Risikovurdering – alt du trenger å vite
13. september 2022

Risikovurdering – alt du trenger å vite

En risikovurdering er essensielt for å sikre trygghet på alle arbeidsplasser, men hva innebærer egentlig en risikovurdering?


Vi gir deg svar på alt du lurer på om risikovurdering:

 • Hva er en risikovurdering? 
 • Hva er målet med en risikovurdering?
 • Krav  
 • Hvor ofte bør man gjøre en risikovurdering? 
 • Tre spørsmål i risikovurdering 
 • Risikomatrise 

Definisjon: Hva er risikovurdering? 

En risikovurdering defineres som en vurdering av hva som kan gå galt, altså hvilke risikoer som finnes. Denne type vurdering brukes på arbeidsplassen for å minimere risiko. 

Her skal det vurderes hvor sannsynlig det er at farlige situasjoner oppstår, samt hvilke konsekvenser dette eventuelt vil ha. Dersom risiko vurderes som uakseptabel, skal virksomheten gjennomføre tiltak for å redusere risiko.

Hva ønsker man å oppnå ved å foreta en risikovurdering?

Målet med en risikovurdering er å minimere risiko på arbeidsplassen, for å sikre at ingen blir skadet eller syke gjennom arbeidet. En risikovurdering er noe av det beste man kan gjøre for å forhindre avvik og ulykker på arbeidsplassen.

Krav til risikovurdering 

Arbeidstilsynet har utformet noen krav til risikovurdering. Kravene er som følger: 

 • Faktorer som kan ha en påvirkning på den arbeidstakeres helse og sikkerhet skal kartlegges og om nødvendig måles, med særlig hensyn til mindreårige arbeidstakere 
 • Risiko for skade eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet skal vurderes på grunnlag av kartleggingen 
 • Risikovurdering skal gjennomføres regelmessig 
 • Risikovurdering skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter
 • Kartlegging og risikovurdering skal dokumenteres på en slik måte at det kan anvendes igjen på et senere tidspunkt

Hvor ofte bør det foretas en risikovurdering? 

Ifølge Arbeidstilsynet skal det gjennomføres en risikovurdering regelmessig når det oppstår endringer som kan ha en innvirkning på mulighet for risiko. 

Det gjelder eksempelvis ved endring i rutine og innføring av nye maskiner og utstyr som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Hvilke tre spørsmål starter man med i en risikovurdering? 

En risikovurdering kan gjennomføres ved hjelp av disse tre spørsmålene: 

 • Hvilke risikoer finnes? 
 • Hvordan kan det forhindres? 
 • Hvordan kan konsekvensene reduseres?

Risikomatrise 

Gjennom en risikoanalyse skal man kartlegge risiko, samt hvor høy sannsynlighet det er for at en farlig hendelse oppstår. En måte å visualisere graden av risiko, er ved hjelp av en risiko matrise. 

En risiko matrise er en tabell som systematiserer og gir oss oversikt over konsekvenser av en potensiell hendelse, samt sannsynligheten for at hendelsen oppstår. Disse faktorene er med på å bestemme den helhetlige graden av risiko.  

Nedenfor ser du et eksempel på en risikomatrise.

Risikomatrise.JPG

De loddrette faktorene måler sannsynligheten for at en potensielt farlig situasjon oppstår, de horisontale faktorene måler konsekvensene av situasjonen.

System for risikoanalyser

Kom i gang med en risikoanalyse for egen bedrift og sikre sikkerhet for ansatte med hjelp av et godt system for risikoanalyser. I EG Landax sitt system for risikoanalyse får du oversikten du trenger for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko.