22. november 2016

EG får ny toppsjef

EG får ny CEO 1. november 2016. Mikkel Bardram avløser Leif Vestergaard. Styret ønsker å akselerere utviklingen i selskapet. Leif Vestergaard stopper etter 12 år som CEO hos EG, men han fortsetter som rådgiver for styret i EG.

Etter grundig forberedelse gjennomfører styret i EG nå et lederskifte i EG. Den nåværende CEO i Satair, 39-årige Mikkel Bardram, avløser Leif Vestergaard som CEO for EG. Erik Kaae, som er COO i selskapet, overtar midlertidig den daglige ledelse, inntil Mikkel Bardram tiltrer 1. november. Leif Vestergaard har stått i spissen for EG i 12 år og vil fremover fungere som rådgiver for EG’s styre.

"Leif Vestergaard har ført EG frem til en sterk posisjon i det nordiske marked. Under hans ledelse er omsetningen vokset fra knappe 900 mill kr. til omkring 2 mrd kr., og han avleverer et EG med et sterkt fundament for å ta neste skritt i selskapets utvikling. Styret takker for en kjempeinnsats, både profesjonelt og menneskelig,” sier styreformann i EG Klaus Holse.

Han fortsetter: ”Styret vurderer ikke desto mindre, at timingen er den rette til en fornyelse i ledelsen hos EG. Vi har samtidig funnet en meget sterk profil til å utfylle den krevende rollen som Leifs avløser. Vi ser Mikkel Bardram som den riktige leder til å føre EG inn i neste utviklingsfase. Vi har et klart fokus på å akselerere utviklingen i selskapet og bygge videre på bransjekjennskap og kundeforståelse, som er EG’s kjennemerke. Jeg er overbevist om, at Mikkel sammen med det sterke team av nåværende medarbeidere hos EG kan nå de mål, som vi setter for selskapet."

Mikkel Bardram har med gode resultater og fine lederegenskaper i Satair Group kvalifisert seg til toppjobben hos EG. Han kombinerer en sterk ledelsesmessig gjennomslagskraft med en solid IT-bakgrunn fra bl.a. McKinsey & Company, Novozymes og MAS/IBM. Dessuten har Mikkel Bardram stor internasjonal erfaring som leder og rådgiver.

"EG er i en god posisjon til å hjelpe sin store nordiske kundegruppe med å skape forretningsmessige fordeler gjennom digitalisering. Jeg gleder meg til samarbeidet med 1.800 nye kollegaer og til den forestående oppgaven,” sier Mikkel Bardram. ”I hele min karriere har jeg arbeidet med å forandre og utvikle virksomheter gjennem teknologi, og det har både vært som leder og som leverandør. Det nye for meg blir å arbeide med de fokuserte ressursene i en kapitalfondseiet virksomhet, og derfor ser jeg frem til å tiltre jobben som CEO hos en av Skandinavias ledende IT-virksomheter.”

I de foregående 12 år har EG dels vært børsnotert og hatt to kapitalfond som eiere. Veksten har skjedd både organisk og gjennom oppkjøp, og EG vil fortsette på den kursen.

"Jeg har vært på en fantastisk reise med EG, som har vært en meget stor del av mit liv i mange år. Det er med stor stolthet, at jeg avleverer en virksomhet med så stort potensiale, og jeg ønsker Mikkel Bardram og alle venner og kolleger hos EG god vind fremover," sier Leif Vestergaard. Han fortsetter som rådgiver for EG's styre.

Ytterligere informasjon:
En personprofil på Mikkel Bardram er vedheftet denne meldingen. 

Ytterligere spørsmål – kontakt vennligst:
Klaus Holse | Styreformann, EG
Tlf.: +45 2326 0000 | E-mail: Klaus.holse@simcorp.com

Lars Bjørn Helgestad | Kommunikasjonssjef, EG
Tlf.: +45 6193 2079 | E-mail: Labjh@eg.dk