Forbedringsarbeid
01. juni 2021

Er du motivert til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid?

Forbedringsarbeid handler om mye mer enn avvikshåndtering. Et viktig poeng å få med seg er at det å bli bedre på noe, er noe langt mer enn å bestemme seg for å gjøre noen ting bedre enn før.

Det bør ligge systematikk og gjerne en definert og gjennomtenkt prosess bak det hele. Denne prosessen har som regel flere avgjørende systemelementer i seg. Det kan for eksempel være:

  • Langsiktighet
  • Åpenhet og ydmykhet i forhold til sine oppgaver
  • Et styre og en daglig ledelse som er genuint interessert i muligheter
  • Godt forhold mellom ledelsen, mellomleddet og operatører
  • Formalkompetanse og realkompetanse
  • Evnen til å være målrettet rundt vedtatt strategi og policy


Ansvaret for disse «elementene» ligger først og fremst i styret og hos øvrig ledelse. Det er jo de som fastsetter mål og visjoner, og har styring på dette gjennom prosessene. Det er også de som har ressursene og mulighetene til å ta initiativ og tilrettelegge. Dessuten er det på dette nivået man må være ydmyk og innse når metoder eller ideer har slått feil, og man blir nødt til å finne andre gode løsninger. Ansvaret for rett kompetanse hos de ansatte ligger også hos ledelsen. Men fokuset må bestandig være tilrettelegging for operatørleddet.

Målstyring og resultater

Hvordan kan målstyring og resultatorientert tankegang inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Hvilke tiltak kan ledelsen gjøre for at rammebetingelsene for godt arbeidsmiljø oppfylles? Er terskelen lav for kommunikasjon opp og ned leddene, slik at muligheter og forslag blir hørt? Virkningen av en slik ledelse vil være at de ansatte stadig får noe å strekke seg ut etter og jobbe mot. Det vil også skapes en bevissthet rundt de overordnede visjonene og hovedprosessene, slik at man arbeider målrettet og kan bruke kreativiteten til å se potensialer i sine delprosesser.

For er det ett ord som kan anvendes på mye, så er det kreativitet. I en bedrifts forbedringsarbeid er dette nærmest grunnleggende. Enhver som kommer i min vei vil erfare om jeg er en kreativ leder, altså om jeg er åpen for forandring og kan se nye løsninger. Man gjør seg tanker om hvordan jeg fungerer, hva slags atmosfære jeg har rundt meg, hva jeg greier å skape, og ikke minst måten jeg skaper på. Og ut ifra dette bestemmes ofte hvordan samarbeidet fungerer. Om jeg er en kreativ og åpen leder, vil det gjøre at også de ansatte bruker kreativiteten sin til å finne bedre løsninger og kommer med forslag. Dermed vil man ha det vi kan kalle en slags «symbiose» i prosessene.

Forbedringer

Forbedringer er et tema det finnes mange teorier og tanker rundt, og man kunne sikkert skrevet lange avhandlinger om det, men til syvende og sist kommer du nok langt med sunt folkevett. De fleste samler seg erfaringer gjennom hele livet og blir stadig klokere. Om vi likevel skal fremheve de viktigste grunnforutsetningene, så må vi nevne åpenhet og det å være ydmyk i forhold til sine oppgaver. Når dette kombineres med iherdighet og interesse for selskapets ve og vel og fremtid, så kan det skje utrolig ting på kort tid.