Kundereferanse

Aller Tryk

Produksjons- og økonomistyringsløsning styrker Aller Tryks planlegging.

Aller Tryk

Aller Tryk opplevde en raskt voksende ordremengde samtidig med at kravene fra kundene ble høyere. Bedriften trengte derfor et system der salg, produksjon, planlegging og økonomi fungerte sammen og der det var mulig å integrere MS Office-pakken.

"Vi ønsket en samarbeidspartner med inngående kjennskap til den grafiske bransjen, slik at de hadde mulighet til å sette seg inn i våre behov. Valget falt på EG Medie fordi de har mange års erfaring med løsninger til den grafiske bransjen og noen av markedets beste referanser. Opp gjennom årene har vi hatt mange givende møter med EG Medie om videreutvikling av vår løsning, og de er fortsatt en meget dyktig sparringspartner for oss", sier økonomidirektør John Andreasen i Aller Tryk.

Bransjeløsningen Graphic gir oversikt
Aller Tryks forhenværende løsninger var basert på AS/400-plattformen.

Tidligere var våre systemer for styring av økonomi-, lager- og produksjonsplanlegging samt kunde- og leverandørstyring ikke integrert med vårt kalkulasjons- og salgssystem. Det førte til at de samme dataene måtte tastes inn flere ganger i de ulike delsystemene, noe som kunne medføre feil. De mange delsystemene gjorde også at produksjonsplanleggingen av alle ukebladene og tidsskriftene ikke var tilfredsstillende. Derfor trengte vi et system som kunne gi oss en samlet oversikt. Graphic dekker behovet, ettersom systemet gir god oversikt over kunder og ordrer samt ordrestatus", sier John Andreasen.

Planleggingsmodulen styrker prosessene i Aller Tryk
"Når man trykker så mange forskjellige tidsskrifter og ukeblader som det vi gjør, stiller det store krav til en ofte ganske komplisert planlegging. I dag håndteres hele produksjonsplanleggingen i Graphic. Det betyr at det er enkelt å spore alle delordrer i en bestemt fase på tvers av de ulike ukebladene og tidsskriftene. På den måten har vi hele tiden kontroll med ordreflyten gjennom hele produksjonen. Det gir bedre intern oversikt og dessuten større fleksibilitet overfor kundene", fastslår John Andreasen.