Kundereferanse

Nettpartner

Halvering av prosjektledernes tidsforbruk til administrasjon.

Nettpartner

Det nye ERP-systemet har halvert prosjektledernes tidsforbruk til administrasjon, slik at vi har fått mer produktiv tid. Jon Fjærvik, økonomidirektør, Nettpartner

Halvering av prosjektledernes tidsforbruk til administrasjon
Nettpartner i Norge har rundt 5000-6000 løpende prosjekter. Nøyaktige data og opplysninger er avgjørende for styringen av alle disse prosjektene, og tidligere brukte prosjektlederne rundt 4-5 timer i måneden bare på rapportering.

Kostnadskontroll er helt avgjørende
Nettpartner bygger opp og ivaretar drift og vedlikehold av infrastruktur for distribusjon av strøm, TV, data og fjernvarme. Avtalene er kompliserte og tidsbegrensede, og styring og kostnadskontroll er derfor helt avgjørende.

Nettpartners systemer bygde tidligere på regneark som ble utfylt av medarbeiderne og lagret på lokale datamaskiner.

Opplysningene vi samlet inn om den økonomiske styringen av prosjektene våre, var mangelfulle. Detaljene vedrørende rapportering og statistikk var overlatt til den enkelte prosjektleder, og ved nærmere ettersyn ble det klart at uten spesifikke krav til rapportering ble tall og statistikker lett for unøyaktige til å kunne brukes til overordnede kontroll- og styringsformål."

For å løse problemene oppgraderte Nettpartner sitt ERP-system til EGs bransjeløsning for bygg- og anleggsbransjen.

Klare fordeler
I tillegg til redusert administrasjonstid gir det nye ERP-systemet fordeler for driften, ettersom det medfører både høyere effektivitet og kvalitet:

  • Bedre arkiveringsløsninger gir bedre sporing, dokumentasjon og muligheter for gjenbruk.
  • Med CRM-modulen er det mulig å spore kundeemner og overvåke salgsmuligheter.
  • Systemet muliggjør direkte gjenbruk av HMS-maler og maler for risikoanalyser og egenregulering/-kontroll.
  • Det grafiske brukergrensesnittet er meget intuitivt og tilpasset Microsoft Office-programvaren som vi alle kjenner.

Systemet gir omfattende sanntidsvisning av viktig informasjon

Både kunder og myndigheter krever at vi oppfyller alle krav til både kvalitet og HMS. Med det nye systemet kan vi følge opp dette tett og enkelt hente ut nødvendige opplysninger fra dataene vi har samlet. Sven Hetlevik

"Formålet med å implementere det nye ERP-systemet var å automatisere samtlige prosesser i Nettpartner, slik at alle data kunne samles effektivt og legges frem raskt. Dette var særlig viktig for oss,” forteller viseadministrerende direktør Sven Hetlevik.

"For den øverste ledelsen fungerer det nye systemet litt som å sitte i et helikopter, da det gir oss full oversikt over driften. Det store antallet prosjekter og prosesser krever ofte at vi trekkes inn. Nå har vi imidlertid opprettet systemene slik at vi kan trekkes inn uten å miste den store oversikten, og vi kan fremskaffe alle opplysninger vi trenger for å ta beslutninger på riktig grunnlag," sier Sven Hetlevik.