EG ClimateGift
03. februar 2021

Tre miljøvennlige energiprosjekter mottar ClimateGift

Tre FN-sertifiserte energiprosjekter i Chile, Mongolia og India er blitt valgt som mottakere av årets EG ClimateGift.

Hvert år får EG-medarbeidere tilbud om å donere sin firmajulegave til klimaet, og EG dobler sin donasjon.

Med donasjonene i 2020EG har de kjøpt 4 730 CER, noe som tilsvarer 4 730 tonn CO2.

De tre prosjektene ble valgt av EGs medarbeidere fordi de alle fokuserte på skiftet fra svart til grønn energi, det vil si til sol, vind og vann.

– Det er flott å se hvordan EGs medarbeidere engasjerer seg i klimaarbeidet, og jeg er glad for at vi kan bidra til en endring mot bærekraftige energikilder, sier CEO Mikkel Bardram i EG.

Les mer om de tre prosjektene:

Chacayes vannkraftprosjekt, Chile

Chacayes driver et 111 MW vannkraftverk som ligger i Cachapoal-dalen i Chile. Selskapet ble opprettet i 2011 og siden da har de spilt en viktig rolle i arbeidet med å skape nok energi til landets økende energibehov, redusere CO-utslippet og bidra til økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

Les mer om prosjektet

Solenergi ved Jaisalmer, Rajasthan, India

Precision Technik Private Limited har utviklet et 5 MW strømnetttilkoblet solcelledrevet kraftprosjekt i Nokh Village i Pokhran. Tehsil i Jaisalmer District i delstaten Rajasthan i Vest-India. Prosjektet forventes å levere 8 322 MWh netto strøm årlig til det nasjonale strømnettet i India (NEWNE).

Les mer om prosjektet


Salkhit vindmøllepark

Salkhit vindmøllepark er den første strømnettkoblede vindparken i Mongolia. Prosjektet genererer fornybar elektrisitet ved hjelp av vindkraftressurser og leverer den til det sentrale mongolske strømnettet for å møte den økende etterspørselen etter elektrisitet.

Les mer om prosjektet

 

Les mer om FNs plattform for klimakompensasjon