EG Facilit FDVU - Utvikling

Utviklingsmodulen inneholder prosjekt- og byggregnskap, rapportering ihht NS 3453, dynamiske kontoplaner og mye mer. 

Be om demo
Projekter

Utvikling

EG Facilit FDVU hjelper deg med utvikling av eiendomsmassen og økonomisk oppfølging av prosjekter.  

Payroll Service

Byggeregnskap

Byggeregnskap

 • Oppfølging av kontrakter mot budsjett – utbetalt og innestående.
 • Standard kontoplan med mulighet for tilpassing til det enkelte prosjekt.
 • Budsjettering og budsjettgrunnlag.
 • Budsjettering med mulighet for kalkulering.
 • Systemet gir bedre økonomistyring i prosjekt.
 • Etterkalkulering av budsjett og prosjektkostnader.
 • Rapportering av budsjett; bestilt og utbetalt per oppgave, eiendom og prosjekt. 
 • Konti og finansieringstyper registreres på prosjekt.
 • Prosjekthåndbok med kapitler for prosjekterende byggherre, som ARK, RIB, RIV med flere
 • Prosjektfaser med maldokument for hver fase
 • Finansiering kan registreres slik at prosjektleder kan følge opp budsjett mot finansiert
 
 
person-hus

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon

Bokmodulen organiserer FDV-dokumentasjon etter NS 3451 – Bygningsdelstabell på 3-sifret nivå.

 • Driftsinstrukser og sjekklister beskrives i Facilit FDVU Basis, driftsmodul
 • Tekniske installasjoner beskrives i Facilit FDVU Basis, objektregister
 • Organiserer FDV-dokumentasjon, tekniske installasjoner og driftsinstrukser knyttet til bygningsmassen
 • Gir driftspersonell god oversikt over driftsoppgaver ved overtakelse av bygg
 • Enkelt å følge opp garantier på tekniske objekter
Full customisation and integration – open API

Integrasjoner

Integrasjoner

 

 • Integrasjon mot økonomisystem for overføring av forbruk og faktura
 • Integrert mot Enhetsregisteret
rapportafvikling

Rapportering

Rapportering

Gode standardrapporter på overordnet og detaljert nivå. Mulighet for eksport til excel, grafiske og tabulariske rapporter. 

Entreprenører

Leverandørregister

Leverandørregister

Oversikt over alle aktører slik som:

 • brukere i systemet
 • ansvarlige
 • leverandører
 • leietagere
 • avtaleparter
 • relevante firma
 • integrasjon til enhetsregisteret for å hente informasjon
Arrows

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan knyttet til oppfølging av oppgaver i prosjekter. Det inkluderer befaring på byggeplass, byggemøter, garantioppfølging for å sjekke opp bygget før garantien går ut. Overleveringsprotokoll, sjekkliste for overlevering og avvik i forbindelse med prosjektet. 

Oppfølging av kontrakter mot budsjett – utbetalt og innestående.

Templates and front pages

Prosjekthåndbok

Prosjekthåndbok

Prosjekthåndbok med kapitler for byggherre og rådgivere/prosjekterende, som ARK, RIB, RIV med flere.

Prosjekthåndboken kan innholde en rekke emner som er relevant i et prosjekt

 • korrespondanse
 • møtereferater
 • rapporter
 • reguleringsplan
 • arbeidsplan
 • kontrakter, garantier, forsikringsbevis
 • fremdriftsplaner
 • HMS og KS
BIM

FDVU BIM

FDVU BIM

Gir mulighet til å laste opp tegninger og modell. Du kan laste opp tegning og modell for å høste areal og informasjon fra tegning. Du kan videre tematisere i tegning basert på FDV data.

 • BIM Server med rik funksjonalitet
 • Kan høste arealer og egenskaper fra tegning / modell
 • Tematisering på data fra FDVU database
 • Fdvu dokumentasjon.
 • Støtter kjente format som IFC, RVT, DWG
Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler