Kundereferanse

XL Bygg Dale Bruk

Ved å integrere MultiArchive med EGs ERP-system har Dale Bruk oppnådd store besparelser.

Dale Bruk

Ved å integrere MultiArchive med EGs ERP-system har Dale Bruk oppnådd store besparelser. Samtidig kan økonomiavdelingen konsentrere seg om å kontrollere i stedet for å registrere bilag.

 

Nå får vi opp alle bilag i ett bilde. Det gjelder ikke bare fakturaer, men også bestillinger og følgesedler. Systemet har mulighet for bestilling via EDI, og det arkiveres også i MultiArchive. Pakkeløsningen gir oss bedre kontroll, og ikke minst en mye enklere arbeidshverdag. Controller Knut Magne Strand, Dale Bruk

 

Dale Bruk har hatt EG som IT-samarbeidspartner i en årrekke. De har som første firma i Norge kjøpt en ferdig pakkeløsning for arkivering av ERP-utskrifter utviklet av Multi-Support Norge og EG.

Inngående fakturaer
Håndteringen av inngående fakturaer varierer etter type.

– Gjennom innkjøpslaget Nordek på Hamar kommer alle leverandørfakturaer daglig via EDI. Alt vi trenger å gjøre er å sjekke at de stemmer og klikke «bokfør» for å registrere bilagene i ERP-systemet. En gang om dagen kjører jeg en rutine for å overføre bilagene til MultiArchive. Dermed er det slutt på permer med tusenvis av bilag.

Kostnadsfakturaer som kommer per post skannes ved mottak, tolkes og legges ut på flyt.

– Ansvarlige personer kontrollerer fakturaene. Her ligger det også mer avanserte muligheter. Når vi mottar en faktura fra et firma for første gang, tildeler vi fakturaen til en kostnadskonto. Neste gang vil systemet foreslå samme konto, men vi kan enkelt overstyre. Når fakturaene er bokført legges de over til MultiArchive, forklarer Strand.