Hvilket styringssystem skal jeg velge
03. august 2021

Hvilket styringssystem skal jeg velge?

Straks en nyoppstartet bedrift må involvere andre interesseparter er det fornuftig å gå til anskaffelse av et styringssystem for å få full kontroll fra start.

En nyoppstartet bedrift har god nytte av å anskaffe seg et styringssystem så tidlig som mulig i prosessen. Informasjonsmengden blir raskt så stor at det nesten er umulig å holde oversikt manuelt. 

Velg et faglig sterkt system 

Norske bedrifter er underlagt lover og regler de må følge. Disse kan skille seg fra bransje til bransje, men felles for alle norske virksomheter er at de må oppfylle krav til internkontroll, HMS, risiko og sikkerhetsledelse. Ved å ha dette innbakt som systemstøtte i et ledelsessystem, kan man sikre bedriften og tilby de ansatte en trygg arbeidsplass, samtidig som kvaliteten på leveransene står i fokus.

Når bør bedriften anskaffe et styringssystem? 

Straks en nyoppstartet bedrift må involvere andre interesseparter er det fornuftig å gå til anskaffelse av et styringssystem for å få full kontroll fra start. Med interesseparter menes en aktør som blir påvirket eller påvirker bedriften. Dette kan være ansatte, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, styremedlemmer, naboer, myndigheter eller eiere. 

Hvordan vet jeg hva jeg trenger? 

Så lenge du som bedrift vet hva du skal levere og hvordan du skal levere det, er det opp til leverandøren av styringssystemet å rådgi deg rundt hva du har god nytte av. Et godt styringssystem skal kunne tilpasses og fungere på tvers av bransje og virksomhetsområde. 

Det første steget bør være å definere hva du leverer og hvordan du vil levere det, og ta kontakt med ulike leverandører slik at du kan få et skreddersydd tilbud. 

Dette bør du se etter når du velger styringssystem 

Et godt styringssystem bør inneha følgende kvaliteter: 

  • Gjennomført god teknisk oppbygging
  • Mange funksjoner
  • Eksepsjonell brukervennlighet
  • Riktig omfang (antall moduler)
  • Mulighet for påvirkning og tilpasning
  • Mulighet for å gjøre enkle endringer selv

Alle disse egenskapene utfyller hverandre, og du får sjeldent det ene uten det andre. Om du velger et system med utmerket brukergrensesnitt, fungerer det dårlig dersom det stadig vekk er tekniske problemer som hindrer deg i å utføre daglige oppgaver. 

Ikke glem støtte og support 

I implementeringsfasen og overgangen til et nytt system er det viktig å ha god støtte. Velg en aktør som kan tilby deg rask og effektiv support, som kan tilpasse rådgivningen til akkurat din virksomhet. 

Selv om det er en fordel å velge et styringssystem som lar deg gjøre enkle tilpasninger selv, kan det være lurt å ha fagpersoner å støtte seg på dersom du ønsker større endringer. 

Velg et styringssystem som kan skreddersys din virksomhet

Mange styringssystemer lover at de skal løse alt. Det er nær sagt umulig, og systemet vil bli så stort og uhåndterlig at de færreste vil finne frem. Ved å velge et system som lar deg velge de modulene du trenger, kan du starte med det viktigste og deretter bygge på med flere ettersom behovene eller virksomheten endrer seg. 

Kontakt bedrifter som har lyktes 

For å lykkes i anskaffelsen av et styringssystem kan det være nyttig å kontakte andre som har lyktes med jobben. Vi har intervjuet flere av våre fornøyde kunder, der de forklarer hvorfor de valgte EG Landax og hvordan det endrer arbeidsdagen deres.