Gas distribution
02. oktober 2020

Den danske statens gasselskap konsoliderer intern IT på reisen mot fremtiden

Gass er en av fremtidens energikilder, og derfor besluttet Folketinget i 2016 å samle den danske gassdistribusjonen i ett felles statlig selskap.

De tre store selskapene, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy og HMN Gasnet er derfor samlet i ett selskap, i det statseide transmisjonsselskapet Energinet, under navnet Evida.

Fusjonen betyr en sammensmelting av kulturer og arbeidsrutiner, og de er godt i gang med å samle den interne IT-strukturen i selskapet.

Oppgaven er nå å konsolidere den interne IT-strukturen, slik at vi står på et solid og standardisert fundament for den fremtidige utviklingen. Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringssjef i Evida.

Den interne konsolideringen er en naturlig konsekvens av at det nye selskapet er skapt på grunnlag av oppkjøp og sammenslåinger av store selskaper som allerede hadde sin egen infrastruktur, som f.eks. forskjellige avregningssystemer.

De kommende månedene skal derfor brukes på å få samkjørt de forskjellige systemene og sikre sammenheng på tvers i organisasjonen, men også på å få til en bedre utnyttelse av de dataene som selskapet har.

Flere interne prosjekter

For å skape sammenheng på tvers har Evida kickstartet flere store interne prosjekter, blant annet sammenslåing av interne kundedatabaser

- Planen er å sikre et felles og sterkt fundament, slik at vi i høyere grad blir en datadrevet virksomhet og f.eks. kan begynne å arbeide med forebyggende vedlikehold av ressursene våre. Vi har jo rundt 400 000 kunder og 18 000 kilometer gassrør, og vi forventer å ha tilkoblet over 50 biogassanlegg til gassnettet før året er omme, sier Jakob Sylvest Nielsen.

Grønn omstilling som driver

Spesielt det grønne skiftet er en medvirkende faktor til at det satses beinhardt på digitaliseringsprosessen i Evida akkurat nå:

Gassen som energikilde skal spille effektivt sammen med andre energiformer i det grønne skiftet, og det krever gode gyldige data og en velfungerende teknisk infrastruktur. Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringssjef i Evida.

Den digitale reisen er omfattende, så for Jakob Sylvest er det viktig at det nå er definert en rekke prosjekter, og at de rette leverandørene er om bord:

- Vi trenger leverandører som forstår samarbeid, og vårt tekniske miljø må være på høyde med utviklingen vi går gjennom. Derfor er det viktig at vi kan dra nytte av leverandører med riktig kompetanse, som forstår hvordan de skal sette sammen det riktige laget når det er behov for det, og som kan fungere som sparringspartnere for oss på den digitale reisen vår. For selv om sikker drift og korrekt avregning er svært viktig for oss på kort sikt, så skal vi på litt lengre sikt komme nærmere kundene våre enn den ene årlige avregningen, og betjene kundene våre i stil med strømbransjen, hvor det er lett å se og justere forbruket løpende, sier Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringssjef i Evida.

Les mer om EG's digitale løsninger her