EG Facilit - Utvikling

For dig som er bygherre, prosjektleder eller entreprenør. 

Utviklingsmodulen hjelper deg med: Prosjekt- og byggregnskap, rapportering ihht NS 3453, dynamiske kontoplaner og mye mer. 

Be om demo
Projekter

Utvikling

EG Facilit FDVU hjelper utvikle byggene forutsigbart og økonomisk. Samtidig som du sørger for at regler opprettholdes og de som lever og jobber der får det de trenger.

validering af data

Kontoplan

Kontoplan

Standard kontoplan med mulighet for tilpassing til det enkelte prosjekt.

Payroll Service

Budsjettering

Budsjettering

Budsjettering med mulighet for kalkulering.

Excel

Budsjettgrunnlag

Budsjettgrunnlag

Import av budsjettgrunnlag fra Excel.

Arrows

Oppfølging

Oppfølging

Oppfølging av kontrakter mot budsjett – utbetalt og innestående

Integration penge

Etterkalkulering

Etterkalkulering

Etterkalkulering av budsjett og prosjektkostnader.

rapportafvikling

Rapportering

Rapportering

Rapportering iht. NS 3453 og NS 3453:2016.

Dokumentation

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon.

Economic overview

Økonomistyring

Økonomistyring

Systemet gir bedre økonomistyring i prosjekt.

Økonomisystem

Integrasjon

Integrasjon

Effektivisering gjennom integrasjon med økonomisystem.

administration

Rapportering av budsjett

Rapportering av budsjett

Rapportering av budsjett; bestilt og utbetalt per oppgave, eiendom og prosjekt. 

Dankort

Konti og finansieringstyper

Konti og finansieringstyper

Konti og finansieringstyper registreres på prosjekt.

Entreprenører

For prosjektleder

For prosjektleder

Prosjektleder kan se budsjett mot finasiering.

Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler