Stockholm Gas AB og Gasnätet Stockholm AB velger EG som partner og tjenesteleverandør . Foto Gasbolagen
28. januar 2021

Stockholm Gas og Gasnätet Stockholm velger EG som partner og tjenesteleverandør

Gassforsyningen i Stockholm, dvs. Stockholm Gas AB og Gasnätet Stockholm AB, har valgt å inngå avtale og partnerskap med EG Utility. Avtalen omfatter en total tjenesteleveranse innen fakturering, kontraktshåndtering, måleverdihåndtering, markedskommunikasjon m.m. på det svenske gassmarkedet.

Tjenesteleveransen utføres med EGs løsning EG Xellent, som er basert på Microsoft Dynamics 365. EG Xellent 365 er en multiutrykningsløsning som støtter alle forsyninger som gass, strøm, varme, fiber og mer for det nordiske gass- og energimarkedet.

– Vi har undersøkt markedet nøye for å finne en samarbeidspartner. Vi la stor vekt på å flytte kundene våre fra tidligere systemer på en trygg måte, beholde effektiviteten og tilby service av høy kvalitet. Vi har kommet frem til at EG Xellent D365 og EG som leverandør er den rette samarbeidspartneren, sier Karl Oskar Apel, kommunikasjonsansvarlig for Gasnätet Stockholm og Stockholm Gas.

For oss er det viktig at samarbeidspartneren vår forstår bransjen og kan hjelpe oss videre på vår reise mot økt digitalisering og effektivisering, med kunden i fokus. Vi gleder oss til samarbeidet med EG Sverige, sier Karl Oskar Apel, kommunikasjonsansvarlig for Gasnätet Stockholm og Stockholm Gas

Den skandinaviske leverandøren EG er stolte over å overta ansvaret for Stockholms gasskunder:

– Vi er veldig stolte over at Stockholm Gas og Gasnätet Stockholm har valgt EG som samarbeidspartner og EG Xellent D365 som løsning, sier Rasmus Dalby Martinussen, Director, EG Utility.

Med avtalen utvider EG Utility tjenesteleveransen med ytterligere 60 000 gasskunder.

– Vi ser en klar trend, sier Håkan Danström, leveringsansvarlig i EG Sverige, som viser at stadig flere energiselskaper etterspør tjenester og ikke bare systemer. Ved å levere tjenester og systemer til vår nordiske løsning EG Xellent 365 kan vi ligge i front både funksjonelt og som et kostnadseffektivt alternativ for kundene.

EG Utility leverer sine løsninger til over 60 danske og 70 svenske energiselskaper.

– De siste årene har EG konsolidert den skandinaviske forsyningsbransjen og investert i EGs Xellent-løsning for den nyeste versjonen av Microsoft Dynamics 365, som nå viser hva den er god for i det svenske energimarkedet. Vi har nå fem kunder som bruker løsningen. Med gasselskapene som referanser ser vi at D365 Xellent står seg godt i konkurransen, og jeg forventer derfor at 2021 blir det store gjennombruddet for denne løsningen, sier Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility.


Om Stockholm Gas

Stockholm Gas AB (SGAB) selger naturgass, biogass og bygass til husholdninger, restauranter, industri og bilsektoren. SGAB gjør dette med føttene trygt plantet i tradisjonen, hjertet i kun-dens behov og blikket rettet mot en bærekraftig fremtid der biogassen dominerer. Gjennom langsiktighet, transparens og kundefokus vil SGAB være det selvsagte valget i Stockholm – og en av Sveriges ledende gassleverandører.

For mer informasjon om organisasjon og arbeid, se: www.stockholmgas.se/


Om Gasnätet Stockholm

Gasnätet Stockholm AB (GSAB) eier gassnettene i Stockholm-området og er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av dem. Gassnettene består i dag av ca. 50 mil gassrør for bygass i Stockholm, Solna og Sundbyberg samt et 4 mil langt nettverk for kjøretøygass. GSAB har en visjon der man er med og bidrar til en bærekraftig by, og der gass er en naturlig del av hverdagen for husholdninger, bedrifter og trafikanter.

For mer informasjon om organisasjon og arbeid, se: www.gasnatetstockholm.se/

Om EG

EG er en skandinavisk programvarebedrift med mer enn 1400 medarbeidere. Selskapet har 20 kontorer i Skandinavia og Polen. Vi utvikler, leverer og gir kundestøtte til vår egen programvare til 21 000 kunder i privat og offentlig sektor.

For mer informasjon om organisasjon og arbeid, se: eg.se og eg.se/it/energi/xellent/

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Spørsmål vedrørende Stockholm Gas:

Jessica Engelbrecht, markedsansvarlig i Stockholm Gas AB, jessica.engelbrecht@stockholmgas.se tlf. 070 -315 52 07

Spørsmål vedrørende Gasnätet Stockholm:

Karl Oskar Apel, kommunikatør Gasnätet Stockholm AB, karloskar.apel@gasnatetstockholm.se, tlf. +46702165762

Spørsmål vedrørende EG Utility:

Director Rasmus Dalby Martinussen, radan@eg.dk, tlf. +45 7220 7730