Microsoft Dynamics AX

Hjelper store og mellomstore bedrifter med å sette fart på forretningen, styrke veksten og bevare konkurranseevnen.

Les mer om tilleggsløsninger og bransjespesifikke løsninger til Dynamics AX på denne siden

Skap merverdi med tilleggsløsninger for Dynamics AX

Hvis standardfunksjonene i Dynamics AX (AXAPTA) ikke dekker dine behov fullt ut, tilbyr EG utvidet funksjonalitet i form av et omfattende utvalg av testede og dokumenterte tilleggsløsninger.

Apps

Vis mer

Apps

Oppnå høyere effektivitet i hverdagen med Apps for Dynamics AX
Få enkel og direkte mobiltilgang til funksjoner i Dynamics AX som gjør brukerne mer effektive – enten de sitter på kontoret eller er på farten.

EG Apps kan øke den daglige effektiviteten, redusere tidsforbruket knyttet til inntasting av data og redusere risikoen for feil – helt uten behov for IT-support.

Med enkle og brukervennlige applikasjoner som gir tilgang til informasjon, funksjonalitet og prosesser, kan du:

 • Gi ledere tilgang til oppdaterte kunde- og transaksjonsdata uansett hvor de er
 • Gjøre det enkelt for medarbeiderne å registrere bilag og utgifter mens de er på farten
 • Sikre mobiltilgang til de viktigste funksjonene og prosessene
 • Dele funksjoner og informasjon med kunder eller leverandører og dermed styrke samarbeidet.

E-handel

Vis mer

E-handel

Hold åpent døgnet rundt med en integrert e-handelsløsning
Kundene handler døgnet rundt. 

Med en omfattende e-handelsplattform som gir en intuitiv, personlig brukeropplevelse på tvers av plattformer, kanaler og grenser, kan forretningen alltid holde åpent. 

EG kan hjelpe dere med å planlegge og implementere en smidig digital plattform for e-handel, innholdsstyring og digital markedsføring som er enkel å integrere med virksomhetens forretningskritiske plattformer. 

Dynamicweb-plattformen, som er vårt førstevalg, samler alle forretnings- og kundedata i én løsning. Dermed kan dere tilby en personlig e-handels- og markedsføringsopplevelse. 

Med en integrert e-handelsløsning kan du: 

 • Optimer og sett fart på omsetningen
 • Tiltrekk og hold på kunder med overbevisende innhold
 • Automatiser markedsførings- og kampanjeprosesser, og oppnå gode resultater
 • Integrer med ERP, CRM og andre forretningssystemer. 

Les mer

Global Data Management

Vis mer

Global Data Management

Med Global Data Management for Dynamics AX og Dynamics 365 kan alle bedriftsdata styres under ett
Global Data Management bidrar til å sikre transparens, konsekvens og kontroll når du jobber med forretningsdata på tvers av organisasjonen og samtidig skal ta hensyn til enkeltselskapers behov.

Styr samtlige bedriftsdata under ett – også i lokale datterselskaper eller avdelinger med unike datakrav. Kopier data fra ett selskap til flere andre i ERP-løsningen, og bestem sentralt hvilke opplysninger, innstillinger, verdier og felt som kan defineres av de lokale selskapene.

Hovedfordelene er:

 • Umiddelbar manuell distribusjon eller batchdistribusjon av data til datterselskaper.
 • Ingen krav om spesialopplæring, fordi man jobber med kjente skjemaer.
 • Full fleksibilitet i håndtering av data, da alle tabeller kan opprettes i ERP-systemet.
 • Tidsbesparelse og færre feil, fordi man slipper manuell og dobbel inntasting av data.
 • Sømløs drift på Dynamics AX- og Dynamics 365-plattformer.

Du har full kontroll og kan sørge for sammenheng og gyldighet i både globale og lokale data, noe som gir et godt utgangspunkt for nøyaktig analyse og rapportering.

Les mer om Global Data Management

Avansert HRM

Vis mer

Avansert HRM

Avansert funksjonalitet som optimerer og styrker HR-funksjonen
Utvid eksisterende funksjoner og prosesser med en fullt integrert tilleggsløsning til Dynamics AX.

EG har bred IT-kompetanse og erfaring med å oppfylle de stadig strengere kravene til moderne HR-funksjoner. Ved å kombinere dette med funksjonene i HR Plus fra FourVision kan vi tilby avansert HR-funksjonalitet, som er en mer kostnadseffektiv investering enn å implementere en kostbar HR-standardløsning.

Løsningen støtter prosesser som:

 • Rekruttering, e-rekruttering og onboarding av medarbeidere
 • Administrasjon av fravær, sykdom og personalgoder
 • Ytelsesstyring og medarbeidersamtaler
 • Talentstyring og planlegging av etterfølgere.

Ved hjelp av advarsler, sjekklister og enkle konfigureringsveiledninger kan du effektivisere de daglige HR-rutinene og spare ressurser, og du kan benytte det samme brukervennlige grensesnittet på tvers av avdelinger i flere land.

I tillegg vil en problemfri integrasjon med bedriftens Dynamics AX-kjerneløsning øke verdien av den eksisterende investeringen og forenkle fremtidige oppgraderinger.

Les mer

Portaler og dokumentstyring

Vis mer

Portaler og dokumentstyring

Del og samarbeid med EG CrossWork for Dynamics AX 
En SharePoint-basert portal- og dokumentstyringsløsning vil styrke bedriftens beslutningsprosesser ved at relevant og strukturert informasjon blir gjort tilgjengelig for beslutningstakerne – uansett hvor eller når de trenger den. 

CrossWork gir direkte tilgang til arkiverte dokumenter og e-post vedrørende bestemte kunder, leverandører eller prosjekter, fra SharePoint eller fra Dynamics AX-løsningen.

EG CrossWork benytter data fra Dynamics AX til å konfigurere SharePoint. ERP-systemet gjør det mulig å bruke data direkte på SharePoint-områder samt til fletting av dokumenter.

Med CrossWork får du:

 • En nøkkelferdig løsning med forhåndsdefinert struktur og vedlikehold av området
 • Verdi av SharePoint-løsningen som er inkludert i Dynamics AX-installasjonen
 • Enkel opprettelse av dokumenter basert på bruksscenarier og maler
 • Tilgang til ERP-data når du jobber med e-post og vedlegg i Outlook
 • Nøyaktig kategorisering av arkiverte elementer.

Business intelligence

Vis mer

Business intelligence

Ta gjennomtenkte forretningsbeslutninger med EG BI for Dynamics

Hent ut informasjonen du trenger, når du trenger den, og presenter dataene for kolleger i visuelle, intuitive formater.

Sørg for at virksomhetens medarbeidere hele tiden har full oversikt og et felles grunnlag for å ta daglige beslutninger omkring forretningsdrift.

EGs datamodell strukturerer virksomhetens data fra Microsoft Dynamics AX eller Microsoft Dynamics 365 i en felles og lett tilgjengelig løsning som lar deg fokusere på å generere utdata for virksomheten når og hvor du trenger dem – og i det formatet du ønsker.

EG BI inneholder over 80 forhåndsdefinerte datasett og forhåndsdefinerte Power BI-instrumentbord samt detaljerte Excel-rapporter for salg, innkjøp, økonomi, prosjekt, lager, produksjon, detaljhandel og HR.

Forhåndsdefinert innhold er tilgjengelig via både flerdimensjonale kuber og kuber i minnet, til bruk for generering av virksomhetsrapporter og selvbetjeningsrapporter. Løsningen byr dessuten på nær sanntidsoppdatering av driftsstatus direkte fra virksomhetens Dynamics AX-løsning på Microsoft Power BI-instrumentbord online.

Med EG BI for Dynamics kan dere:

 • Generere individuelt tilpassede analyser i Excel PowerPivot eller med Report Builder for klassisk paginerte rapporter for, blant annet, utskrift eller automatisk distribusjon i PDF-format.
 • Integrere med Microsoft Power BI og vise driftsstatus for eksempel på skjermer i produksjonen eller i mottaks- eller forsendelsesområdene. Dere kan også integrere et instrumentbord i Dynamics AX.
 • Integrere historiske data fra andre systemer eller fra eldre Dynamics AX-løsninger.
 • Generere virksomhetsrapporter som er basert på flerdimensjonale kuber og kuber i minnet.
 • Vise nøkkeltall via rollesenteret og direkte i relevante skjemaer. 

 

Les mer om EG BI her

Automatisk fakturagodkjenning

Vis mer

Automatisk fakturagodkjenning

Oppnå større lønnsomhet og reduser manuelt administrasjonsarbeid med automatisk godkjenning av leverandørfakturaer
Samle og automatiser hele rutinen for mottak, godkjenning og arkivering av fakturaer, slik at dere kan øke produktiviteten og frigjøre ressurser i bedriftens økonomiavdeling.

Med ExFlow fra EG får dere en sikker og effektiv flyt i arbeidet med kreditorer, som gir full oversikt over kostnader og pengestrømmer og reduserer risikoen for unødige renteutgifter og problemer med kravoppfyllelse.

Hovedfordelene er:

 • Alt dere trenger i én løsning – ingen dyre integrasjoner eller ekstra servere
 • Nøyaktige data i sanntid fra én kilde – ingen forsinkelse og ingen synkronisering
 • Full gjennomsiktighet fra skanning av fakturaer til endelig bokføring
 • Omfattende funksjonalitet med to- eller treveisavstemming mellom fakturaer og ordrer
 • Enkel implementering, begrenset behov for opplæring og rask oppstart
 • Testet og dokumentert funksjonalitet – sertifisert for Dynamics 365 og Dynamics AX 2012
 • Opptil 50 % lavere årlige utgifter til kreditoradministrasjon.

Administratorer og godkjennere får tilgang til et oversiktlig og brukervennlig system
Medarbeiderne i økonomiavdelingen kan bestemme, overvåke og kontrollere hele godkjenningshierarkiet og -rutinene i administrasjonssystemet, og se hele transaksjonssporet fra det velkjente Dynamics-miljøet.

Et moderne nettbasert grensesnitt gir godkjennerne tilgang til løsningen hvor som helst og når som helst. Her kan de søke og filtrere blant fakturaer, og automatisk få melding om avventende godkjenninger.

ExFlow er utviklet av SignUp Software, som har nærmere 20 års erfaring med å levere kreditorautomatisering til bedrifter i mer enn 40 land i verden.

Les mer om ExFlow fra EG

ExFlow-løsningene for Dynamics 365

ExFlow-løsningene for Dynamics AX 2012

Se løsningen her (YouTube)

Stort bransjefokus med Dynamics AX

Omfattende bransjekunnskap danner fundamentet for EGs bransjespesifikke løsninger for Dynamics AX. Derfor kan du være trygg på at løsningen som du investerer i, optimerer virksomheten og gjør den rustet for suksess – uten overraskelser av noe slag.

 • Prosjekt & Service industri
 • Prosess industri
 • Retail & Distribusjon
Tilbake
Fremover

Prosjekt & Service industri

Prosjektbaserte produksjonsbedrifter støter daglig på utfordringer knyttet til kvalitet, priser, leveringstider og overholdelse av lovmessige krav.

Med EG Project Industries for Dynamics AX får du en stram styring av informasjon, prosjekter og prosesser, og med innsikt på tvers av alle produksjonssykluser kan du optimere hver enkelt leveranse og øke effektiviteten fra første kundekontakt til endelig levering.

Les mer om EG Project Industries for Dynamics AX

Knut Undheim

Nordic Vertical Lead, AX Project Industry

Tlf: +47 480 83 808

knut.undheim@eg.no

EG Process Industries for Dynamics AX

EG Process Industries for Dynamics AX er bygd opp rundt sentrale best practices for bedrifter i prosessindustrien.

Løsningen vektlegger kjerneprosesser som leverandørstyring, reseptstyring, batchstyring og kvalitetskontroll. Den støtter de delene av virksomheten som er avgjørende for å skape verdi i forsyningskjeden og styrke konkurranseevnen.

Les mer om EG Process Industries for Dynamics AX

Else Tefre

Salgsdirektør

Tlf: +47 982 98 845

elste@eg.no

Microsoft Dynamics AX for Retail

Microsoft Dynamics AX for Retail er en omfattende generell styringsløsning for detaljhandelen, som hjelper deg med å rette søkelyset mot de største utfordringene for din virksomhet:

 • Å komme i kontakt med og engasjere kundene
 • Å styrke medarbeidernes kompetanse i samtlige kanaler.

Solid omnichannel-funksjonalitet bidrar til å gi kundene en god opplevelse hver gang du er i kontakt med dem – i fysiske butikker, på nett eller sosiale medier.

Les mer om Microsoft Dynamics AX for Retail

Else Tefre

Salgsdirektør

Tlf: +47 982 98 845

elste@eg.no

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Kundereferanser

 • Tysse

  Med netthandelsløsningen Dynamicweb levert av EG, bestiller kundene det de trenger. Dermed kan selgerne bruke tiden på aktiv oppfølging av forhandlernettverket.

 • Gausdal Landhandleri

  Digitalisering av vareflyten har gjort at Gausdal Landhandleri har doblet omsetningen siden 2010 – med en kraftig forbedring av lønnsomheten på kjøpet.

 • GMC Maritime

  Ved hjelp av EGs Business Intelligence-løsning går GMC Maritimes forretning stadig bedre. I bunnen ligger forretningssystemet Microsoft Dynamics – også levert av EG.

 • Block Watne

  Med EGs bransjeløsning får Block Watne full økonomisk kontroll over flere hundre byggeprosjekter.

 • Byggmakker Seljord

  Med oppgradering av ERP-systemet henger vi her i Byggmakker Seljord godt med. Vi spiller på lag med en IT leverandør som tar utfordringene på alvor.

 • MOCON Europe

  MOCON Europe er verdensleder innen Modified Atmosphere Packaging (MAP) og produserer løsninger for kvalitetskontroll og -sikring til næringsmiddelindustrien og andre bedrifter som pakker produkter i beskyttende gassatmosfærer.

 • HMN Naturgas, Dynamics AX

  Med implementeringen av Xellent fra EG har HMN Naturgas effektivisert sin IT-infrastruktur, oppnådd betydelige kostnadsbesparelser og større fleksibilitet.

 • STENHØJ Gruppen A/S

  For å øke fortjenesten i et presset marked samarbeidet STENHØJ med EGs forretningskonsulenter om å effektivisere arbeidsrutinene i forbindelse med servicebesøk.

 • XL-BYG – Dynamics AX

  I samarbeid med EG har XL-BYG fått implementert et felles omdreiningspunkt med Dynamics AX, som gir oversikt for medlemmer og leverandører.

Nyheter og artikler

2nov
Nyhet
EGs Dynamics AX-spesialister gjør seg klar til fortsatt vekst

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.