Executive Workshop

Prioriter utviklingen av bedriftens IT-prosjekter i et veikart, slik at de gir størst mulig forretningsmessig verdi.

Dere får blant annet:

  • En konkret plan for prioritering av bedriftens IT-ressurser i tre år fremover.
  • Bedre forståelse mellom ledelse og IT-avdeling.
  • Innblikk i hvordan dere tar IT-strategien fra tegnebrett til implementering.
  • Oversikt over innbyrdes avhengighet mellom prosjekter, som danner grunnlag for bedriftens målsetting.

Les mer

Fra strategi til prioritert plan

Executive Workshop omfatter fem møter der vi utarbeider en prioritert plan for utviklingen av prosjektene i forretningen.

I løpet av møterekken konsentrerer vi oss om forretningsoversikt, unike utfordringer, forretningsutvikling og endelig konkret planlegging av aktiviteter. Til slutt mottar ledelsen full rapport med en detaljert plan for utvikling, ansvarsområder og rollefordeling.

En strengt oppbygd prosess skaper oversikt for den strategiske toppledelsen og IT-avdelingen, slik at flere prosjekter kan fullføres innen tidsfristen.

Nyheter og artikler

20des
Pressemelding
Verdens største batterileverandør flytter produksjonen til Norge ved hjelp av Microsoft-teknologi levert av EG
Article /  THRIVE
5 nødvendige egenskaper ved dyktige digitale medarbeidere
Article /  THRIVE
2019 er et kritisk år for digital transformasjon