Desktop Lifecycle Management

Kontroll med bedriftens PC-er fra anskaffelse til avhending.

  • Vi rigger opp, installerer og klargjør.
  • Vi står for vedlikehold og support.
  • Vi avhender på en måte som ivaretar datasikkerheten og miljøet.

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.