EG EnerKey gjør forbruksdataene dine til aktive CO2-data

EG EnerKey gir deg konkret kunnskap om hvordan du kan spare penger på forbruket og optimalisere CO2-avtrykket basert på forbruksdata i sanntid.

 

Les mer om EG EnerKey

natur Norge

EG EnerKey SaaS-tjenestepakker - vokse i tråd med dine behov

Oppnå effektivt bærekraftsmålene dine

forbrug

Nettopp startet med energioppfølging

Nettopp startet med energioppfølging

Aware Service package:

 • Hold deg automatisk oppdatert om forbruket og dets klimapåvirkning.
 • Reager raskt på endringer i forbruket.
 • Omfattende, automatiserte analyser hjelper med å analysere energiforbruket både for enkelte fasiliteter og hele eiendomsporteføljen, og prioriterer det største potensialet for besparelser.
 • Allsidig forbruksrapportering inkluderer utetemperaturer og fordelingen av forbruket dag og natt.
grafer

Aktiv bruker av energioppfølging

Aktiv bruker av energioppfølging

Efficient Service package:

 • De beste verktøyene på markedet for å planlegge og følge opp tiltak, ivareta informasjon om potensielle besparelser, og lede prioriterings- og beslutningsprosessen for tiltak.
 • Øk gjennomsiktigheten når det gjelder effekten av implementerte handlinger og reisen mot fastsatte mål.
 • En systematisk tilnærming i samsvar med ISO 50001 for kontinuerlig forbedring av energieffektivitet.

+ Plus alle funksjoner fra Aware Service package.

kommune

Profesjonell bruker av energioppfølging

Profesjonell bruker av energioppfølging

Forerunner Service package:

 • For de med en klar visjon og mål for bærekraft og som ønsker å bruke den nyeste teknologien for å nå dem.
 • EG Ines AI-analyse identifiserer automatisk fasiliteter med unormalt høyt energiforbruk og foreslår måter å optimalisere energiforbruket på.
 • Frigjør tid for energieksperterne dine for produktive handlinger med EG Ines AI-analyse!
 • AI hjelper med å finne skjulte problemer.

+ Plus alle funksjoner fra Aware og Efficient Service packages.

EG EnerKey Saas tilbyr

EG EnerKey tilbyr bl.a. automatiske varsler, integrasjoner og forbruksrapporter. Les mer om funksjonene:

Ines

Ines

EG Ines er en intelligens innebygd i EG EnerKey, som automatisk finner muligheter for energisparing på eiendommer. EG Ines automatiserer det manuelle analysearbeidet og gjør muligheten for økonomiske besparelser enkelt og synlig. EG Ines frigjør tid for energieksperter til å løse problemer i stedet for å lokalisere dem.

Læs mere om Ines

Enkel integrasjon

Enkel integrasjon

Enkel integrasjon og samarbeid med andre systemer og leverandører er blant EG EnerKeys kjerneverdier. Formålet med integrasjoner er å forbedre brukeropplevelsen og dele eksisterende data til ulike formål. Med integrasjoner kan EG EnerKey SaaSs overlegne energistyringsverktøy integreres sømløst i andre vedlikeholdssystemer.

EG EnerKey har for øyeblikket over 80 integrasjoner og grensesnitt som gjør det mulig å hente data fra mer enn 100 000 forskjellige typer målere og andre enheter. Via verktøy som DataAPI, SSO, Electronic Invoices og direkte dataoverføring integrerer løsningen til for eksempel DataHubben, energiselskapenes egne systemer, automatiske målere og sensorer, ERP- og avregningssystemer og alle andre kilder til faktiske data om ressursforbruket – uansett hvilken forbrukstype det dreier seg om.

EG EnerKey API

EG EnerKey API

Kunder eier dataene sine i EG EnerKey. Vårt moderne applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (Restful Data API) genererer time- eller månedsdata fra EG EnerKeys energimålere. Dette gjør det mulig for kundene våre å kombinere forbruksdata med andre datakilder. Både API-en og EG EnerKeys forbruksdata er tilgjengelige for tredjeparter som er godkjent av kundene våre. For å bruke funksjonen kan du oppdatere serviceavtalen.

Forbruksrapportering

Forbruksrapportering

EG EnerKey støtter styring av forbruk av mer enn 90 former for energi- og forsyningsselskaper. Vi tilbyr et bredt utvalg av tilgjengelige datakilder. Systemet vårt inneholder indikatorer for energiforbruk og tydelig, allsidig og tilpasset visualisering. Innsamling og kontroll av måledata er inkludert i tjenesten. Forbruksrapporter tilbyr også utmerket støtte til rapportering av energieffektiviseringsavtaler.

Automatiske varsler

Automatiske varsler

EG EnerKey gir deg automatisk beskjed via e-post hvis det skjer en plutselig endring i forbruket, slik at du raskt kan oppdage avvik og løse problemet. Med de automatiserte varslene går lekkasjer/avvik eller feil aldri ubemerket hen.

Alle advarsler finner du i EG EnerKey over forbruksdata, på instrumentpanelet og i energistyringsverktøyet.

 

Kvalitetssikring av måledata

Kvalitetssikring av måledata

Måledata av høy kvalitet er hjørnesteinen i energiovervåkingen. EG EnerKey SaaS muliggjør innsamling av store datamengder fra hundretusenvis av målere som kan bruke ulike IoT-enheter eller bygge automatiseringssystemer.

Tiltak for energieffektivisering

Tiltak for energieffektivisering

EG EnerKey SaaS leverer de beste verktøyene på markedet for energieffektivitetsstyring. Vi gir mulighet til å spore iverksatte tiltak, lagre informasjon om energisparingspotensiale og administrere beslutningstaking og prioritering av tiltak. Tjenesten gjør det mulig å undersøke den faktiske effektiviteten av tiltakene mens du produserer visuelle styringsrapporter.

Kontroller avvik

Kontroller avvik

Registrering og håndtering av endringer i forbruk er en grunnleggende del av energiledelse. EG EnerKey SaaS tilbyr effektive og visuelle verktøy for håndtering av avvik. Kommentarer til forbruk vises på dashbordet, i anleggsrapporter, analyser og avsnittet om energiledelse. EG EnerKey SaaS automatiske varsler og analyseverktøy hjelper til med å oppdage avvik i forbruket.

Rapportering om transportdrivstoff

Rapportering om transportdrivstoff

Å spore kjøretøyets drivstofforbruk og de resulterende utslippene er en del av organisasjonens ansvar. Rapportering kan gjøres på mange måter: på bedriftsnivå, anleggsnivå eller til og med med kjøretøyspesifikke målere. Du kan også spore kjørelengde sammen med drivstofforbruk. Alle typer energi som brukes til transport støttes av EG EnerKey SaaS.

Spor forbruksmål

Spor forbruksmål

Med EG EnerKey kan du sette opp og spore forbruksmål. Mål kan settes opp basert på informasjon som budsjetter, energisparingsmål og simulert forbruk av anlegg. EG EnerKey beregner og visualiserer automatisk målnivået basert på potensielle besparelser under «Tiltak».

Enkel dokumentasjon

Enkel dokumentasjon

Alle energistyringsdokumenter kan lagres i EG EnerKey. Dokumenter kan arkiveres i henhold til spesifikke organisasjoner, fasiliteter og målere. Typiske lagrede dokumenter inkluderer energitilsynsrapporter, energistyringshåndbøker og regelmessige opprettede rapporter. På denne måten får du alle viktige forbruksdokumenter arkivert riktig og i samme system

Individuell måling og forbrukstyper

Individuell måling og forbrukstyper

Individuell måling lar brukerne se fordelingen av forbruket mellom ulike typer forbruk, og den kan brukes til å dele kostnader. Potensielle besparelser og problemer er lett synlige. Funksjonen «Forbrukstype» hjelper brukerne med å få mest mulig ut av individuelle målinger. De muliggjør enhetlig rapportering og sammenligning av fordelingen av energiforbruk i anlegg.

Sertifisert i henhold til ISO 50001 og ISO 14001

Sertifisert i henhold til ISO 50001 og ISO 14001

EG EnerKey er sertifisert for å oppfylle energistyringskravene i standardene ISO 50001 og ISO 14001. EG EnerKey er utviklet for å støtte en systematisk energistyringsprosess. Den dekker alle nøkkelområder innen energistyring. I mange tilfeller er innføring av et energistyringssystem den beste måten å oppfylle kravene i energieffektiviseringsloven på.

Kostnadsprognose

Kostnadsprognose

Kostnadene ser du i EG EnerKey sammen med forbruksdataene. Det gir en samlet oversikt over samspillet mellom kostnader og forbruk. Løsningen har også et budsjettverktøy, som gjør det mulig å lage prognoser basert på faktisk forbruk og kostnader. Dataene viser den faktiske kostnadseffekten av energieffektiviseringstiltak. Den mest nøyaktige og anbefalte løsningen er basert på kundens elektroniske strømregninger.

Spor utslippene dine

Spor utslippene dine

Ved å spore utslippene dine kan du enkelt følge organisasjonens bærekraftige utvikling. EG EnerKey muliggjør kontinuerlig utslippsrapportering i sanntid. Utslipp fra energiforbruk rapporteres sammen med forbruksdata på en lettlest visuell måte. Utslippsfaktorer for ulike produkter og målinger er enkle å stille inn, og utslippsfaktorstyring er også tilgjengelig for deg som en tjeneste.

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet

Gode luftforhold innendørs kan oppnås med effektiv energibruk. EG EnerKey gjør det mulig å overvåke effekten av energieffektiviseringstiltak på både forbruk og innendørs luftkvalitet. Overvåking av luftkvaliteten innendørs sikrer at energieffektiviteten ikke skjer på bekostning av innendørsforholdene. IISY og Talotohtori er EG EnerKeys partnere innen rapportering av innendørs luftkvalitet.

Data om bærekraftseffekten

Data om bærekraftseffekten

EG EnerKey hjelper organisasjonen med å identifisere utslipp og energisparingsmuligheter automatisk med kunstig intelligens og maskinlæring. Alle ressurs- og forbruksdata, rapporter og analyser du trenger for å overvåke og administrere finnes på ett sted, slik at du kan oppnå synlige, datadokumenterte bærekraftseffekter.