Kundereferanse

Sjællandske Medier

Stor suksess med Microsoft Dynamics NAV og Subscription Newspapers.

Sjællandske Medier

Vi kan nå målrette våre tilbud til kundene og selge mer til hver kunde. Svend Erik Hansen, økonomisjef, Sjællandske Medier

Sjællandske Medier er i dag et komplett mediehus og omfatter både dagsaviser, distriktsaviser, Internett, reklamebyrå, TV- og radiostasjoner. EG Medie har levert en IT-løsning som støtter den strategiske ekspansjonen fra dagsavishus til mediehus, som konsernet tok fatt på i 2001.

Sjællandske Medier og EG Medie har implementert en felles Dynamics NAV-løsning for hele mediekonsernet, som vektlegger økonomi, CRM, time-/saksstyring til reklamebyrå og abonnenter/distribusjon. Løsningen effektiviserer det daglige arbeidet i det interne reklamebyrået og avdelingene som håndterer telemarketing, salg, abonnenter og økonomi, og skal etter hvert også levere duggfriske nøkkeltall til mediehusets ledelse på dagsbasis.

"Visjonen i vår strategi er å utvikle oss til å bli et komplett mediehus. En av målsettingene er å kunne tilby kundene et omfattende utvalg kvalitetsprodukter som går på tvers av mediene. En slik måte å jobbe på stiller høye krav til infrastrukturen vi benytter. Særlig IT-systemene,” forklarer økonomidirektør Svend Erik Hansen.

Store fordeler med Subscription Newspapers
Løsningen til Sjællandske Medier avløser en rekke løsninger basert på AS/400-plattformen. Sjællandske Medier er nå i stand til å håndtere alle mediehusets abonnenter på tvers av produktene i én samlet IT-løsning som er 100 % integrert med økonomiløsningen.

"Våre tidlige systemer manglet sammenheng og krevde mange manuelle prosesser for å overføre data mellom systemene. Når en kunde ringte, klarte vi ikke å danne oss et kjapt totalbilde av den enkelte kundes aktiviteter. Det kan vi nå, fordi den nye løsningen har gitt oss langt bedre oversikt over aktivitetene. Og derfor kan vi yte bedre service, gjøre tilbudene mer målrettet og i siste instans forhåpentligvis selge mer til hver kunde", sier Svend Erik Hansen.

Fokus på telemarketing
Sjællandske Medier jobber kontinuerlig med å optimere sine telemarketingaktiviteter. Med Subscription Newspapers er det mulig å gi telemarketingselgerne tilgang til en begrenset del av systemet, slik at de kun har tilgang til funksjoner som er relevante for deres arbeid.

"Våre telemarketingselgere etterspør et enkelt og brukervennlig system som kan bidra til å effektivisere arbeidet. Subscription Newspaper har et meget enkelt brukergrensesnitt, og skjermbildene viser nøyaktig de opplysningene om kunden som de trenger. Det betyr at selgerne ikke lenger må bruke tid på å hente opplysninger fra flere steder. I stedet har de alle opplysningene samlet i ett skjermbilde,” forteller Svend Erik Hansen.

"Systemet gir god oversikt over den enkelte husstands interesseområder, noe som gjør det enklere å selge på tvers av våre produkter. Brukervennligheten gjør at nye medarbeidere kan læres opp fort, noe som er viktig i en avdeling med mange studenter og dermed forholdsvis stor utskifting,” tilføyer Svend Erik Hansen.

Integrasjon med Dimaps
EG Medie samarbeider med Dimaps, som er en ledende leverandør av GIS- og distribusjonsprogrammer. Dermed kan Sjællandske Medier håndtere alle relevante data om distribusjon, ruter, gater og distribusjonstyper.

"Systemet gir rask oversikt over tilgang og frafall, som er vårt grunnlag for produksjon av materialer som for eksempel pakksedler og rutebeskrivelser til budene. Derfor er vårt daglige arbeid med distribusjon blitt mer fleksibelt", avslutter Svend Erik Hansen.