25. oktober 2017

Teknisk gjeld: Norges ukjente gjeldsberg

– Teknisk gjeld stopper effektivt selskapers muligheter for innovasjon og for å etablere nye tjenester, sier Morten Sælemyr i EG.

– Utdatert teknologi, vedlikeholdsetterslep og manglende oppdateringer. Med andre ord at selskaper er tynget av gammel teknologi eller gamle IT-systemer, såkalte legacy systemer. Slik oppsummerer Morten Sælemyr, norgessjef i EG, begrepet ”teknisk gjeld”.

For enkelte bedrifter kan høy teknisk gjeld være like alvorlig som at man er gjeldstynget i tradisjonell forstand.

– Problemet med teknisk gjeld er at det tar lang tid å respondere på det markedet og ens kunder etterspør. Det tar lang tid å få nye forretningsmuligheter ut i markedet. Man har et markedsbehov, men det koster mange millioner og er tidkrevende å få på plass løsninger som gjør at man greier å svare på behovet. Det er situasjonen for de aller norske fleste virksomheter i dag, fortsetter Sælemyr.

Teknisk gjeld er utbredt

Det er gjort flere undersøkelser av teknisk gjeld i norske selskaper. I én undersøkelse svarte over halvparten av de spurte at hele eller vesentlige deler av deres systemportefølje var foreldet. Flere rapporterte om gamle systemer og opplever problemer og hyppige feil på grunn av utdaterte eller usupporterte løsninger.

Sælemyr forklarer hvordan virksomheter har endt opp som tekniske gjeldsofre.

– Da man tok i bruk forretningssystemet ble det laget en liten tilpasning inn i kjernesystemet, for å ivareta et spesielt behov man hadde en gang. Da man gjorde dette var prisen ubetydelig, men etter hvert er følgekosten blitt svært høy siden tilpasningen er programmert inn i kjernen av systemet. Det påvirker alle senere oppgraderinger og tilpasninger, forklarer EG-sjefen.

Undersøkelsene støtter under Sælemyrs forklaring.

Skyen er svaret

– I forhold til teknisk gjeld, har man to valg, sier Sælemyr og fortsetter:

– Man kan oppgradere de gamle systemene eller man kan ta i bruk skytjenester.

EG-sjefen mener at det aldri vil bli regningssvarende å velge det første. Det er både kostbart og tidkrevende og ved neste korsvei er det like dyrt og tidkrevende å gjøre nye, nødvendige systemendringer.

– Skytjenester fjerner teknisk gjeld og muliggjør sanntidsinnovasjon. Det er kostbart og tidkrevende å flytte forretningssystemer i skyen, men når man har gjort det, vil fremtidig utvikling og tilpasninger gå raskt til en lav kost. Samtidig sørger systemleverandøren for at kjernesystemet alltid er oppdatert, sier Sælemyr.

Dagens moderne forretningssystemer i skyen, som Microsoft Dynamics 365, er blant annet kjennetegnet ved at kjerneprosessene er standardiserte og umulige for tredjeparter å endre.

Tilpasninger og ekstrafunksjonalitet får man via eksterne og godkjente applikasjoner eller apper – også kalt mikrotjenester. Dermed beholder systemleverandøren full kontroll over kjernesystemet og det oppgraderes hele tiden med for eksempel forbedret sikkerhet eller ny funksjonalitet.

De eksterne appene utveksler data og informasjon med kjernesystemet via standardiserte formater, såkalte API-er.

­– Med skyen kobles teknologiene sammen på en annen måte enn tidligere, fortsetter Sælemyr.


Dette kjennetegner teknisk gjeld

Manglende kompetanse

Lav kodekvalitet, ufullstendig kode og "Fix me"-kommentarer

«Spagetti»-integrasjoner

Rare parameternavn

Misfornøyde kunder

Utdatert teknologi

Vedlikeholdsetterslep

Mange kokker

Snarveier

Komplisert kode

Utdøende kode(språk)

Manglende oppgraderinger

Dyrt å gjøre endringer/endringer tar lang tid

Kode som ingen tør å røre

Fastlåst til én leverandør

Personavhengighet