Energinet
03. august 2020

EG Utility vinner viktig leveranse til Energinet

Etter et minitilbud på SKI rammeavtale 02.19 har Energinet i Danmark valgt å tildele EG Utility oppgaven med å levere et avregningssystem til strømleverandøren.

– Med avtalen viser EG igjen at vi, som markedsledende på de sentrale delene av forsyningsområdet, er i stand til å by på og vinne de store og viktige oppgavene, sier avdelingsdirektør Johnny Iversen i EG.

– Samtidig er vi stolte av å kunne være med på å løse en oppgave som støtter det grønne skiftet, sier Johnny Iversen.

EG har vunnet oppgaven med å levere et avregningssystem til Energinet, som kan håndtere avregningen av strøm fra for eksempel vindmølleparker, solfangeranlegg og lignende, som leverer strøm til det danske overføringsnettet.

– Energinet er, som systemoperatør (TSO), naturligvis en uhyre viktig del av det danske markedet for strøm og gass. Samtidig opplever vi i EG at Energinet har en svært ambisiøs IT-strategi som bidrar til høy grad av digitalisering av sektoren. Derfor er vi i EG stolte av og glade for at EG Xellent er en god match for Energinet, sier direktør i EG Utility, Rasmus Dalby Martinussen.

– Det dreier seg om kompleks tariffavregning med mange lov- og funksjonskrav. Denne oppgaven ser vi frem til å løse i tett samarbeid med Energinet, med utgangspunkt i den nyeste utgaven av vårt markedsledende og brukervennlige avregningssystem, EG Xellent, som er bygd opp for Microsoft Dynamics 365, sier direktør i EG Utility, Rasmus Dalby Martinussen.

Minitilbudet er gjennomført av Energinet Forretningsservice A/S, som er et datterselskap av Energinet.

Energinet er et selvstendig offentlig selskap under klima-, energi- og forsyningsdepartementet.

Selskapet eier og utvikler strøm- og gassnett i Danmark for å innføre mer fornybar energi, opprettholde forsyningssikkerhet og sikre lik markedstilgang til nettene.

Les mer om EGs løsninger for energibransjen