Kundereferanse

HOFF

CRM systemet sørger for at HOFF til enhver tid har oversikt over mersalg og salgsoppfølging av 16 000 kunder innenfor storhusholdning.

EG tar potet-gull for HOFF

- Vi har nå kjørt CRM systemet fra EG Norge i fire måneder opplyser it-sjef Kay Kristiansen hos Hoff. Det har allerede skapt stor merverdi for oss i form av bedre oversikt, kontroll og kundeoppfølging, sier Kristiansen.

HOFF foredler en tredel av all potetproduksjon i Norge og produserer alt fra potetmel, chips, olje, krydder og "opphøgde potteter" til akevitt. Det finnes 16 000 utsalgssteder i storhusholdningsbransjen i Norge og HOFF har en total omsetning på 420 millioner kroner. Det er disse kundene som HOFF skal betjene.

– Det er hyggelig å kunne konstatere at vår bransjekunnskap skaper merverdi for våre kunder gjennom digitalisering sier Morten Sælemyr i EG Norge. HOFF leder an i en spennende trend der økt profesjonalisering gjennom CRM og digitalisering av hele verdikjeden skaper mersalg og bedre kundeoppfølging for næringslivet, sier Sælemyr.

Mersalg

- Det nye CRM-systemet har også skapt mersalg for oss, sier Kristiansen. Nå har våre selgere som er på kundebesøk direkte tilgang til kundeporteføljen når de er ute. Det gir en helt annen oversikt enn tidligere over kunder og salg. Det fører også til bedre kundeoppfølging. Det sier seg selv at det er umulig for en selger til enhver tid å ha oversikt over 16 000 utsalgssteder uten hjelp av et mer avansert salgsverktøy. For å illustrere hvor verdifullt dette er for oss så var HOFFs salgssjef på besøk hos agenten i Ålesund. De planla besøk til Ulsteinvik. Takket være det nye CRM systemet så han at det fantes fire andre kunder rett over fjorden på Hareid som han ikke tidligere visste om, men som kjøpte produkter fra HOFF. De bestemte seg derfor for å besøke disse kundene, tok fergen over og oppnådde et betydelig mersalg på disse kundene, sier Kristiansen. Vi ser en økning av salget for storhusholdning på mellom 5-10 prosent. Nå skyldes ikke det CRM-systemet alene, men det er en medvirkende positiv faktor, sier Kristiansen. Snakk med hvilke selgere og markedsfolk du vil hos oss. CRM-systemet fra EG Norge er en av de beste suksesshistoriene i selskapets historie, sier Kristiansen.

Vil digitalisere verdikjeden

- Vi har begynt med storhusholdninger som restauranter, cafeer, gatekjøkken og kantiner. Men vi stopper ikke der. Vi vil digitalisere hel verdikjeden og skal i gang med å utvikle systemet videre for dagligvare og industri-avdelingen, Senere vil også leverandør og potetprodusenter legges inn i CRM-systemet for oppfølging, opplyser Kristiansen. Det kommer til å gi oss god dokumentasjon og informasjon, som vi har savnet i mange år.

Tallknuserverktøy

Innenfor storhusholdning, som er godt i gang, er det behandlingen av salgstallene som er det virkelige geniale med systemet. Vi henter data fra grossistenes salg til detaljisten, og overfører dette via egne løsninger direkte inn i CRM-løsningen. Takket være denne metoden, som vi benytter i forbindelse med CRM så gir dette oss gode resultater i form av bedre kundeoppfølging og økt salg, sier Kristiansen.