EG kjøper Aver & Lauritzen
17. august 2021

EG kjøper Aver & Lauritzen

EG har kjøpt det danske programvarefirmaet Aver & Lauritzen ApS, og legger til enda et legesystem i porteføljen. EG forsterker dermed posisjonen som en spesialisert programvareleverandør til primærsektoren, spesielt for praktiserende leger og spesialistleger.

- Med Aver & Lauritzen om bord får vi mer krefter til å styrke primærsektoren i Danmark og dermed også sikre gode prosesser for pasientene, sier Mikkel Bardram, CEO i EG A/S og tilføyer:

- Vi ser at kunder og myndigheter på tvers av bransjer stiller større krav til programvareleverandører. Vårt fokus er å bringe de sterkeste leverandørene innenfor ulike bransjer sammen for å kunne tilby kundene de beste produktene og den mest inngående fagkunnskapen. Oppkjøpet av Aver & Lauritzen, i likhet med våre syv andre oppkjøp i år, er en del av denne strategien, og vi gleder oss over å kunne ønske nye kunder og medarbeidere velkommen.

In English: EG acquires Aver & Lauritzen

EG har det siste året investert markant i forretningsområdet EG Healthcare, blant annet med oppkjøpet av A-Data i 2020.

EG Healthcare er den ledende leverandør av bransjetilpasset programvare til leger i den danske primærsektoren, og står bak legesystemene EG Clinea og EG WinPLC til 1 100 praktiserende lege- og spesialistlegeklinikker. Nå kommer det inn enda et legesystem: Legejournalsystemet GANGLION fra Aver & Lauritzen.

Michael Frank Christensen, VP i EG Healthcare sier:

- Vi ser at det vil komme enda flere krav til innovativ helse-IT fra myndighetene de kommende årene, blant annet nye sertifiseringskrav, nye kodestandarder for både allmenn- og spesialistleger samt en ny internasjonal standard for kommunikasjon, Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR.
 

Utvikling av funksjoner på tvers av plattformer

- Vi bygger videre på de gode erfaringene etter oppkjøpet av A-Data, der vi har lyktes med å være i forkant av sertifiseringskrav og har kunnet bruke og videreutvikle moduler på tvers av våre programvareløsninger, forteller Michael Frank Christensen.

- Som leverandør må vi være i konstant utvikling for å levere systemer som matcher helsesektorens økende krav til innovativ helse-IT og støtter arbeidet til praktiserende leger og spesialistleger. Både EG Healthcare og Aver & Lauritzen prioriterer utvikling høyt, og vi er glade for at Aver & Lauritzen har valgt EG som ny eier, sier Michael Frank Christensen.

- Vi gleder oss til å ønske 150 nye leger velkommen til EG Healthcare, der vi allerede betjener 1 100 kunder i legesektoren.

De to makkerne bak Aver & Lauritzen og legesystemet GANGLION, Poul Aver og Jens Christian Lauritzen sier:

- Gjennom flere år har EG med betydelige økonomiske satsinger vist at selskapet kan og vil løfte utviklingen av primærhelsesektorens journal- og kommunikasjonsplattformer. Fremover, sammen med EG, har vi muligheten til å sikre GANGLION-klinikkene en ledende journalløsning.

EG overtok Aver & Lauritzen ApS den 1. juli 2021. Selger og kjøper er enige om ikke å røpe ytterligere detaljer om salgspris og andre transaksjonsvilkår.
 

Om Aver & Lauritzen ApS

Lege- og ingeniørfirmaet Aver & Lauritzens hovedprodukt er legejournalsystemet GANGLION. Historien bak IT-selskapet går knapt tretti år tilbake, da eierne Poul Aver og Jens Christian Lauritzen etablerte samarbeidet og grunnlaget for journalsystemet. Firmaet har syv ansatte og kontorer i Roskilde og Vadum, Danmark.

Finn ut mer på www.averlauritzen.dk
 

Om EG  

EG leverer vertikal programvare som gjør det mulig for kundene å videreutvikle virksomheten.  

EG har mer enn 1 500 medarbeidere som primært arbeider på plasseringer i Norden og et felles utviklingssenter i Polen.  Vi utvikler, leverer og utfører service på vår egen programvare til flere enn 21 000 kunder i privat og offentlig sektor.

Les mer om EG
 

Mer informasjon

Ta kontakt for mer informasjon:

Michael Frank Christensen, VP, EG Healthcare, EG A/S, +45 3091 9409 / mifch@eg.dk 

Poul Aver, CEO, Aver & Lauritzen ApS, +45 2339 1839 / pa@averlauritzen.dk