Kundereferanse

HMN Naturgas

HMN Naturgas har en klar strategi for målet med sine IT-systemer. Forretningen skal drives på ett felles system basert på en standardplattform som dekker alle de viktigste arbeidsoperasjonene.