Kundereferanse

Centraltrykkeriet

Centraltrykkeriet Vordingborg effektiviserer annonsesalget.

Centraltrykkeriet Vordingborg

Vi har blitt mye flinkere til å målrette salget. Annette Gertsen, økonomisjef, Centraltrykkeriet Vordingborg

Centraltrykkeriet Vordingborg investerer i annonsesystem fra EG Medie, som letter arbeidet for annonseselgerne.

Centraltrykkeriet Vordingborg utgir Sydsjællands Tidende. Tidligere brukte Centraltrykkeriet Vordingborg et AS/400-basert administrasjonssystem til styring av økonomien, og hadde ikke noe system for håndtering av annonsesalg og ordrestyring. I takt med stadig høyere krav fra kundene og markedet valgte Centraltrykkeriet å investere i økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV og EG.

Medies annonseløsning Advertising
"Etter nøye overveielser valgt vi EG Medie som samarbeidspartner, fordi de har mange års erfaring med bedrifter som vår og dermed vet nøyaktig hvilke behov vi har når det gjelder en IT-løsning. Med Microsoft Dynamics NAV og Advertising har vi fått én løsning som gir full oversikt over både økonomi og annonsesalg. Samtidig har vår tekniske avdeling også fått anledning til å bruke det samme systemet som resten av bedriften,” sier økonomisjef Anette Gertsen i Centraltrykkeriet Vordingborg.

Full oversikt over aktivitetene
Advertising er bygd opp rundt selgerens hverdag. Løsningen gir full oversikt over emner og oppgaver, oppfølging og kampanjer, e-post og mersalg. Fra ett skjermbilde kan selgeren trekke ut alle opplysninger han eller hun trenger om konkrete kunder.

Vi har blitt mye flinkere til å målrette salget. Nå kan vi se eksisterende og tidligere ordrer, rabattavtaler og innrykkingsplaner for hver enkelt kunde. En totaloversikt over aktivitetene har styrket oss både internt og eksternt, og vi gleder oss over – og til – å benytte alle mulighetene som ligger i Advertising og CRM-modulen", fastslår Annette Gertsen.