For at begrænse miljøbelastning har EG ændret sin firmabilspolitik, så alle EG firmabiler i Skandinavien fremover skal være hybrid- eller elbiler.
25. februar 2020

EGs firmabiler blir litt grønnere

For å begrense miljøpåvirkningen har EG endret sin firmabilpolitikk slik at alle EGs firmabiler i Skandinavia i fremtiden skal være hybrid- eller elbiler.

Medarbeidere som har krav på firmabil kan velge fra en liste med godkjente hybrid- eller elbiler når de skal bestille ny bil.

– Listen er veiledende, men budskapet er helt klart at vi oppfordrer medarbeidere til å kjøre hybrid eller med ren strøm i fremover, forklarer VP, Mads Christensen, Group Procurement & Services.

EG styrker den grønne profilen

Den endrede firmabilpolitikken er en konsekvens av at EG skal være CO2-nøytral i 2030.

– Når vi endrer firmabilpolitikken, blir firmabilene grønnere. Faktisk nærmer vi oss målet vårt – å gjøre alle EGS firmabiler CO2-nøytrale, forklarer Mads Christensen.

Når gjeldende leiekontrakter går ut og dagens bilpark blir erstattet, vil EG gå fra dagens gjennomsnitt på ca. 150 g avgitt CO2/km til ca. 30 g CO2/km.

Dette tilsvarer 1/3 av dagens nivå. Gjennomsnittet i EU ligger for tiden på 120,5 g CO2/km.

– I praksis betyr det at vi reduserer CO2-utslippene våre til 1/3 av dagens nivå i løpet av de neste 2–3 årene, forklarer Mads Christensen.


Hybrid- og elbiler reduserer CO2-utslippet

Når du velger å kjøre en hybrid- eller elbil i stedet for en konvensjonell bensin- eller dieselbil, bidrar du til å redusere CO2-utslippet.

– Flere studier viser at hybrid- eller elbiler slipper ut ca. halvparten så mye CO2 som en gjennomsnittlig fossilbil, forklarer Jesper Lyndberg, Country Manager i Alphabet Denmark, som er en av leverandørene på den nye listen over grønne firmabiler.

Han mener at det generelt er en økende og stor interesse for grønnere alternativer til de klassiske firmabilene, og utviklingen ser ut til å fortsette:

– Imidlertid er det langt fra alle selskaper som legger om bilpolitikken sin fullstendig for å imøtekomme og bidra positivt til den grønne omstillingen. EG er definitivt blant de ledende selskapene her, og vi er glade for å kunne løfte den oppgaven i Alphabet Denmark, sier Jesper Lyndberg.

EG har rundt 60 firmabiler, og som en del av beslutningen skal ladestasjoner for elbiler settes opp på EGs lokasjoner i Aalborg, Herning, Kolding og Odense før sommeren – og  det vil dermed være ladestasjoner på alle EGs lokasjoner i Danmark. 

Ladestasjonene kan brukes av alle medarbeidere i EG, så vel som kunder og leverandører.