4 fordeler ved digital eiendomsdrift
07. desember 2023

4 fordeler ved digital eiendomsdrift

Eiendomsdrift er i ferd med å digitaliseres. Hva er fordelene ved dette for deg som bygningseier/driftsansvarlig? Det finner du ut her!

I 2017 publiserte Norsk Eiendom dokumentet «Grunnlag for digital eiendomsledelse», som skal bidra til utvikling av gode digitale IT-systemer for eiendomsdrift.

Norsk eiendom peker i dokumentet på en rekke oppgaver og aktiviteter innenfor eiendomsdrift hvor digitaliseringspotensialet er stort. Digital eiendomsdrift vil kunne bidra til effektivisering (redusert tidsbruk og kostnader) og kvalitetssikring (minimere feil).

Vi er helt enig med Norsk eiendom i deres vurdering: Digitalisering og automatisering bidrar til effektivisering og kvalitetsforbedring i alle ledd av forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.

Vi ser nærmere på 4 hovedfordeler ved å digitalisere eiendomsdrift.

1. Du har oversikt på drift og vedlikehold

Med digital eiendomsdrift, understøttet av et godt FDV-system, får du god oversikt og gode rapporter på alle dine funksjoner innen forvaltning, drift og vedlikehold, noe som gir bedre flyt i arbeidsprosessene og kortere vei til utførelse.

Digital eiendomsdrift hjelper deg bl.a. med å få

  • En effektiv og god håndtering av planlagt og ad hoc drift.
  • Systematisert alle tilfeldige hendelser og sikret at alle planlagte driftsrelaterte oppgaver blir utført til riktig tid.
  • En effektiv og god håndtering av løpende vedlikeholdsoppgaver. (Dette sikrer rett kompetanse på rett tid med riktig verktøy og riktige reservedeler, og det blir bedre prioritering av kritiske og mindre kritiske aktiviteter.)
  • Oversiktlig og systematisk innmelding, behandling og dokumentasjon av alle typer avvik.
  • Oversikt over alt planlagt og definert vedlikeholdsarbeid, med estimerte kostnader per tiltak, som også viser behovet for vedlikeholdsmidler de neste årene.
  • Oversikt over hva som er behovet for vedlikehold de neste årene, inkludert budsjettering og ressursplanlegging.

Med god oversikt gjør du riktigere prioriteringer og tar bedre beslutninger. Ergo gjør du jobben din bedre!

2. Du har full kontroll

Digital eiendomsdrift gir deg full kontroll på alle elementer som berører forvaltning, drift og vedlikehold, og du får alltid oppdatert status på løpende oppgaver. Oversikt og oppdatering av status skjer via web og håndholdte digitale verktøy når driftspersonalet er ute på oppdrag.

Du får bedre kontroll på kostnader og inntekter, noe som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt dette oppnås gjennom maksimal arealutnyttelse og optimalt vedlikehold av din eiendomsmasse.

Gjennom å dokumentere kostnader knyttet til vedlikehold får du dokumentasjon på at vedlikeholdsledelse bidrar til bedre bunnlinje – og det forstår økonomisjefen!

3. Du bruker tiden bedre

Med digital eiendomsdrift får du forbedret tidsbruk på alle ressurser du har tilgjengelig. Dermed kan du fokusere på de viktige tingene i stedet for å bruke tiden på å ta imot og gi beskjeder, huske på ting, holde styr på gule lapper, besvare tilfeldige telefoner mens du holder på med noe annet, laste opp bilder av ulike avvik til rapporter, bla gjennom ringpermer og filer på jakt etter dokumentasjon, lagre epost-vedlegg – og mange flere tidstyver!

Kort sagt: Du får bedre kvalitet og tid til mer.

4. Du kommuniserer lettere med leietakere

Når dialogen med leietakere baseres på telefoner, muntlige beskjeder og Post it-lapper, blir det altfor mange beskjeder som “blir borte” i prosessen.

Digital eiendomsdrift via web og mobile enheter forenkler kommunikasjonen med leietakere og legger til rette for sømløs samhandling, fra innflytting og administrasjon av leieforholdet underveis til utflytting.

I et FDV-system kan leietaker enkelt holde løpende dialog med deg og betjene seg selv på det meste fra start til slutt, og du kan fokusere på forretningen og øke effektivitet og inntjening.

Kort oppsummert: Digital eiendomsdrift gir deg oversikt på alle strukturer, bygninger og objekter, kontroll på alle tiltak for et bedret vedlikehold av bygg og eiendom og hjelper deg med å behandle avvik på best mulig måte, til nytte for leietakere, ansatte og beboere.