Kundereferanse

PN Beslag

Et foreldet økonomisystem og en produksjons- og logistikkløsning som det ikke lenger fantes støtte for, var den direkte årsaken til PN Beslags ønske om å effektivisere forretningsdriften med en moderne ERP-løsning. Frykten for en langvarig implementeringsprosess var imidlertid en utfordring som også måtte takles.

PN Beslag implementerer ERP på rekordtid takket være smidig tilnærming

Allerede fra starten av var det tydelig for meg at hvis vi skulle lykkes med dette, måtte prosjektet ha min fulle oppmerksomhet. En smidig implementering er ikke smidigere enn organisasjonen selv, og jeg ønsket å bevise at vi hadde det som skulle til. Erik A. Skov, administrerende direktør, PN Beslag

En forutgående forretningsanalyse hadde sørget for at oppgaven var "enkel" og kravene tydelige: I løpet av fire måneder skulle PN Beslag og EG NeoProcess innføre et nytt ERP-system fra bunnen av, tilpasse bedriftens arbeidsrutiner til det nye systemet og lære opp medarbeiderne. En umulig oppgave, mente noen.

Beslutningskompetanse avgjørende for å lykkes
Den smidige prosjektmetoden ble valgt for å sikre optimale rammer for en rask og samtidig forretningsorientert implementering. En god metode er imidlertid ikke i seg selv noen garanti for suksess. For at den skal virke etter hensikten må sentrale medarbeidere trekkes inn og ha beslutningskompetanse, slik at det kan tas ansvar og raske beslutninger underveis i prosessen. 

PN Beslag stilte fra starten med et solid team av nøkkelmedarbeidere og full støtte fra ledelsen. Resultatet var en handlingsorientert styringsgruppe med administrerende direktør som aktiv medspiller. “Allerede fra starten av var det tydelig for meg at hvis vi skulle lykkes med dette, måtte prosjektet ha min fulle oppmerksomhet. En smidig implementering er ikke smidigere enn organisasjonen selv, og jeg ønsket å bevise at vi hadde det som skulle til.

Klar visjon og tydelig ansvarsfordeling
Prosjektet hos PN Beslag startet med å fastsette en produktvisjon. Gjennom korte og intensive workshops dannet PN Beslags nøkkelmedarbeidere og systemarkitekter fra EG NeoProcess seg et klart bilde av hvordan Dynamics AX skulle støtte prosessene på tvers av forretningen.

Ved hjelp av fit-gap-analyser ble arbeidsoppgaver definert og beskrevet, og ansvaret for implementeringsprosessene ble nøye fordelt mellom EG NeoProcess og PN Beslag. I korte 14-dagers bolker ble oppgavene utført og levert. Fremdriften ble målt utelukkende etter levert, testet og godkjent funksjonalitet.

Endringer i standardsystemet måtte begrunnes i klar forretningsverdi. Erik A. Skov, administrerende direktør, PN Beslag

Løpende prioritering og fokus på forretningsverdi
Innholdet i hver av de mange 14-dagers bolkene ble løpende vurdert og prioritert. Overflødige oppgaver ble fjernet og nye lagt til i et nært samarbeid mellom prosjektorganisasjonen, prosjektledelsen og styringsgruppen. Kjennetegnet på den smidige metoden er nettopp at ikke alle oppgaver er like viktige. Forretningskritiske prosesser vil alltid ha førsteprioritet, og derfor er implementeringsprosessen dynamisk og søkelyset konstant rettet mot forretningsverdi.

"Vi visste at vi kunne komme veldig langt med Dynamics AX i våre produksjonsprosesser. Derfor var vi tydelige med å presisere for våre nøkkelmedarbeidere at endringer i standardsystemet måtte begrunnes med en klar forretningsverdi," forteller Erik A. Skov.

Smidig problemløsning
Det nære samarbeidet og den løpende dialogen mellom PN Beslag og EG NeoProcess' smidige prosjektteam innebar en meget solid og interaktiv prosess. Også utfordringene som oppsto underveis, ble håndtert på en smidig måte og umiddelbart.

"I et så komprimert og forretningskritisk prosjekt støter man naturligvis på utfordringer, og det gjorde vi da også.  Men den smidige tilnærmingen fra alle parter gjorde at utfordringene raskt ble analysert, bearbeidet og prioritert, slik at de kunne løses effektivt. Med god rådgivning fra EG NeoProcess fikk vi tatt de riktige beslutningene og opprettholdt full fremdrift gjennom hele prosjektet,” forteller Erik A. Skov.

En rød tråd fra implementering til drift
Å komme i mål innenfor tidsramme og budsjett var selvfølgelig en stor tilfredsstillelse for PN Beslag, som hadde lagt meget stor vekt på nettopp disse to faktorene. Den aller største gevinsten ligger imidlertid lenger frem i tid, når prosessene rundt produksjon og planlegging skal effektiviseres ytterligere.

For PN Beslag er EG NeoProcess i dag en strategisk samarbeidspartner, og den intense og vellykkede implementeringen betyr at partene har etablert en solid plattform for videre samarbeid med å effektivisere driften av PN Beslag gjennom løpende optimering av løsningen.

"Når man samarbeider så intenst som vi gjorde i de fire månedene prosjektet varte, lærer man hverandre godt å kjenne. Folkene fra EG NeoProcess forstår vår forretning godt og bekymrer seg for oss også etter at løsningen er satt i drift. Det er jo nå vi for alvor skal høste fruktene av den nye løsningen, og da er det viktig med en partner som forstår forretningen og setter sin ære i å hjelpe oss med å realisere de forventede gevinstene – og det gjør EG NeoProcess," avslutter Erik A. Skov.