Ledige stillinger

Hold kontakten

Møt en EG-ansatt

EG er arbeidsplassen for deg som ønsker å være en del av Skandinavias mest suksessrike IT-team. Bak navnet står et lag med 1 000 dyktige medarbeidere. Her kan du møte noen av dem og høre deres historie om livet som EG-ansatt.

  • Marianne Haugsjå Bjerke
  • Christian Seierstad
  • Tom Erik Watterud
Tilbake
Fremover

Marianne Haugsjå Bjerke

HR Business Partner
Utdannelse: Siviløkonom
 

Jeg startet som HR Business Partner i Norge på et barselvikariat. Etter kort tid i stillingen ble jeg tilbudt å lede et av forretningsområdene i EG Norge innenfor Microsoft Dynamics-forretningen. Denne rollen var enormt spennende og ga meg en unik innsikt i EG og vår organisasjon. Etter et par år i rollen, valgte jeg at gå tilbake til mitt HR-team, som jeg virkelig elsker å arbeide i. Erfaringen fra lederrollen har gitt mig bedre innsikt og kunnskap, som jeg drar nytte av hver dag i min rolle som HR Business Partner.

Jeg husker, at jeg valgte EG fordi jeg likte godt teamet, hvordan vi var organisert og ikke minst HR sitt strategiske fokus i forretningen.  Jeg opplever det er stor frihet til å forfølge sin passion for faget og tillit til at du kan løfte oppgaven, hvis du tar initiativ og ansvar. Dette har bidratt til at jeg har utviklet meg både som leder og som medarbeider i min tid i EG.

Det er mange ting, som gjør at jeg synes det er gøy å gå på jobb hver dag. Jeg synes jeg har utrolig spennende oppgaver og utfordringer, og ikke minst fantastiske kollegaer – både dem, jeg arbeider med fysisk, men også på tvers av kontorer.

En ting som jeg synes er spennende i EG er, at vi er en hybrid av både nytt og noe gammelt. EG er en IT-virksomhet, med en lang historie og etablerende strukturer, men jeg opplever også, at vi er et svært innovativt selskap, som hele tiden tenker nytt og utfordrer etablerte systemer. Fra mitt HR perspektiv er det super spennende at vi alltid er i bevegelse og utvikler oss.

Vi er jo et stort maskineri, hvor vi har utrolig mye ekspertise, som jeg hele tiden kan lære av. Fordi vi er en samling av mange ulike mennesker og med unik kompetanse og bransjefokus, er vi en stor 'melting pot', som gir mange muligheter for den enkelte medarbeider – og for EG.

Marianne Haugsjå Bjerke

Christian Seierstad

Manager
Utdannelse: Bachelor, Economics
 

Som avdelingsleder har jeg ansvar for en egen forretningsenhet. Min hverdag består blant annet av en rekke planleggingsmøter, hvor jeg er med å vurdere, hvordan våre produkter skal videreutvikles og hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres. Jeg har også tidligere arbeidet i EG og startet egentlig i et selskap, som ble en del av EG gjennom et oppkjøp. Tidligere har jeg arbeidet både som konsulent og løsningsarkitekt – noe jeg håper og tror gir meg mange fordeler i min rolle som leder.

Hele formålet med min jobb er å sørge for, at alle jobber godt sammen og at vi alle har det bra når vi er på jobb. Jeg er opptatt at vi skal ha det gøy. Personlig har jeg utviklet meg fra å tro at jeg skulle klare alle oppgaver selv, til å gi ansvaret og stole på, at mine medarbeidere kan løse oppgavene.

Jeg liker at vi har mange spennende prosjekter pågående parallelt og at vi har et høyt tempo. Det er gøy å se når medarbeiderne jobber sammen om å løse en utfordring for kunden, for deretter å levere et vellykket produkt i henhold til kundens forventing.

En ting jeg setter pris på i EG er vårt høye kompetansenivå og dype innsikt i de bransjer vi opererer i, og samtidig har kunnskap om den teknologi som er i markedet.

Mange andre IT-selskaper leverer ofte et standardisert produkt med små finjusteringer. EG kombinerer høy teknologisk kunnskap med bransjeinnsikt, og bruker dette til å levere et bransjespesifikt kvalitetsprodukt.

Christian-Seierstad

Tom Erik Watterud

Senior Fagkonsulent
Utdannelse: Bachelor, IKT med Programmering
 

Som senior fagkonsulent er jeg prosessansvarlig i salg, hvor jeg arbeider med prosjekteringen av nye moduler og nye funksjoner i EG-systemer, og bidrar med å tilpasse løsninger til kundens spesifikasjoner. Før min tid i EG jobbet jeg som programmerer i et selskap, som ble kjøpt opp av EG i 2011. Jeg søkte da nye utfordringer i IT-bransjen, men vendte tilbake til EG i 2015, i support avdelingen, hvor jeg fikk en hverdag hvor jeg jobbet tettere på kundene.

I dag jobber jeg som fagkonsulent og arbeider tett sammen med kundene, noe som betyr mye for meg. I min jobb er det dialogen med kundene, som gjør hverdagen spennende. Jeg liker en arbeidshverdag, hvor jeg har med mennesker å gjøre, og det får jeg i min stilling.

EG kjennetegnes ved at det er stor grad av frihet. Ingen dikterer hvor, når og hvordan, du utfører dine oppgaver, bare du leverer til tiden. Så opplever jeg også at forholdet mellom medarbeider og leder er tett. Døren står alltid åpen, og det lyttes til dine idéer. Du blir aldri avvist, hvis du kommer med inputs eller spørsmål. Hverdagen i EG er også gøy, fordi jeg har et godt samarbeide og sammenhold med mine kollegaer.

Jeg har utviklet meg mye i min rolle, bl.a. fordi jeg har brukt mye tid på å holde meg oppdatert på det som skjer innenfor utvikling og teknologi i den digitale verden. Jeg må holde meg oppdatert for å kunne følge med kundene, som ofte også har stor kunnskap om IT. Jeg opplever de løsninger jeg arbeider med, hjelper kunden, og det er gøy å være med å bidra til. 

Tom-Erik-Watterud

Vision – mission – values

In EG we want to be an accountable and honest company and as part of our common operating model we share a joint vision, mission and core values.

vision

Vision

Vision

We enable our customers to become industry leaders.

mission

Mission

Mission

We build market leading vertical software.

values

Values

Values

This is how we work and what defines us

 
Customer focus

We have deep knowledge of our customers’ business and industries

We enable our customers to become industry leaders by providing best in class vertical software and support.  Our software is infused with the highly specialized knowledge of all of our employees. We always strive to get better: We are a team of innovators, problem solvers and doers. Without our customers and bright employees, there is no EG.
 

Deliver what we promise

We take responsibility and deliver mission critical solutions

It is an integral part of our culture that we take responsibility for our contribution to customers, to each other and to the society we live in. We deliver quality and reliability and we aim to always be a trusted partner. We know that the solutions we deliver are mission critical for our customers and that we take very seriously.
 

Respect for each other

We honor diverse ways of thinking

In EG we embrace workforce diversity and value a diversity of perspectives – leveraging the diverse personalities, thinking, skills, experience and working styles of our employees, customers and other stakeholders. Scandinavian leadership culture in everything we do: No politics. Only real responsibility and collaboration.

Hold kontakten