Utkontraktering av IT-infrastruktur. Enkelhet og trygghet

Oppdateringer, nedetid, uforutsette kostnader og sikkerhetsskremsler. Fjern stresset fra den daglige IT-driften og IT-støtten med fleksible og pålitelige IT infrastructure as a Service (IaaS)-muligheter fra EG.

Se hvilke fordeler det har for bedriften din

Fleksible styrings- og støttetjenester for infrastruktur

Enten IT-produktplattformen din er basert på en infrastruktur på stedet, infrastrukturen hos en host eller en hybrid infrastruktur, tilbyr EG tjenester som holder IT-systemene og brukerne dine i gang med full kapasitet. Start med det som gir mening for bedriften din nå, og legg til mer etter hvert som behovene dine endrer seg.

Identity and access management

Vis mer

Identity and access management

Ta en pause fra brukeradministrasjonspliktene

Å behandle daglige forespørsler om tilgang til IT-plattformene dine er viktig for å sikre integritet og sikkerhet for bedriftsinfrastrukturen og dataene dine. Men det kan være distraherende når du prøver å prioritere strategiske og utfordrende aktiviteter.

Vi kan hjelpe teamene dine med å holde fokus ved å ta hånd om identitets- og tilgangshåndteringsaktiviteter, basert på avtalt sikkerhetspolicy.

EG kan hjelpe med:

 • identitets- og tilgangshåndtering for brukere og enheter på plattformene og komponentene dine.
 • håndtering av forespørsler om tillegg, endring og sletting av adgangsrettigheter
 • sikre at relevante data er tilgjengelig for rapportering og revisjon.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Information security management

Vis mer

Information security management

Sørge for at dine mest verdifulle bedriftsressurser er trygge

Dataene dine er en av de mest verdifulle og sensitive ressursene i virksomheten. Så det er kritisk å sørge for at dataene er trygge, og at tilgang til informasjon og plattformer er begrenset til de stillingene og rollene som trenger det.

EG kan ta ansvar for prosesser og systemer for informasjonssikkerhetsadministreringen din, og gi råd om beste praksis for policyer og metoder.

EG kan hjelpe med:

 • etablere og utføre overvåking av systemsikkerhet.
 • loggføre og dokumentere brukeradministrasjonsaktiviteter.
 • gjennomgå systemsikkerhet, inkludert prosesser og verktøy for operativ ledelse.
 • forberede og opprettholde sikkerhetspolicyer, hendelsessporing og samsvarsvurderinger.
 • administrere informasjonssystemer som kontrollerer tilgang til transaksjoner, data og databaser.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Patch management

Vis mer

Patch management

Effektiv, velinformert oppdateringshåndtering og implementering

Bare det å holde styr på relevante oppdateringer som har blitt utgitt for de installerte plattformene og komponentene dine er nok til å holde IT-teamet ditt opptatt. Dette er tid de ellers kunne brukt på mer verdiskapende og strategiske aktiviteter.

EG kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert innen den kontinuerlige oppdateringen av relevante plattformer, inkludert:

 • sikkerhetsoppdatering av eksisterende applikasjoner, databaser, nettverk, maskinvare og andre plattformer
 • sikre at komponentene er oppdaterte, og oppfyller avtalte sikkerhetsstandarder og policyer.
 • forhåndsimplementeringstesting og tilbakekalling av installerte oppdateringer, dersom nødvendig.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Change Management

Vis mer

Change Management

Planlegg og administrer plattformendringer med trygghet

Å planlegge og administrere pågående endringer for plattformer og komponenter er avgjørende for å sikre at systemene støtter forretningsprosessene dine så effektivt og feilfritt som mulig. Den samme prosessen kan også være en hovedkilde til avbrudd hvis den ikke utføres på en ansvarlig måte.

EG kan hjelpe teamene dine med å administrere alle plattformsendringer, med minimalt med avbrudd.

Vi kan hjelpe deg med:

 • aktivt eierskap og kjøring av endringshåndteringsprosessen.
 • administrering av standard og ikke-standard endringsforespørsler – inkludert prioritering, implementeringsplanlegging og risikovurdering.
 • koordinering av endringer på tvers av relevante team.
 • organisering av – og deltagelse i – vanlige CAB-møter.
 • relevante data, dokumentasjon og rapportering.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Capacity management

Vis mer

Capacity management

Unngå nedetid med proaktiv kapasitetsovervåking

Bedriften din har ikke tid til ytelses- og tilgjengelighetsproblemer. EG kan bidra med å sikre at effektiviteten til plattformene dine og de relaterte ressursene ikke blir påvirket av utilstrekkelig kapasitet. Overvåking av og prognoser for systemkapasitet vil bidra til å sikre at IT-systemene dine går for full maskin gjennom hele livssyklusen.

EG kan hjelpe deg med å:

 • sikre at du har tilstrekkelig ressurskapasitet tilgjengelig for IT-systemet ditt.
 • etablere alarmer og hendelser for å støtte kapasitetsovervåking og håndtering.
 • komme med prognoser for – og planlegge for – kapasitetsvariasjon basert på ressursforbruk.
 • levere data for kapasitetsrapportering og lisensadministrering.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Continuity management

Vis mer

Continuity management

Få trygghet med omfattende beredskapsplanlegging

Hvis det verste skulle skje, og en rekke alvorlige hendelser påvirker driften av IT-økosystemet ditt, har du da en levedyktig, dokumentert plan for å gjenopprette normal drift innen en rimelig tidsramme?

EG kan hjelpe med å forberede og implementere en beredskapsplan som vil bidra til å sikre fortsatt drift av de kritiske plattformene og komponentene dine.

Vi kan hjelpe med:

 • evaluering av beredskapsplanlegging, prosesser og teknologier for å minimere potensielle avbrudd av IT-systemene dine.
 • implementering, testing og vedlikehold av en sekundær lokalitet til bruk i tilfelle et driftsavbrudd skulle skje.
 • sørge for et tilstrekkelig lager av reservedeler og vedlikeholds- og testutstyr.
 • etablere avtaler med eksterne leverandører for å definere servicenivåer dersom et driftsavbrudd skulle skje.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Event management

Vis mer

Event management

Identifiser og håndter hendelser, og hold plattformene dine i gang med full kapasitet.

Hvis IT-systemene dine ikke fungerer med full kapasitet, gjør ikke brukerne dine det heller. Overvåking av avtalte plattformer og komponenter døgnet rundt hjelper deg med å identifisere problemer raskt og effektivt, og sikrer at overvåkede hendelser er undersøkt og prioritert for eskalering til brukerstøttesenteret ditt.

Overvåking kan inkludere områder som systemtilgjengelighet, ytelse, planlagte oppdateringsoperasjoner og forbindelse mellom bruker og datasenter, fra ende til annen.

EG-tjenester inkluderer:

 • overvåking av trigger-, varsel- og alarmhendelser i avtalte driftsmiljøer.
 • filtrering, prioritering og gransking av hendelser for å identifisere grunnleggende årsaker.
 • rask registrering og eskalering av hendelser som kan forårsake et uhell.
 • loggføring av hendelser og informasjon, og hyppig gjennomgang av loggfiler.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Backup & restore management

Vis mer

Backup & restore management

Få trygghet med en solid sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsplan

Hvis det utenkelige skjer, er du sikker på at din nåværende sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsplan for plattformene og komponentene dine er i stand til å klare jobben?

EG-eksperter kan hjelpe deg med å evaluere din nåværende strategi for å sikre at den oppfyller dine forretningsbetingelser og samsvarskrav, og gir deg det beste mulige utgangspunktet for fullstendig gjenoppretting av data og miljøer.

Vi kan hjelpe deg med:

 • å opprette og opprettholde sikkerhetskopieringsplaner og sikkerhetskopieringspolicyer.
 • sikkerhetskopiering av filer, programvare, operativsystemer eller andre systemkomponenter på passende media.
 • arkivere data i samsvar med bedriftens retningslinjer.
 • brukeranalyse og planlegging av sikkerhetskopieringskapasitet.
 • datagjenoppretting når det trengs, og jevnlig gjenopprettingstesting.
 • dokumentasjon av sikkerhetskopieringsprosesser og -prosedyrer.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Licence management

Vis mer

Licence management

Maksimer lisensverdien og sikre samsvar

Med flere plattformer og komponenter, konstant kundefrafall og hyppige endringer i leverandørers lisenspolicy er det lett å ende opp som enten underlisensiert eller overlisensiert, uten å være klar over det. Begge situasjoner kan ha innvirkning på budsjettet ditt.

EG kan hjelpe deg med å få full innsikt i lisensstatusen din med:

 • sammenligning av lisensutnyttelse og lisenser som er kjøpt for brukere eller enheter.
 • kjøp eller avinstallering av lisenser for å sikre samsvar med lisensavtaler.
 • anbefalinger om best praksis-bruk av programvarelisenser og lisensiering.
 • data for rapportering og revisjonsforberedelse.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Asset and configuration management

Vis mer

Asset and configuration management

Spor, dokumenter og del ressurs- og konfigureringsinformasjon

IT-systemer er komplekse og dynamiske. Det er en pågående prosess å dokumentere dine nåværende plattformer og ressurser – og relasjonene mellom dem – og å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for relevante avdelinger og team.

EG kan gjøre dette for deg. Vi kan hjelpe med:

 • dokumentere om plattformer og komponenter, som for eksempel konfigureringselementer.
 • ressurs- og lagersporing av applikasjoner, plattformer og maskinvare i en konfigurasjonsadministrasjonsdatabase.
 • kunnskapsforvaltning og informasjonsdeling med relevante avdelinger og team.
 • data for lisensadministrering og -rapportering.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Facility management

Vis mer

Facility management

La EG vedlikeholde og drifte de fysiske IT-fasilitetene dine

EG kan ta ansvar for vedlikehold og drift av IT-fasiliteter som datasentre, inkludert de relaterte fysiske installasjonene og fasilitetene.

Vi tilbyr:

 • vedlikehold og drift av gulvplass og hyllekapasitet i sikre rom med begrenset tilgang og tilgangskontroll på flere nivåer.
 • vedlikehold av datasenterfasiliteter, inkludert internett-tilkobling, strøm og nødstrømforsyning, kjøling, brannforebygging og flomkontroll.
 • vedlikehold av relevante sertifiseringer, og dokumentasjon av disse gjennom årlige eksterne revisjoner og kontroller.

For ytterligere informasjon

Tor-Espen-Larsen

Tor Espen Larsen

Direktør, Managed Services

Tlf: +47 950 29 733

E-mail:: toela@eg.no

Kundereferanser

Movia

Gjennom en driftsavtale med EG garanterer Movia system-oppetid og driftsstabilitet.

Å rekruttere interne ansatte som har EGs kompetanse ville vært en nesten umulig oppgave. Nå har vi garantert tilgang til denne kompetansen. René Bigandt, økonomisjef/CFO, Movia
Les hele saken

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.