EG bekrefter støtte til FNs Global Compact
15. februar 2021

EG bekrefter støtte til FNs Global Compact

I den årlige statusrapporten til FN bekrefter EG sin støtte til FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. Dette inkluderer respekt for menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon, som en anerkjennelse av FNs 17 bærekraftsmål.

I rapporten, EG UN Global Compact – Communication on Progress, kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med vårt samfunnsansvar i 2020.

- Vi har gjort gode fremskritt i våre CSR-initiativer, og det blir i stadig større grad en integrert del av måten vi jobber på. Jeg er stolt over våre CSR-prestasjoner i 2020, sier CEO Mikkel Bardram, EG A/S.

Som en del av den pågående virksomheten har vi gått over til vindkraft for alle anlegg i Danmark, implementert en policy for mangfold og ikke-diskriminering og sparket i gang et samsvarsprosjekt, tilpasset alle standard databehandlingsavtaler til de reviderte standardene til det danske datatilsynet eller klikk-for-å-godta-løsninger der det er mulig. Samtidig har vi tatt godt vare på våre over 21 000 kunder, ønsket åtte nye selskaper velkommen og implementert en felles driftsmodell på tvers av hele konsernet.

- Fremover skal vi fokusere vi på de tre viktigste CSR-spørsmålene for selskapet innenfor vår innflytelsessfære, sier Mikkel Bardram, og peker på at EG ønsker å være:

  • Et klimapositivt programvareselskap
  • En mangfoldig og enhetlig arbeidsplass i verdensklasse
  • Et ærlig, pålitelig og ansvarlig programvareselskap

- Vi tror at disse tre målene leder oss til både bærekraft og lønnsomhet, sier CEO Mikkel Bardram i EG A/S.

Les EG UN Global Compact – Communication on Progress 2020 (pdf)