22. november 2016

Vi svindles for 6,5 MRD


Svinnet i den norske varehandelen ligger på rundt 1,3 % av brutto omsetning. Av dette stammer 53 prosent fra butikktyverier, 28 prosent fra "utro tjenere" blant ansatte og 19 prosent fra feil som skyldes varer utgått på dato eller som blir ødelagt på annen måte. – Totalt utgjør svinnet i den norske varehandelen 6,5 milliarder kroner opplyser Tor Martin Bjerke i VIRKE.

EG forhindrer svinn med intelligent transaksjonsanalyse

- Vi kan sett en stopper for en betydelig del av kassesvinnet med våre løsninger for varehandelen. EGs løsninger utfører automatisk intelligent transaksjonsanalyse, sier administrerende direktør Morten Sælemyr i EG Norge.

-Vi ser at rundt en tredjedel av det totale svinnet skyldes tyverier begått av egne medarbeidere eller såkalt "utro tjenere.". Med en automatisert analyse av butikktransaksjonene tas det også høyde for kollektive endringer i personalets atferd, idet løsningene sporer mistenkelig atferd i betjeningen av kassaapparatet, sier Sælemyr.

Stopp mistenkeliggjøringen av ærlige medarbeidere

Det høye transaksjonsantallet i detaljhandelen gjør det nærmest umulig å gjennomgå kvitteringene fra kassen manuelt med mindre man avsetter et helt team til overvåking av samtlige transaksjoner. Derfor benytter mange butikker i dag regelbasert transaksjonsanalyse, som automatisk markerer atferd som deretter må evalueres ved manuelt gjennomsyn. Imidlertid er det flere problemer knyttet til regelbasert analyse: Den tar ikke hensyn til endret atferd blant personalet, sesong, salgsperioder og andre perioder med store svingninger. Den tar heller ikke høyde for samspillet mellom flere faktorer. Og kanskje verst av alt: Den risikerer å henge ut feil personer.

Dynamisk analyse tilpasser seg atferden

En intelligent transaksjonsanalyse tilpasser seg derimot virkeligheten som butikken hver dag står overfor. Den tar utgangspunkt i den samlede datamengden og peker ut mistenkelige kassetransaksjoner sammenlignet med normal atferd. Samtidig får du langt færre "falske" markeringer – transaksjoner som pekes ut for manuell gjennomgang, men som er helt legitime. Dermed unngår du en større manuell arbeidsbyrde i perioder med spesielle omstendigheter, der systemet plutselig peker ut en mengde transaksjoner som virksomhetene ofte ikke har ressurser til å gjennomgå, sier Sælemyr.

Fem viktige trender for varehandelen som EGs løsninger for Retail også ivaretar

- Vi ser fem viktige trender for utviklingen i varehandelen som våre løsninger tar høyde for, sier Andreas Bjørneby fra EG Norge.1. Kundene vil ha raskere og enklere handel. Du må ha full kontroll på masterdata og informasjonen må være lik og oppdatert i alle kanaler. Derfor tilbyr vi løsninger med omnichannel som tar høyde for dette. 2. Personaliserte kjøpsopplevelser. Kundene vil kjenne igjen butikken på tvers av kanaler og ønsker seg kampanjer og pristilbud spesielt for sin målgruppe. Gjerne også fordeler som et spesielt nettverk eller kundeklubb kan gi dem. 3. Kontaktløs betaling der mobilen sveipes over terminalen er teknologi som allerede finnes på markedet og som i stadig større grad tas i bruk i varehandelen. Med EG får du en løsning som ivaretar muligheten for dette. 4. Økt bruk av mobil som kanal i butikk og hjemme. Mot slutten av 2016 vil 4,8 milliarder mennesker ha en smarttelefon. Det sier seg selv at butikken i salg og kundekommunikasjon må ha en plattform som sørger for å understøtte mobile løsninger på en best mulig måte. Det gjør våre løsninger. 5. Fra omni channel til omni experience. Kundene forventer tilgjengelighet i alle kanaler også sosiale medier. Kort sagt butikken må møte kundene der kundene er, sier Bjørneby.