IT-løsninger for finanssektoren

Hard konkurranse og stadig strengere krav til fleksibilitet, transparens og overholdelse av regler. For å overleve i en slik hverdag er finansvirksomhetene nødt til å optimere arbeidsprosessene i sin digitale transformasjon.

EG kan levere løsninger og gi strategisk veiledning som optimerer og digitaliserer virksomhetens arbeidsprosesser. Dermed kan du dra nytte av nye muligheter og yte bedre service overfor kundene.

Kontakt oss for mer informasjon

Skreddersydde løsninger basert på omfattende bransjekunnskap

EG har i mange år levert individuelt tilpassede back office-løsninger til fornøyde kunder i hele finanssektoren. Vi har erfaring med å bygge prosessmodeller og kjenner best practice i bransjen.

Innen finanssektoren har EG spesielt fokus på:

 • Banker og kredittforetak
 • Forsikring
 • Pensjon og fond
Tilbake
Fremover

Banker og kredittforetak

Disruptionbølgen har for lengst rammet banksektoren. Derfor gjelder det å ligge et hestehode foran konkurrentene når det gjelder digitalisering og produktutvikling.

Gjennom fokus på transparente data og effektive arbeidsprosesser hjelper EG til med å håndtere nye utfordringer som følge av tilspisset konkurranse, høye kostnader og skjerpet lovgivning vedrørende databeskyttelse og hvitvasking. Som eksperter i forretningsdrevet IT til banker hjelper vi dere med å sette fart i digitaliseringen.

Skriv til oss, så tar vi kontakt
Vekst uten risiko i finanssektoren

Forsikring

Konkurransen i forsikringsbransjen er hard, noe som gir en relativt høy kundeflukt. Det stiller krav til effektive arbeidsrutiner og digitale prosesser for å holde kostnadene nede. Samtidig utfordres bransjen av stadig flere regler som må støttes av nye rutiner.

Som eksperter i forretningsdrevet IT til forsikringsbransjen hjelper vi dere med å sette fart i den digitale omstillingen.

Skriv til oss, så tar vi kontakt
IT-løsninger for finanssektoren

Pensjon og fond

Pensjonsselskapene forvalter daglig milliarder av folks oppsparte midler. Det stiller høye krav til dokumentasjon og sikkerhet. Samtidig er det et økende fokus på kostnader, noe som gjør effektivitet og automatisering til viktige konkurranseparametere. Digitalisering av arbeidsrutiner og prosesser er derfor helt avgjørende for å holde på eksisterende kunder og tiltrekke seg nye.

I EG er vi eksperter på å hjelpe finansvirksomheter videre inn i den digitale transformasjonen. Vi setter alltid forretning foran IT og bygger et fundament som gjør det mulig å høste gevinstene.

Skriv til oss, så tar vi kontakt
IT-løsninger for finanssektoren

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Dynamics 365
 • Rådgivning
 • ERP-plattformer
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

Dynamics 365 - fremtidens plattform

Med Dynamics 365 kan bedriften skape sammenheng i prosesser og funksjoner, og IT-ressursene kan frigjøres fra drift til fokus på forretningsverdi. La EG hjelpe deg trygt i mål når du skal starte din reise mot skyen.

Les mer om Dynamics 365

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.