EGs leveringsmetode

En metode basert på best practice gir størst garanti for vellykkede IT-prosjekter.

EG har 39 års erfaring med implementering av IT-systemer. I løpet av disse årene har vi opparbeidet bred erfaring med hvordan man sikrer et vellykket IT-prosjekt. Og minst like viktig: Hva man ikke skal gjøre.

På bakgrunn av denne erfaringen har vi utviklet EGs One Delivery Model, som gir sikkerhet og reduserer risikoen ved implementeringen av ditt IT-prosjekt.

Problemfri overgang fra implementering til drift

EG ODM dekker alle faser av et IT-implementeringsprosjekt og tiden etter. Prosessen opphører altså ikke straks løsningen er levert. En problemfri overdragelse fra implementeringsteamet til de relevante opplærings- og supportteamene betyr at du får maksimalt utbytte av den nye løsningen fra første dag og i lang tid fremover.

  • Forretningsanalyse
  • Løsningsanalyse
  • Design
  • Utvikling
  • Implementering
  • Drift
Tilbake
Fremover

Forretningsanalyse – kartlegging av prosjektets omfang

EGs konsulenter arrangerer workshops der bedriftens krav og behov defineres og dokumenteres. Søkelyset rettes mot overordnede strategier og potensielle gevinster, og hovedformålet er å utarbeide en god business case som grunnlag for implementeringen.

Løsningsanalyse – det endelige prosjektomfanget fastsettes og godkjennes

I denne fasen skaper vi oversikt over systemkravene. Ettersom denne fasen går ut på å definere hva applikasjonen skal kunne – og ikke hvordan den fungerer – skal det legges frem en kvalifisert analyse og en design som er tilpasset de konkrete forretningsmessige behovene.

Design – utarbeiding av en plan for implementeringen

I denne fasen bestemmer vi hvordan de forretningsmessige kravene skal implementeres. Det er her vi konfigurerer den samlede løsningen og utvikler tilpasningene som må foretas for å oppfylle kravene.

Utvikling – løsningen tar form

I denne fasen utvikler og tester vi den ønskede løsningen. Løsningen omfatter gjerne et godkjent standardsystem og oppsett av leverandører, brukerdefinert koding, integrasjoner/grensesnitt og datamigreringsprosesser. 

Implementering – løsningen settes i drift

Vi er nå klare til å sette systemet i drift, og hvis det kommer endringer i etterkant, behandles disse i henhold til den fastsatte prosessen for styring av systemendringer. Hovedaktivitetene omfatter implementering, opplæring av sluttbrukere, brukergodkjenningstest (UAT) og selve overgangen til det nye eller oppgraderte produksjonsmiljøet.

Drift – prosjektavslutning og løpende support

I denne fasen fastsetter vi aktivitetene som skal gjennomføres for å avslutte prosjektet, yte support etter overgangen til produksjonsmiljøet og overdra løsningen og den nødvendige kunnskapen til din bedrift. Hovedformålene i denne fasen er blant annet å yte support etter igangkjøringen, overdra løsningen til support og avslutte prosjektet.

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.