Kundereferanse

GMC Maritime

Ved hjelp av EGs Business Intelligence-løsning går GMC Maritimes forretning stadig bedre. I bunnen ligger forretningssystemet Microsoft Dynamics – også levert av EG.