GDPR, HMS og internkontroll – hvorfor er det viktig
09. august 2021

GDPR, HMS og internkontroll – hvorfor er det viktig?

GDPR, HMS og internkontroll må tas på alvor i bedrifter for å beskytte individer, og integriteten til både individer og organisasjoner.

Samfunnet vårt består av en enorm infrastruktur av digitale elver og bekker, der informasjonen flyter fritt, men er samtidig regulert. Informasjon kan lett havne på avveie, og dermed leses og benyttes feil. Dette kan være til skade for andre og føre til store ødeleggelser i samfunnet, både for grupperinger og enkeltindivider. 

GDPR, HMS og internkontroll må tas på alvor i bedrifter for å beskytte enkeltmennesker, og integriteten til både individer og organisasjoner. Jobben med HMS og GDPR starter oftest med god internkontroll. 

Start med god egenkontroll i selskapet

Internkontroll er enkelt definert som bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring av bedriftens rutiner og om systemer fungerer, og gjør en i stand til å forebygge utfordringer før de oppstår. Internkontrollforskriften beskriver kravene til en bedrifts egenkontroll. 

For å ha oversikt og jobbe med forebygging trenger bedrifter et system som gir god internkontroll. 

Derfor må din bedrift etterleve kravene i GDPR 

Hensikten med GDPR, også kalt personvernforordningen, er å beskytte personvern og personopplysninger i en tid hvor det samles mer data og informasjon enn noen gang før. GDPR er en del av personopplysningsloven, og beskriver hvordan norske virksomheter skal behandle personopplysninger. 

GDPR er det overordnede regelverket for personvern og internkontroll, og viktigst når det kommer til sensitiv informasjon. 

Derfor er HMS viktig 

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Det er en fellesbetegnelse på forbedringsarbeidet av godt arbeidsmiljø, personsikkerhet og psykososiale forhold på arbeidsplassen. HMS-arbeidet dekker også en bedrifts arbeid med å redusere skader på ytre miljø, slik som forurensning og miljøpåvirkning. Alle disse punktene skal ivaretas gjennom god internkontroll. 

Hvorfor bør man ha systemstøtte for internkontroll?

Gjennom å ta i bruk et system for internkontroll slipper man manuelt arbeid, og gjør arbeidet transparent. Manuelle rutiner og lister på harddisker og i permer gjør arbeidet lite tilgjengelig for hele organisasjonen. 

EG Landax hjelper bedrifter ivareta internkontroll

Gjennom EG Landax kan du håndtere sensitiv informasjon, i en struktur som gir sikkerhet der noe skal beskyttes, og åpenhet der noe skal være åpent. Landax dekker alle områder, som for eksempel ledelse av kvalitet, HMS, risikostyring, sikkerhetsarbeid, mattrygghet (HACCP), prosjektstyring, avtaleforvaltning og FDV.

Er du nysgjerrig på om EG Landax kan dekke din virksomhets behov? Prøv en gratis demo her, eller book et møte med oss for en gjennomgang av hva vi kan bistå dere med.