02. november 2018

EGs Dynamics AX-spesialister gjør seg klar til fortsatt vekst

EG vil utvikle Skandinavias beste Dynamics AX- og Dynamics 365-kompetanse. Det sikrer at EGs kunder fortsatt kan vokse.

Over 200 danske, norske, svenske og polske Dynamics AX- og Dynamics 365 FO-spesialister fra EG tok i slutten av september et høstlig avbrekk – med en helgetur til Polen. Formålet var et felles fokus på Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, samt de ulike bransjeorienterte og tekniske løsningene som EG tilbyr kundene sine – inkludert den ekstra delen til Microsoft Dynamics 365-stacken.

EG har over 250 spesialister på Dynamics 365 Finance & Operation, delt inn i en rekke ulike fokusområder. Fokusområdene inkluderer bransjeløsninger innenfor blant annet produksjon, detaljhandel og energisektoren, samt tekniske løsninger som support og applikasjonsstyrte tjenester, der EG støtter hele kundens forretningskritiske systemlandskap.

Dynamics AX i blodet

Flere av konsulentene har erfaring helt tilbake til tiden før 2003, da Microsoft kjøpte økonomisystemet Axapta fra danske NavisionDamgaard, og endret navn til Dynamics AX. Men selv om Dynamics AX og Dynamics 365 er en del av mange av spesialistenes DNA, var det mye inspirasjon og kunnskap å hente i Polen. "Ikke minst i forhold til Dynamics 365, som gir EG muligheten til å støtte kundenes virksomhet på helt nye måter," sier Jan Mårtensson, direktør for EGs Dynamics AX/D365FO forretningsområder Managed Service og Teknologi og Utvikling på tvers av alle landene.

Eksperter utveksler bransjeerfaring og teknisk kunnskap

Helgen ble delt inn i en rekke spor (basert på EGs bransjespesifikke, vertikale og horisontale, tekniske løsninger) hvor det ble gått i dybden på temaer, som for eksempel: “Process Industry”, “Retail”, “Service”, “Utility”, “Application Management Services & Support” samt “Platform & Development”.

Claus Kraft, direktør for alle EGs Dynamics AX / D365FO-forretningsområder, utdyper:

"I EG jobber vi i fokuserte enheter, med det klare mål å videreutvikle sterk, felles kompetanse, sentrert rundt bransjer og Microsoft Dynamics-teknologi, uten hensyn til geografi. Arrangementet i Polen skulle derfor, først og fremst, hjelpe oss med å skape klare linjer for retning og beste praksis for de ulike enhetene, samt styrke samarbeid og dialog over landegrensene."

Prosessindustri

I prosessindustrien er det tydelig at det som er avgjørende for EGs sterke posisjon er kombinasjonen av solid kunnskap om industrien og dens kunder, og dyp teknologisk kunnskap. For å understreke dette, de to siste nye kundene i Norge er blitt formidlet gjennom eksisterende kunder. Derfor var det naturlig at det ble fokusert på videre kompetanseutvikling, i samarbeid med referansekunder.

Detaljhandel

Deltakerne som fordypet seg i Retail & Service, jobbet i stor grad med detaljhandelsbransjens samlede verdikjede. Her har EG muligheten til å tilby en komplett teknologiløsning til detaljhandelen, noe som sikrer stabilitet, robusthet og skalerbarhet i alle faser av kundereisen. På denne måten kan detaljhandelsvirksomheten konsentrere seg om å utvikle bedriften i takt med den digitale endringen.

Managed Service

EGs brede teknologiløsninger, som supporterer, driver og løpende optimaliserer kundenes ERP-systemer, var som nevnt også et viktig fokusområde i Polen, og det var nok å ta tak i for EG-spesialistene. Blant annet ble det holdt en presentasjon av EG Managed Services for Dynamics 365, som for eksempel tilbyr kundene tilgang til bransjefokusert support 24 timer i døgnet, syv dager i uken. EG kan også ta seg av hele bedriftens systemlandskap.

Teknologi

Beste praksis vedrørende oppsett av Dynamics 365, og bruk av Dynamics-stacken som en erstatning for endringer av standard, ble diskutert med utgangspunkt i blant annet et inspirert innlegg fra Microsoft om bruk av PowerApps, med tanke på økt automatisering og mobilitet.

Tilgang hjelper kunder og medarbeidere

Samtidig vertikal (bransjeløsninger) og horisontal (teknologiske løsninger og tjenester) tilnærming til Microsoft Dynamics, er til syvende og sist en fordel for EGs kunder, forklarer Claus Kraft, som mener at arrangementet i Polen vil være en katalysator for fortsatt utvikling av relasjoner og kunnskapsdeling mellom EG-spesialistene:

"Vi ønsker å sikre best mulig sparring, og dermed de beste løsningene for våre kunder, basert på både bransjeinnsikt og teknologikunnskap. I stedet for at kundene møter de samme konsulentene, uavhengig av deres spesifikke behov og bransje, bare fordi kundens virksomhet holder til på et bestemt sted, prioriterer vi hos EG kompetanse, kunnskap og erfaring mer enn geografi. Arrangementet i Polen bidrar til å bekrefte at hos EG tilbyr vi både kundene og medarbeiderne våre tilgang til et fellesskap med en kritisk masse av kunnskap om Microsoft Dynamics, samlet opp over mange år," avslutter Claus Kraft, direktør for alle EGs Dynamics AX / Dynamics 365 F&O-forretningsområder.

EG er alltid interessert i å høre fra andre teknologieksperter. Jobb og Karriere hos EG.

Her kan du lese mer om din virksomhets muligheter med Microsoft Dynamics 365.