Mindre CO2
22. mars 2022

Mindre CO2 med EG EnerKey

Danmark kan spare 10 prosent av energiforbruket i bygninger gjennom bedre bruk av data og digitalisering.

Rapport fra Synergi om energibesparelser i det offentlige oppfordrer det offentlige til å formidle og utnytte energidata bedre.

– Det er et godt forslag, for tidligere i år viste en rapport fra TEKNIQ at ca. 40 % av Danmarks totale energiforbruk blir brukt i bygninger – mesteparten går til oppvarming, lys og ventilasjon, sier direktør Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility.

Den ultimate vrien er at digitalisering også er nevnt i alle den danske regjeringens 13 klimapartnerskap – så det er noe i det: Energidata, som også kalles CO2-data, kan akselerere den grønne omstillingen, hjelpe oss med å få oversikt over forbruket vårt, og dermed få oss til å bruke mindre og smartere.

– Og i Danmark har vi en gyllen mulighet, for vi har en av verdens mest digitaliserte offentlige sektorer. Derfor er det naturlig at det offentlige er i forkant av bruken av CO2-data i den grønne omstillingen, for det er definitivt både besparelser innen økonomi og energi å hente når man bare bruker det man trenger, sier Rasmus Dalby Martinussen. .

Selv om vi er blant de mest digitaliserte, er vi ikke best i klassen. Finnene ligger i forkant når det gjelder å omsette data til energibesparelser.

– Da finske EnerKey ble EG Enerkey tidligere i år, fikk vi 65 kollegaer som er blant de fremste på CO2-data. EnerKey har blant annet hjulpet kommunen i byen Jyväskylä med å oppnå konkrete energibesparelser, som i forbruk ville kostet byens borgere over syv millioner kroner og en del på CO2-kontoen. Pengene kan i stedet brukes til forbedringer og tjenester for byens innbyggere, sier Rasmus Dalby Martinussen:

«Det beviser at programvare kan gjøre oss bedre til å bruke mindre. Men uten en god oversikt kan vi ikke optimalisere der hvor det gjør en forskjell.»

Her er hans tre konkrete råd til hvor digitalisering kan akselerere den grønne omstillingen i det offentlige:

  • Effektivisering og mindre sløsning – digitalisering i offentlig sektor har alltid hatt fokus på å redusere ressursforbruket. Ytterligere digitalisering av offentlig sektor vil føre til lavere ressursforbruk.
  • Oversikt og klimavalg – programvare kan skape den oversikten mange ikke har i dag og sikre at man mer konkret kan ta klimaavtrykket med i sine beslutninger. I takt med at produsenter og leverandører forsyner sine produkter med data om klimaavtrykk, kan det offentlige lettere ta CO2-reduserende valg.
  • Rapportering og dokumentasjon – det skal være enkelt å ha data til rådighet og lage handlingsplaner for hva man vil gjøre for å redusere energiforbruket, rapportere og måle klimaavtrykk. Det ser vi allerede en etterspørsel etter, og det er tydelig at det også er noe som betyr stadig mer for innbyggerne.

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisasjon som jobber for at Danmark reduserer sitt energitap – i industrien og i offentlige bygninger og danske hjem.

Les rapporten deres, Active Energy Efficiency

Om EG EnerKey

Med Sustainability & Energy Management-systemet, EG EnerKey, kan man automatisk identifisere forbruk og utslipp, samt potensialet for energibesparelser i offentlige og private bedrifter basert på sanntidsovervåking og analyse av forbruksdata ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

Les mer om energibesparelser i det offentlige med EG EnerKey