EG InControl havbruksplattform

Få full kontroll på kvaliteten med EG InControl – den smarte løsningen som gir økt produktivitet og sikrer etterlevelse av bransjestandarder for havbruksindustrien.

Book demo

InControl Havbruk

Hvem har glede av InControl?

Nyttige funksjoner som forenkler arbeidsdagen og forbedrer lønnsomheten

Alle behov i en og samme løsning.

puslespil

Fleksibel dashboard-løsning

Fleksibel dashboard-løsning

Med all informasjon samlet på ett sted har du alltid kontroll. Sjekk værmeldingen, status på avvik, sjekklister og se hvilke oppgaver som skal utføres.

 • Valgfrie widgets og interaktive grafer
 • Visualiser nøkkelaktiviteter
 • Varslingssenter for rask oversikt
Dokumentbehandling

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Planlegg og dokumenter daglig røkting, vedlikehold og service på utstyr, nøter og fortøyninger. Generer sjekklister og servicelogg. Sett opp varsling.

 • Fleksible årlige, ukentlige og daglige sjekkpunkt og gjøremål
 • Koblet direkte til avviksregistrering
 • Få tilgang til dynamiske rapporter
 • Last opp dokumentasjon på utstyr og anlegg
computer

Oppdater prosedyrer enkelt

Oppdater prosedyrer enkelt

Få oversikt over alle prosedyrer. Organiser, søk og endre prosedyrer på en enkel måte. Inviter ansatte til å lese og bekrefte at prosedyren er lest og forstått.

 • Versjonshistorikk
 • Lest og forstått
 • Last opp dokumenter knyttet til en prosedyre
 • Enkel revisjon av prosedyrer
 • Eksport PDF for rapportering
Meldinger

Enkel rapportering av avvik

Enkel rapportering av avvik

Oversiktlig og enkel registrering og oppfølging av avvik. Bruk mobilen for rask registrering.

Alltid tilgjengelig - alle steder!

 • Statistikk- og filtreringsverktøy
 • Diskuter tiltak og forbedringer
 • Knytt avvik mot prosedyrer i kvalitetshåndbok
 • Ta bilder direkte av avvik med mobil eller nettbrett
   

Avvikskobling til utstyr og sjekklister:

Vår programvare lar deg enkelt knytte avvik direkte opp mot spesifikt utstyr og sjekklister. Dette betyr at du kan identifisere avvik som er relatert til bestemt utstyr eller sjekklisteprosedyrer.

Ved å ha denne koblingen på plass, oppnår du en sømløs integrasjon mellom avviksregistrering, utstyrshåndtering og overholdelse av sjekklister. Dette gir deg en helhetlig tilnærming til kvalitetsstyring og bidrar til å sikre at avvik blir håndtert i tråd med spesifikke krav og prosedyrer.

Hånd

Intuitiv risikovurdering

Intuitiv risikovurdering

Vurder risiko og organiser risikoanalysene på ett sted.

 • Dokumenter risikonivå
 • Opprett handlingsplaner og kontrollpunkt
 • Fordel oppgaver på tilsette
Kjemi

Kontroll på kjemikalier

Kontroll på kjemikalier

Beholdningsstyring:

Vår programvare gir deg en oversiktlig kontroll over beholdningen og forbruken av kjemikalier. Du kan enkelt spore og administrere mengden av hver kjemikalie i ulike lagringssteder eller lokasjoner. Dette gjør det enklere å planlegge innkjøp og sørge for at du alltid har riktig mengde kjemikalier tilgjengelig.
 

Fullstendig loggføring:

Vår programvare loggfører alle aktiviteter knyttet til kjemikalier, inkludert forbruk, overføringer og returer. Du kan enkelt få tilgang til loggen for å spore og identifisere eventuelle avvik eller uregelmessigheter. Dette hjelper deg med å opprettholde sporbarhet og sikre etterlevelse av regelverk og sikkerhetsstandarder.
 

Enkel risikovurdering:

Med vår programvare kan du raskt og enkelt utføre risikovurderinger for kjemikalier. Du kan identifisere farlige egenskaper, samt vurdere riktig håndtering og oppbevaring.

Kompetanse

Kompetansestyring

Kompetansestyring

Optimaliser kompetansestyringen med vår digitale programvare som gir deg full oversikt over ansattes kompetanse, sertifikater og kurs. Vår løsning gir deg muligheten til å effektivt administrere og oppdatere kompetansedata, slik at du alltid har den nødvendige informasjonen du trenger for å sikre at riktig person med riktig kompetanse er tilgjengelig til enhver tid.
 

Funksjonene inkluderer:

Full oversikt over ansattes kompetanse:

Vår programvare gir deg en komplett oversikt over hver ansatt sin kompetanseprofil. Du kan enkelt registrere og oppdatere kompetanseinformasjonen, inkludert sertifikater og gjennomførte kurs. Dette gir deg muligheten til å sammenstille riktig kompetanse til riktige oppgaver, og sikre at organisasjonen har de nødvendige ferdighetene for å lykkes.
 

Varsler på e-post:

Hold deg oppdatert om kompetansestatusen til dine ansatte ved å motta varsler på e-post. Vår programvare gir deg muligheten til å konfigurere varsler basert på spesifikke kriterier, som for eksempel utløpende sertifikater. Du vil få tidlige varsler for å kunne handle i tide og sikre at ansatte opprettholder nødvendig kompetanse.
 

Fargekoder i matrise for gyldighet:

Visualiser ansattes kompetansestatus enkelt ved hjelp av fargekoder i en matrise. Du kan tildele forskjellige farger til ulike gyldighetsnivåer, som for eksempel grønn for gyldig og rød for utløpt. I tillegg legger vi til en gul farge for å markere kurs og kompetanse som snart utløper. Dette gir deg en umiddelbar visuell indikator for å identifisere ansatte som trenger oppdateringer eller videre opplæring.

Tilgjengelighet og support

Trenger du support?

Klikk her for å melde inn supportsak

 

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 481 00 234 og få svar på dine spørsmål.

Customer Success Project Manager

Arnstein Bråten

Tlf:  +47 481 00 234

Email:  arnbr@eg.no