta hensyn til enkeltselskapers behov.

Styr samtlige bedriftsdata under ett – også i lokale datterselskaper eller avdelinger med unike datakrav. Kopier data fra ett selskap til flere andre i ERP-løsningen, og bestem sentralt hvilke opplysninger, innstillinger, verdier og felt som kan defineres av de lokale selskapene.

Hovedfordelene er:

 • Umiddelbar manuell distribusjon eller batchdistribusjon av data til datterselskaper.
 • Ingen krav om spesialopplæring, fordi man jobber med kjente skjemaer.
 • Full fleksibilitet i håndtering av data, da alle tabeller kan opprettes i ERP-systemet.
 • Tidsbesparelse og færre feil, fordi man slipper manuell og dobbel inntasting av data.
 • Sømløs drift på Dynamics AX- og Dynamics 365-plattformer.

Du har full kontroll og kan sørge for sammenheng og gyldighet i både globale og lokale data, noe som gir et godt utgangspunkt for nøyaktig analyse og rapportering.

Les mer om Global Data Management

Avansert HRM

Vis mer

Avansert HRM

Avansert funksjonalitet som optimerer og styrker HR-funksjonen
Utvid eksisterende funksjoner og prosesser med en fullt integrert tilleggsløsning til Dynamics AX.

EG har bred IT-kompetanse og erfaring med å oppfylle de stadig strengere kravene til moderne HR-funksjoner. Ved å kombinere dette med funksjonene i HR Plus fra FourVision kan vi tilby avansert HR-funksjonalitet, som er en mer kostnadseffektiv investering enn å implementere en kostbar HR-standardløsning.

Løsningen støtter prosesser som:

 • Rekruttering, e-rekruttering og onboarding av medarbeidere
 • Administrasjon av fravær, sykdom og personalgoder
 • Ytelsesstyring og medarbeidersamtaler
 • Talentstyring og planlegging av etterfølgere.

Ved hjelp av advarsler, sjekklister og enkle konfigureringsveiledninger kan du effektivisere de daglige HR-rutinene og spare ressurser, og du kan benytte det samme brukervennlige grensesnittet på tvers av avdelinger i flere land.

I tillegg vil en problemfri integrasjon med bedriftens Dynamics AX-kjerneløsning øke verdien av den eksisterende investeringen og forenkle fremtidige oppgraderinger.

Les mer

Portaler og dokumentstyring

Vis mer

Portaler og dokumentstyring

Del og samarbeid med EG CrossWork for Dynamics AX 
En SharePoint-basert portal- og dokumentstyringsløsning vil styrke bedriftens beslutningsprosesser ved at relevant og strukturert informasjon blir gjort tilgjengelig for beslutningstakerne – uansett hvor eller når de trenger den. 

CrossWork gir direkte tilgang til arkiverte dokumenter og e-post vedrørende bestemte kunder, leverandører eller prosjekter, fra SharePoint eller fra Dynamics AX-løsningen.

EG CrossWork benytter data fra Dynamics AX til å konfigurere SharePoint. ERP-systemet gjør det mulig å bruke data direkte på SharePoint-områder samt til fletting av dokumenter.

Med CrossWork får du:

 • En nøkkelferdig løsning med forhåndsdefinert struktur og vedlikehold av området
 • Verdi av SharePoint-løsningen som er inkludert i Dynamics AX-installasjonen
 • Enkel opprettelse av dokumenter basert på bruksscenarier og maler
 • Tilgang til ERP-data når du jobber med e-post og vedlegg i Outlook
 • Nøyaktig kategorisering av arkiverte elementer.

EG Security Kit

Vis mer

EG Security Kit

Øk sikkerheten og kravoppfyllelsen med Security Kit for Dynamics AX
Spar tid og penger med verktøy og funksjoner for oppsett, overvåking, analyse og dokumentasjon av sikkerhet, lisensiering og kravoppfyllelse.

EG Security Kit gjør det enklere å administrere brukerrettigheter og gir deg oversikt over roller og tillatelser, slik at du kan være sikker på at kritiske data er beskyttet. Det hjelper deg dessuten med å sikre overensstemmelse mellom systembruk og lisenser.

Med Security Kit kan du:

 • Konfigurere roller og brukerrettigheter opptil 50 % raskere
 • Få oversikt over de enkelte rollenes brukerrettigheter og tillatelser
 • Få en oversiktlig struktur basert på best practices for kvalitetssikring
 • Holde styr på og utarbeide rapporter om oppsett av brukerrettigheter og lisensstatus
 • Unngå unødige utgifter ved å følge lisensbruken per rolle.

Du kan tilpasse oppgaver og rettigheter, og dermed opprette bestemte roller som er unike for din organisasjon. For å bevare en oversiktlig struktur bygges de tilpassede rollene på kopier av standardsikkerhetselementene i Dynamics AX.

Business intelligence

Vis mer

Business intelligence

Ta velfunderte beslutninger med EG BI for Dynamics AX
Trekk ut informasjonen du trenger, når du trenger den, og presenter dataene for de aktuelle medarbeiderne i intuitive grafiske formater.

Sørg for at organisasjonen alltid har oversikt og et felles utgangspunkt for å ta beslutninger i hverdagen.

EGs datamodell strukturerer dine Microsoft Dynamics AX-data og danner et felles grunnlag som er enkelt å bygge videre på og som gir mulighet til å skape output til organisasjonen der det trengs og i et foretrukket format.

EG BI omfatter 50 forhåndsdefinerte datasett pluss Power BI-rapporter og KPI-beregninger innen salg, innkjøp, økonomi, prosjekter, lagertelling, produksjon, detaljhandel og HR.

Det forhåndsdefinerte innholdet er tilgjengelig i form av flerdimensjonale kuber, som selvbetjeningsteknologi for Power BI og som en "near live"-driftsstatus direkte i Dynamics AX.

Med EG BI kan du:

 • Generere individuelt tilpassede analyser i Excel PowerPivot eller ved hjelp av Report Builder, hvis du ønsker klassiske, sideinndelte rapporter
 • Integrere historiske data fra andre systemer eller tidligere Dynamics AX-løsninger
 • Generere rapporter basert på flerdimensjonale kuber og kuber i minnet
 • Vise nøkkeltall via rollesenteret og direkte i relevante skjemaer.

Automatisk fakturagodkjenning

Vis mer

Automatisk fakturagodkjenning

Oppnå større lønnsomhet og reduser manuelt administrasjonsarbeid med automatisk godkjenning av leverandørfakturaer
Samle og automatiser hele rutinen for mottak, godkjenning og arkivering av fakturaer, slik at dere kan øke produktiviteten og frigjøre ressurser i bedriftens økonomiavdeling.

Med ExFlow fra EG får dere en sikker og effektiv flyt i arbeidet med kreditorer, som gir full oversikt over kostnader og pengestrømmer og reduserer risikoen for unødige renteutgifter og problemer med kravoppfyllelse.

Hovedfordelene er:

 • Alt dere trenger i én løsning – ingen dyre integrasjoner eller ekstra servere
 • Nøyaktige data i sanntid fra én kilde – ingen forsinkelse og ingen synkronisering
 • Full gjennomsiktighet fra skanning av fakturaer til endelig bokføring
 • Omfattende funksjonalitet med to- eller treveisavstemming mellom fakturaer og ordrer
 • Enkel implementering, begrenset behov for opplæring og rask oppstart
 • Testet og dokumentert funksjonalitet – sertifisert for Dynamics 365 og Dynamics AX 2012
 • Opptil 50 % lavere årlige utgifter til kreditoradministrasjon.

Administratorer og godkjennere får tilgang til et oversiktlig og brukervennlig system
Medarbeiderne i økonomiavdelingen kan bestemme, overvåke og kontrollere hele godkjenningshierarkiet og -rutinene i administrasjonssystemet, og se hele transaksjonssporet fra det velkjente Dynamics-miljøet.

Et moderne nettbasert grensesnitt gir godkjennerne tilgang til løsningen hvor som helst og når som helst. Her kan de søke og filtrere blant fakturaer, og automatisk få melding om avventende godkjenninger.

ExFlow er utviklet av SignUp Software, som har nærmere 20 års erfaring med å levere kreditorautomatisering til bedrifter i mer enn 40 land i verden.

Les mer om ExFlow fra EG

ExFlow-løsningene for Dynamics 365

ExFlow-løsningene for Dynamics AX 2012

Se løsningen her (YouTube)

Lagerstyring

Vis mer

Lagerstyring

Lagerstyring
Kjør samtlige lagerstyringsrutiner via mobile enheter og skannere, og dra nytte av avanserte lagerrutiner som blant annet gruppeplukking, bølgemal for påfylling og cross-docking.

EGs omfattende og integrerte lagerstyringsløsning er et nyttig supplement til standardfunksjonaliteten i Dynamics AX.

Hovedfordelene er:

 • Vesentlig forbedret varemottak
 • Oversikt over innkjøpsordrer som er klare for varemottak
 • Visning av tilleggsinformasjon som for eksempel UN-kode og lagerforhold
 • Støtte for registrering av vekt og volum i varemottaksprosessen
 • Konfigurering av mobilalternativer direkte i Dynamics AX WMS-løsningen.

EGs lagerstyringsløsning bidrar til å effektivisere lagerdriften og reduserer behovet for dyre tredjepartsløsninger, manuelle rutiner samt tidkrevende og potensielt risikable papirbaserte prosedyrer.

I tillegg gir den innebygde transportstyringsmodulen mulighet til å integrere og kombinere lagerstyring med distribusjon, tidsplanlegging og forsendelse.

Enterprise Asset Management

Vis mer

Enterprise Asset Management

Kutt vedlikeholdsutgiftene og unngå nedetid med bransjeledende Enterprise Asset Management.


I et prisfølsomt marked der konkurransen er knivskarp, har dere ikke tid til ytelsesproblemer eller uplanlagt driftsstans på grunn av mekaniske feil.
Med effektive systemer for Enterprise Asset Management (EAM) og vedlikehold kan dere redusere de samlede vedlikeholdsutgiftene – inkludert arbeidstimer, overtid og utgifter til eksterne konsulenter – med opp til 50 prosent. Sammen med mindre nedetid i produksjonen og lavere utgifter til materiell og reservedeler gir dette en betydelig positiv effekt på bunnlinjen.


Omfattende innebygd EAM-funksjonalitet
EAM tilbyr mange forskjellige funksjoner – som planlegging, utførelse og analyse av vedlikehold – samt en avansert mobilklient for effektiv utførelse av arbeidsordrer, som også kan brukes i frakoblet modus.

Ettersom løsningen er bygd spesielt for Dynamics AX- og Dynamics 365-plattformene, fungerer den sømløst mot både økonomi, lagerstyring, innkjøp, prosjekter og produksjon, slik at dere slipper tilbakevendende problemer med integrasjon og oppgraderinger.

De viktigste funksjonene er:

 • Avansert kostnadskontroll: Se samlet aktivakostnad (Total Cost of Assets, TCA), inkludert sporing og tidsstempling av arbeidskraftkostnader, utlegg, reservedeler med mer.
 • Korrigerende vedlikehold: Rett opp feil med flere forskjellige korrigerende prosesser.
 • Tilstandsbasert vedlikehold: Ligg ett skritt foran ved hjelp av varsler om fremtidige avbrudd eller svikt i utstyr og tjenester – for eksempel fra IoT-enheter.
 • Forebyggende vedlikehold: Planlegg regelmessig vedlikehold på faste datoer eller utløst av telle- eller tilstandsbaserte varsler, eller med valgfritt intervall.
 • Utførelse av arbeidsordrer via mobile enheter: Med den multifunksjonelle EAM-mobilklienten, som også kan brukes i frakoblet modus.
 • Planlegging: Inkludert automatisk planlegging av arbeidsordrer ut fra parametere som kompetanse, medarbeider, startdato, sted og viktighet.

Utviklet av EAM-eksperter
EAM er utviklet av Dynaway, som er en bransjeledende programvareleverandør som tilbyr Enterprise Asset Management og produksjonsløsninger til virksomheter over hele verden.


EGs bransjekonsulenter har solid kunnskap og erfaring og kan hjelpe dere med å planlegge, implementere og støtte en EAM-løsning som er fullstendig integrert i produksjonsstrategien deres.

Se hvordan EAM gir dere optimalt utbytte av vedlikeholdsressursene i denne videoen 

Les mer om EG og Dynamics 365 her

Ta kontakt med EG for å høre mer om hvordan EAM kan hjelpe dere med å redusere vedlikeholdsutgiftene og unngå nedetid.

 

Hold turtallet oppe i forretningsløsningen

Med tiden kan bedriftens kritiske forretningsløsninger begynne å gi etter for et stadig større press. Daglig bruk og nye funksjoner, oppdateringer og integrasjoner kan bidra til å svekke systemets tilgjengelighet, kapasitet, yteevne og datakvalitet. EG tilbyr unike løsninger som får bedriften opp i fullt turtall igjen.

 • EG Business Care
 • EG 360° Health Check
 • EG Quality and Performance Pack
Tilbake
Fremover

EG Business Care

Se hvor og når det oppstår problemer i bedriftens Dynamics AX-installasjon. Denne samlingen av tjenester overvåker de viktigste delene av systemet løpende for å finne aktuelle problemer og forebygge nye før de oppstår. Du får innblikk i systemets kapasitet, yteevne og tilgjengelighet, slik at medarbeiderne kan opprettholde effektiviteten.

Les mer her

360° Health Check

Finn de bakenforliggende årsakene til systemfeil og håndter dem raskt og effektivt, slik at du kan optimere system, stamdata, yteevne og sikkerhet. 

Få kortere reaksjonstider, korrekt output og rapportering samt bedre kravoppfyllelse og systemsikkerhet. Dessuten er det penger å spare på Dynamics AX-lisenser.

Last ned brosjyren her

Les mer her
EG Health Check

Quality & Performance Pack

Optimer Dynamics AX-systemets kvalitet og yteevne, og få større utbytte av bedriftens IT-løsning med en portefølje av testede og dokumenterte verktøy som gjør hele ERP-løsningen mer effektiv – fra dataintegritet, yteevne og ledelsesrapportering til administrasjon av stamdata på tvers av kontoer.

Les mer her

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Kundereferanser

 • Byggmakker Seljord

  Med oppgradering av ERP-systemet henger vi her i Byggmakker Seljord godt med. Vi spiller på lag med en IT leverandør som tar utfordringene på alvor.

 • Aass Bryggerier

  Norges eldste bryggeri, Aass Bryggerier AS i Drammen, har brukt EGs bransjeløsning i 15 år.

 • MOCON Europe

  MOCON Europe er verdensleder innen Modified Atmosphere Packaging (MAP) og produserer løsninger for kvalitetskontroll og -sikring til næringsmiddelindustrien og andre bedrifter som pakker produkter i beskyttende gassatmosfærer.

 • HMN Naturgas, Dynamics AX

  Med implementeringen av Xellent fra EG har HMN Naturgas effektivisert sin IT-infrastruktur, oppnådd betydelige kostnadsbesparelser og større fleksibilitet.

 • STENHØJ Gruppen A/S

  For å øke fortjenesten i et presset marked samarbeidet STENHØJ med EGs forretningskonsulenter om å effektivisere arbeidsrutinene i forbindelse med servicebesøk.

 • XL-BYG – Dynamics AX

  I samarbeid med EG har XL-BYG fått implementert et felles omdreiningspunkt med Dynamics AX, som gir oversikt for medlemmer og leverandører.

Nyheter og artikler

16jun
Pressrelease
9 av 10 IT-diagnoser er feil
Article / Marius Vannum
Ny bransjenorm etableres mellom on-premise og cloud
Article / Marius Vannum
Bygg en solid grunnmur for fremtiden