Kundereferanse

MOCON Europe

Etter at MOCON Europe implementerte en Dynamics AX-løsning på tvers av sine europeiske datterselskaper, opplevde de uforklarlige forstyrrelser og problemer med ytelsen i installasjonen.

Vi har et grunnleggende fornuftig oppsett. Problemet var å finne ut hva som sto i veien for et ellers velfungerende IT-system. Og det var her vi fikk hjelp av EG Business Care. Peter Braun, IT Manager, MOCON Europe

"Vi befant oss i en situasjon der enkelte brukere plutselig opplevde uforklarlige tap av ytelse, mens andre overhodet ikke var påvirket. Det var irriterende og forsinket medarbeiderne i arbeidet. Samtidig jaktet vi i IT-avdelingen på spøkelser, for til tross for iherdige forsøk fant vi ingen forklaring på problemene. Vi kunne ikke måle overbelastning verken i systemene på SQL-serverne eller andre steder, så vi visste simpelthen ikke hvor vi skulle lete," forklarer IT-Manager Peter Braun i MOCON Europe, som til daglig leverer all sentral IT-støtte til rundt 140 medarbeidere i fem europeiske land.

Boarding-rapport avdekket problemer
MOCON Europe inngikk derfor en avtale med EG om å installere EG Business Care. Den innledende boarding-rapporten identifiserte en rekke uhensiktsmessigheter, blant annet i den grunnleggende databasekonfigurasjonen, som man tidligere ikke hadde vært klar over.

"Vi fant flere humper i veien som vi ikke hadde sett tidligere. For eksempel var det ting i den grunnleggende serverkonfigurasjonen som vi trodde var i orden, men som viste seg ikke å være det. Blant annet fant vi noen tabeller fra en tidligere integrasjon, der dataene burde vært midlertidige, men som viste seg å omfatte 500 GB irrelevante data som opptok plass."

Et velfungerende IT-system
"Etter at vi fikk løst de største problemene har systemet fungert feilfritt,” forteller Peter Braun. “Vi har et grunnleggende fornuftig oppsett. Problemet var å finne ut hva som sto i veien for et ellers velfungerende IT-system. Og det var her vi fikk hjelp av EG Business Care," forteller han.

Senere har det ikke vært mye å ta tak i. "Vi har fått 15–20 ulike forslag til forbedringer som sorterer under småting, men 98 % av verdien vi oppnådde, fikk vi allerede i forbindelse med den innledende rapporten. Deretter har systemet fungert optimalt. Vi følger naturligvis situasjonen tett gjennom den løpende overvåkingsfunksjonen i EG Business Care, og på den måten kan vi se toppen av nye isfjell før vi treffer dem."