Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse
16. august 2021

Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse

Gjennom å drive kvalitetsledelse med risiko i bakhodet, har man hele tiden en underliggende bevissthet på farer og muligheter.

Kvalitetsledelse har de siste årene gjennomgått en stor endring. Fra å være fokusert mot kontroll av et produkt hvor man er regelstyrt og arbeider etter å tilfredsstille visse krav, er det nå mer fokus på gode prosesser som sikrer kvalitet i produkt og tjenester. 

Kvalitetsledelse bør fortsatt styres etter visse regler, men det fører til mye sløsing av ressursbruk dersom man ikke har gjort en grundig jobb med å avdekke hva som er viktigst å bruke tiden sin på. 

Bruk kvalitetsledelse for å frigjøre tid i virksomheten 

Alle arbeidsoppgaver i en bedrift bør analyseres og prioriteres i rekkefølge etter hva som er viktigst, nest viktigst og minst viktig. 

På de oppgavene som man er usikre på, bør man utføre risikovurderinger. Det gir muligheten til å se om det er mulig å iverksette tiltak. 

Eksempler på oppgaver som kan være ekstra viktige å risikovurdere er:

  • Dimensjonering av tidsforbruk i møter
  • Bevilgning av midler for å utføre tiltak
  • Behov for orientering eksternt
  • Behov for å stoppe pågående prosesser som ser ut til å få et dårlig utfall
  • Vurdering av konjunkturer og valuta i eksportmarkeder  

På denne måten får man fokus på de oppgavene som er viktigst for bedriften, og man trenger ikke bruke tiden sin på oppgaver som ikke genererer noe. 

Særlig leveranseprosesser bør risiko-analyseres

Leveranseprosesser er noe som spesielt bør risiko-analyseres. De består av flere ledd og er ofte noe av det mest inntektsbringende i en bedrift. Det kan gi store konsekvenser om noen av leddene svikter. I praksis betyr dette at man identifiserer områder i leveranseprosessen hvor man ser at noe kan gå galt, og iverksetter tiltak for å unngå at det skjer. 

System for risikoanalyser og kvalitetsledelse

Solide risikoanalyser knyttet til bedriftens viktigste arbeidsoppgaver gir grunnlag for å ta veloverveide beslutninger og gjør en i stand til å gripe muligheter når de dukker opp. Det bidrar også til å forebygge avvik, ulykker, stans i leveranseprosessen og andre uønskede hendelser.

Hos EG Landax finner du et bibliotek med farer og faredokumentasjon som kan hektes på ulike fagområder. Det genereres også skriftlige rapporter som kan brukes for å oppnå en felles forståelse. 

Løsningen tilpasses akkurat din virksomhet ved å sette opp egendefinerte akseptansenivåer, fargeindikasjoner og rapporter, samt flere andre parametere.

Vil du prøve Landax? Prøv en demo her.