EG Landax Brukerseminar
06. desember 2023

Et vellykket seminar!

Vi vil gjerne rette en stor takk til alle våre fantastiske deltakere – kunder og samarbeidspartnere – for å ha gjort vårt brukerseminar den 13.-14. november i år til en betydelig suksess!

Deres engasjement og deltakelse har vært avgjørende for arrangementets suksess, og vi er takknemlige for de mange positive tilbakemeldingene vi har mottatt. Det er inspirerende å se hvordan vår felles innsats har bidratt til å skape en meningsfull plattform for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

To inspirerende dager

I løpet av disse to inspirerende dagene ble det delt verdifull innsikt om EG Landax og kvalitetsledelse. Vi diskuterte ikke bare dagens utfordringer, men rettet også fokus mot fremtidens krav til både kvalitetsledere og systemet. I denne stadig skiftende digitale verdenen, ser vi en økende kompleksitet i kravene som stilles til både systemer og kvalitetsledere.

Vår forpliktelse til å gjøre hverdagen enklere for våre kunder drives av en kontinuerlig forbedringsprosess. Vi mottar kontinuerlig verdifulle tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra våre kunder, og dette påvirker direkte utviklingen av EG Landax-systemet. Vi forstår at for å møte de økte kravene, må vi ikke bare tilby robuste verktøy, men også sikre at våre brukere har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å optimalt utnytte systemet.

Hold av dagene

En spesiell takk rettes til våre dyktige foredragsholdere, som delte sin ekspertise og erfaring, og virkelig løftet arrangementet til nye høyder. Deres bidrag har vært uvurderlige, og vi ser allerede frem til å fortsette denne reisen på vårt neste seminar våren 2024.

Hold av dagene 28.-29. mai 2024!

Vi ser frem til å bygge videre på suksessen fra i år, samtidig som vi skal jobbe for å komme opp på neste nivå i både utførelse og innhold. Håper vi sees!