Cloud Transformation Assessment

- Få svar på om du er klar for skyen med en Cloud Transformation Assessment

Argumentene for å gå cloud-veien er mange. Likevel er beslutningen vanskelig for de fleste bedrifter. En systematisk avdekking av behov, muligheter, begrensninger og eventuelle risikoer i form av en Cloud Transformation Assessment gir et solid beslutningsgrunnlag.

Er min bedrift klar for skyen?

EGs Cloud Transformation Assessment gir deg det nødvendige beslutningsgrunnlag for å bestemme om dere skal ta steget over i skyen.

Dere får en vurdering av virksomhetens nåværende situasjon holdt opp mot ønsker for fremtiden. Til sammen danner disse grunnlag for anbefalinger og løsningsscenarier i et anbefalt veikart og en business case.