Kundereferanse

STENHØJ Gruppen A/S

Stagnasjon ble spiren til forretningsmessige fordeler for STENHØJ.

STENHØJ Gruppen A/S

Montørene og kontorpersonalet i STENHØJs servicevirksomhet leverer de samme tjenestene som tidligere, men arbeidsmetodene er vesentlig endret og omfatter forbedringer som er avgjørende for den mer profesjonelle måten å drive forretning på som STENHØJ nå høster gevinstene av.

Elektronisk fakturering gjør at vi sparer et sekssifret beløp i porto. Det blir mye penger på sikt. Niels Erik Rasmussen, konsern-IT-sjef

Papirbaserte rapporteringsrutiner i montørenes hverdag er skiftet ut med elektroniske, mobile rutiner. For eksempel sender montørene fakturaopplysninger om en jobb straks jobber er fullført, slik at STENHØJ kan fakturere en uke tidligere enn før, noe som er positivt for likviditeten. Etter at løsningen ble implementert er det dessuten frigjort ressurser på kontoret, slik at man nå kan se nærmere på muligheten til å etablere en sentral planleggingsfunksjon.

På jakt etter nye effektiviseringsområder
Den delvis prosjektorienterte produksjonsbedriften STENHØJ var nødt til å rette blikket innad da markedet for autolifter og kompressorer i det dyrere segmentet endret seg, blant annet i form av konkurranse fra rimeligere produkter. I stedet for å forsøke å vinne priskrigen utnyttet STENHØJ stagnasjonen i bransjen til å finne nye effektiviseringsområder – og satse strategisk på å rendyrke profilen som totalleverandør. "I et presset marked ligger inntjeningen i servicevirksomheten," hevder konsern-IT-sjef Niels Erik Rasmussen.

Raskere og mer nøyaktig fakturering merkes både på likviditet og omsetning. Niels Erik Rasmussen, konsern-IT-sjef

Mer profesjonell servicevirksomhet
Sammen med EGs forretningskonsulenter fikk STENHØJ fart på hele verdikjeden på tvers av produksjon, salg, service og 30 000 serviceavtaler. I stedet for å bruke tiden på papirarbeid brukes den nå på verdiskapende arbeid – service overfor kundene. Systemet styrer alt fra kontraktsforslag til kundebesøk, lønnsomhetsanalyser m.m.  "Oversikten gjør ganske enkelt servicevirksomheten mer profesjonell,” sier Niels Erik Rasmussen.

Høyere produktivitet med frigjorte ressurser
STENHØJ kan nå høste gevinstene av den omfattende effektiviseringen av rutinene på serviceområdet. Tiden som frigjøres på kontoret, skal brukes til intern planlegging av servicebesøk. Montørene trenger ikke selv å bruke tid på planlegging, men kan konsentrere seg om å betjene kundene.

"Vi kan nå høste alle fordelene av den nye og effektiviserte styringen av servicebesøk og ruter, og forventer en markant høyere produktivitet, slik at vi rekker flere besøk om dagen og kan påta oss flere oppdrag uten å måtte ansette flere. I tillegg vil vi oppnå store drivstoffbesparelser fordi vi kan utnytte bilparken bedre på tvers av konsernet,” resonnerer konsern-IT-sjefen.

Høyere produktivitet gjør at vi i dag kan påta oss flere oppdrag med de samme ressursene. Niels Erik Rasmussen, konsern-IT-sjef

En fremtidsrettet løsning – også internasjonalt
Serviceløsningen er viktig for STENHØJs fremtidige strategiske beslutninger rundt kundeservice. En kundeserviceportal der kundene kan følge sine tilstandsrapporter er snart på trappene, og hele løsningen rulles snart ut i Tyskland. På litt lengre sikt vil man også iverksette flere effektiviseringstiltak i England. Også her er planen å automatisere jobb- og ruteplanleggingen for alle konsernets 150 servicebiler.

STENHØJ jobber i dag mer strategisk på serviceområdet enn tidligere og har mulighet for å investere. Tidene gjør imidlertid at bedriften legger ekstra mye jobb i å vurdere hvilke IT-tiltak og investeringer som vil være lønnsomme.

"Vi oppgir ikke nøyaktige tall, men jeg kan si så mye som at ledelsen bare iverksetter tiltak som vi vet er verdiskapende,” avslutter Niels Erik Rasmussen.