Kundereferanse

Härjeåns

Energikonsern i front med EdiLink Services.

Härjeåns

Härjeåns

Vi har valgt EdiLink Services, fordi vi har stor tillit til Microsofts Azure-plattform. Göran Gustafson, systemingeniør, Härjeåns.

Med EdiLink Services fra EG Utility har det svenske energikonsernet Härjeåns redusert utgiftene til kundekontakt med en tredjedel sammenlignet med standardprisen. Samtidig gir EdiLink fleksibel cloud-kapasitet, slik at Härjeåns automatisk kan takle store datajobber. Når energiselskapene beveger seg ut på det deregulerte energimarkedet, må de håndtere enorme mengder data fra måleravlesinger, leverandørbytter og utveksling av data leverandørene imellom. Denne utfordringen løser det svenske energikonsernet Härjeåns med cloud-løsningen EdiLink Services fra EG Utility.

Med EdiLink Services har vi alltid de nødvendige dataressurser til rådighet. Vi har en voldsom topp i begynnelsen av måneden i forbindelse med måleravlesinger, mens vi klarer oss med langt mindre kapasitet resten av tiden. EdiLink gir dessuten et stort konkurransefortrinn i form av en pris på bare 0,80 SEK per kundekontakt mot en standardpris på 1,25 SEK hos andre leverandører,” forteller systemingeniør Göran Gustafson i Härjeåns.

Med EdiLink kan Härjeåns derfor utnytte ressursene langt mer effektivt og unngå en situasjon hvor de betaler unødig for stor serverkapasitet.

EdiLink varsler en ny tid for Härjeåns, hvor vi ruster oss til skjerpet konkurranse i markedet for energihandel. I tillegg til å ha valgt den mest kostnadseffektive løsningen, mener vi samtidig å ha sikret infrastrukturen for fremtiden, ettersom EdiLink Services er kompatibelt med samtlige systemer på energimarkedet,” sier Göran Gustafson.

Farvel til SMTP-servere
Tradisjonelt har energiselskapene brukt fysiske SMTP-servere til å håndtere utvekslingen av informasjon mellom målere og selskaper. Velger man en slik løsning, ender det imidlertid oftest med en kapasitet som i 80 prosent av tiden er overflødig, men som ikke er tilstrekkelig de siste 20 prosentene. Derfor skjeler man naturlig nok mot cloud-teknologien for å finne en løsning som eliminerer behovet for energi- og vedlikeholdskrevende servere.

I jakten på den riktige løsningen har Härjeåns særlig lagt vekt på at EdiLink Services bygger på en gjennomtestet Microsoft Azure-løsning tilpasset energisektorens spesielle behov.

Vi har valgt EdiLink blant annet fordi vi har stor tillit til Microsofts Azure-programvare. Med EdiLink Services har EG Utility samtidig klart å tilpasse dette til et brukervennlig produkt som kan konfigureres i løpet av en time,” sier Göran Gustafson.

Ifølge Göran Gustafson er EdiLink enkel å konfigurere via Internett og krever ingen e-postserver eller annen maskinvare.

Stort potensial for energisektoren
EG Utility opplever for tiden enorm etterspørsel etter EdiLink Services, noe som i tillegg til en generell interesse for cloud computing, skyldes et ønske om lavere risiko og større fleksibilitet.

Med EdiLink Services dekker vi energisektorens behov for løsninger som gjør selskapene mer konkurransedyktige, blant annet fordi de ikke trenger å binde kapital i infrastruktur. Samtidig kan vi tilby EdiLink Services med en bindingstid helt ned til en måned, slik at nye kunder kan teste fordelene ved produktet uten risiko,” forteller utviklingsansvarlig Bo Sundström i EG Utility A/S.

EG Utility ser derfor med stor interesse på det deregulerte energimarkedet i Sverige og andre land i Europa. For å styrke EG Utilitys posisjon som markedsledende leverandør av cloud-løsninger, er ønsket blant annet å tilby alle kunder en rekke nye tjenester og implementere dem raskt via Azure Cloud-plattformen.

På et øyeblikk kan vi gi alle kunder tilgang til nye tjenester, og vi vil fortsette å utvikle ny og verdifull funksjonalitet. For tiden vurderer vi blant annet hvordan kundene kan dra nytte av vårt stadig større datamateriale om energivaner og forbrukeratferd,” avslutter Bo Sundström.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt vårt team av bransjeeksperter, fortell hvilke behov din bedrift har og hvordan vi kan hjelpe deg.

Senior Sales Executive

Frida Grahn