3 grunner til at du bør bytte FDV-system
07. desember 2023

3 grunner til at du bør bytte FDV-system

Har du et FDV-system som gjør hverdagen din enklere og mer effektiv? Hvis ikke, bør du kanskje bytte løsning. Les mer om hva som kjennetegner en godt FDV-løsning.

Som driftsleder har du alltid behov for å ta gode beslutninger knyttet til drift og vedlikehold av eiendomsmassen. For å kunne ta gode beslutninger trenger du oversikt og kontroll. Et godt og moderne FDV-system gir deg nettopp dette – full oversikt og kontroll på byggene dine, hvor som helst, når som helst.

Hva kjennetegner så et godt FDV-system? Først og fremst må det være enkelt å implementere, enkelt å komme i gang med, og enkelt å bruke i hverdagen for alle som skal betjene det, både på kontor og i felt. Dessuten må systemet være tilpasset mobil bruk, slik at både driftspersonell, leietakere og leverandører kan ha det med seg i lomma og kommunisere/samhandle på farten.

Har du et FDV-system som oppfyller disse grunnleggende kravene? Hvis ikke, bør du vurdere å bytte løsning. Les videre, så lister vi opp tre grunner til at du bør bytte arbeidsverktøy for drift og vedlikehold av dine bygg.

1. Det er for komplekst

Et godt FDV-system skal passe for både små og store organisasjoner. Hvis du har et system du ikke klarer å bruke, fordi det er for innviklet og stort for din organisasjon, da er det bedre å velge en løsning som passer din bruk.

Sliter du med å få dine ansatte til å bruke systemet, fordi de rett og slett synes det er for vanskelig? Er det kanskje for vanskelig å implementere nye bygninger? Eller, hvis du kjøper eller selger bygninger, er det for vanskelig å oppdatere og vedlikeholde?

I så fall er det ikke de ansattes feil, men systemets.

2. Det er ikke tilpasset mobile enheter

Har du kanskje en løsning som du har hatt i noen år, og som ikke har støtte for mobiltelefon og nettbrett? Et brukervennlig FDV-system skal gjøre drift og vedlikehold av eiendom enkelt, ikke tungvint. Det vil si at du skal slippe å måtte dra inn på kontoret hele tiden for å registrere ting. Da blir det til at du ikke gjør det.

3. Det har ikke støtte for digitale hjelpemidler

Kanskje trenger du et system hvor du kan bruke moderne og digitale hjelpemidler, hvor du kan gjøre nytte av bilder ved dokumentasjon av avvik og kontroller. Gode FDV-systemer gir deg mulighet til å legge til og vise tegninger og bilder fra bygningene dine og områdene rundt byggene.

Et moderne FDV-system bør dessuten ha kalender, kunne gi deg varslinger og purringer, og la deg ta ut rapporter.

Konklusjon

Et godt FDV-system skal forenkle planleggingen og styringen av dine aktiviteter. Hvis løsningen du bruker i dag, ikke har den skreddersydde funksjonaliteten som skal til for å løse oppgavene du og dine operative medarbeidere har i hverdagen – og hvis den ikke gir dine kunder mulighet til å kommunisere med deg – da er det på tide å bytte til et nytt og bedre system.